Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

26. Види ринку праці

На будь-якому ринку діють продавці і покупці, і в цьому відношенні ринок праці не є винятком, тобто він складається з усіх продавців і покупців працю. Згідно зарубіжної класифікації існують виду ринку праці: зовнішній (професійний) та внутрішній, основними відмінними ознаками, яких є система професійної підготовки, методи підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, практика просування працівників і заповнення вакантних місць, особливості регулювання на основі колективного договору.
Зовнішній (професійний) ринок праці орієнтований на закінчену підготовку, про яку свідчить диплом та сертифікат про освіту у працівника; основну форму профпідготовки - систему учнівства; мобільність робочої сили між фірмами та підприємствами в силу наявності у працівника професій, які можуть використовуватися різними організаціями; регулювання виробничих відносин на основі жорсткої класифікації робіт, чітких меж змісту кожної роботи, з тим щоб зберегти професійну мобільність кадрів, організацію профспілок за галузевою та професійною ознакою.
Зовнішній ринок праці націлений на: підготовку працівників до виконання робіт, специфічних для конкретної фірми; рух кадрів всередині підприємства або по горизонталі (працівник переміщається на нову посаду, функції і характер якої схожі з колишньою), або по вертикалі (переміщення на більш високі посади і розряди); обмеження професійної мобільності та плинності кадрів, що дозволяє підприємцям орієнтуватися на більш тривалий період профпідготовки та підвищення кваліфікації працівників, вкладаючи значні кошти в «системи безперервної освіти»; регулювання виробничих відносин (гарантії зайнятості та стимулювання тривалого стажу роботи на підприємстві, класифікація робіт на основі взаємозв'язку робочих місць, стажу роботи на підприємстві та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників); організацію профспілок всередині компаній.

У сучасних умовах відбувається ослаблення внутрішнього ринку праці великих компаній традиційних галузей. Фірми все більше орієнтуються на зовнішнє по відношенню до них джерела кадрового забезпечення. Багато фахівців в галузі розвитку ринку праці, вважають. Що зовнішній (професійний) ринок праці відповідає потребам циклічного розвитку виробництва, а внутрішній ринок праці - структурним змінам в економіці.
Ринки праці диференціюють за такими видами по:
1) просторової протяжності та адміністративно-територіальної залежності - національний, регіональний, місцеві (локальні) і міжнародний;
2) ступеня зрілості - фрагментарний (частковий) ринок праці, тіньовий (нерегульований) і регульований;
3) демографічними ознаками - ринки праці молоді, жінок, літніх трудящих;
4) професійними ознаками - ринки праці інженерів, вчителів, лікарів, економістів, менеджерів і т. п.;
5) керованості - ліберальні, соціально орієнтовані, гнучкі;
6) характером соціально-трудових відносин - професійно відкриті і внутрішні закриті (обмежені рамками одного підприємства, усередині якого призначення ціни робочої сили та її розміщення визначаються адміністративними правилами і процедурами)
Таким чином, можна зробити висновок, що ринок праці займає важливе місце в розвитку економічної системи.
Тут не тільки переплітаються інтереси працівників і роботодавців при визначенні ціни робочої сили та умов праці, а й практично відображаються всі соціально-економічні явища, які відбуваються в суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. Види ринку праці "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 2. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність і структура ринку? 2. Які найбільш важливі умови існування та функції ринку? 3. Які основні види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 4. Контрольні питання
  1. Які функції ринку ви знаєте? 2. Що таке конкуренція? Які її основні види? 3. Чим відрізняється монополія від монопсонии? 4. Що таке економічний ризик і економічна невизначеність? 5. У чому полягають основні недосконалості ринку? 6. Що таке економічні блага? 7. Що таке інвестиції і заощадження? 8. Що таке попит і пропозиція на ринку праці? 9. Що таке
 5. Контрольні питання
  1. Що таке економічний цикл? 2. Які показники економічних циклів ви знаєте? 3. Які основні типи економічних циклів? 4. Що таке криза? 5. Які існують фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які
 6. Терміни і поняття
  Ринок праці Функції ринку праці: соціальна, економічна, що розміщує, селективна, стимулює Види ринків: гнучкий і жорсткий, перспективний, прогнозний та поточний, рівноважний, дефіцитний, надлишковий Моделі ринків: зовнішній (професійний) та внутрішній Попит на працю Пропозиція праці: ринкове і індивідуальне Вибір між дозвіллям і роботою Заробітна плата: реальна і
 7. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  . План: Введення 1. Проста неокласична модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці.
 8. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Тип організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 9. Запитання для самоперевірки
  1. У чому полягає механізм функціонування ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній
 10. Марксизм про особливості ринку праці
  У марксистській економічній теорії ринок праці визначається як ринок особливого роду. Його відрізняє від інших ринків різниця товару "робоча сила" і фізичного капіталу. Якщо робоча сила в процесі праці створює вартість, то всі інші види ресурсів лише переносяться на нову вартість самою працею. Це кардинально відрізняє робочу силу від всіх інших ресурсів, забезпечує її ключове значення
 11. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  Більшість дослідників приходять до висновку про подвійність сучасного ринку праці, де функціонують принаймні два не конкурують один з одним ринку робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 12. 51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
  Основу вільного загальнонаціонального ринку становить право господарюючих суб'єктів здійснювати економічну діяльність згідно своїм інтересам і відповідно до законодавства. Функціонування національного ринку побудовано на взаємодії споживачів і виробників, результатом якого є ціноутворення. Воно включає і різні виробничі, фінансові та комерційні
 13. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 14. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  У даній лекції триває аналіз проблем, що виникають у Росії в період ринкової трансформації її економіки. На цей раз в лекції: - розглядається сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається
© 2014-2022  epi.cc.ua