Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

84. Проблеми економічної динаміки


Остання робота Н.Д. Кондратьєва - «Основні проблеми економічної статики і динаміки», повинна була зіграти роль першої «ввідної загальнометодологічною частини» до ще більш великому твору з п'яти книг. Кондратьєв розраховував створити фундаментальну працю з загальних проблем економічного розвитку (рівновага і зростання, статика і динаміка, цикл і криза).
У спеціальній главі про економічну статиці, динаміці та генетиці Н. Д. Кондратьєв формулює вчення про «три основних концентр» на ринках товарів, праці і капіталу.
Для товарного ринку «центральним елементом» виступає ціна на товар або послугу. Навколо неї групуються всі інші елементи народного господарства - попит та пропозиція (перший, найбільш вузький концентр), потім доходи і виробництво (другий концентр) і, нарешті, фактори і організація виробництва, що утворюють найбільш широкий, третій концентр.
Аналогічно утворюються «концентричні кола» на ринку праці та капіталу («центральними елементами» тут виступають відповідно заробітна плата і відсоток на капітал).
Отримана сукупна система концентричних кіл, розташованих симетрично щодо товарних цін, заробітної плати і відсотка, відчуває постійні коливання. Однак, з точки зору Кондратьєва, в рамках перших двох концентров закон великих чисел штовхає господарське життя в сторону рівноваги. Ці концентричні кола він відносив до області статики. Навпаки, третій концентр пов'язаний, в першу чергу, з динамічними факторами (фактори виробництва та організації), в тому числі: накопичення капіталу, зростання населення, технічний прогрес, вдосконалення знань.
Динамічні чинники «третього концентра» надають «турбірующее вплив» на елементи двох перших концентричних кіл, сприяючи порушенню рівноваги і спонукаючи стабілізуючі сили відновлювати рівновагу на новому, більш високому рівні.

У цьому на думку Кондратьєва, і виражалася загальна природа циклічних коливань. Коливання на рівні встановлення рівноваги між попитом і пропозицією (перший концентр) утворюють основу малих циклів, коливання розмірів виробництва і доходів на основі даного рівня продуктивних сил (другий концентр) формують базу циклів, середніх за тривалістю. І, нарешті, розвиток загальних динамічних чинників, що призводять до корінних зрушень в запасі капітальних благ і в загальному рівні продуктивних сил (третій концентр), обумовлюють існування «великих циклів кон'юнктури».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 84. Проблеми економічної динаміки "
 1. Список рекомендованої літератури
  проблеми соціалізму в СРСР. - М.: Главполіграфіздат, 1952. 127. Становлення ринкової економіки в країнах Східної Європи. - М.: РДГУ, 1994. 128. Стратегія розвитку ринкової економіки та програма першочергових кроків: Доповідь Інституту економіки РАН. - М.: ІЕ РАН, 1996. 129. Тічтчер Г. Введення в економетрію. - М., 1965. 130. Тоинби А.Дж. Промисловий переворот в Англії в 18-му сторіччі. -
 2. Глава 16 У пошуках моделі «грошової економіки»: К. Вікселль і І, Фішер
  проблема грошей займала чи не перше місце. Йшлося, по суті, про створення теорії, в якій гроші грали б істотну роль, У моделі рівноваги розширює ся економіки (економіки, в якій мають місце заощадження і ін весгіціі) Вальрас вказав можливий напрямок розвитку теорії, зв'язавши відсоток і прибутковість капітальних благ. Зрозуміло, рівноважний лодход ні єдиним
 3. 1 Економічна наука на переломі
  проблема переходу від капіталізму до соціалізму залишалася, по суті, навіть не поставленої. Ведені жорсткої господарською необхідністю поточного моменту більшовики, хоча і прагнули слідувати марксизму, були змушені експериментувати на практиці і одночасно створювати теорію. Це залишало деякий, простір для аналізу, тим більше що мова йшла про економічну по-| літіке нового типу.
 4. 2. Коротка характеристика наукової спадщини Кондратьєва, Методологічний підхід до загальної теорії економічної динаміки
  проблемами регулювання економіки, включаючи питання плану-4G1 вання та прогнозування (питання, пов'язані з сільським господа вом, порушені в гл. 26-27). Всі дослідження відображають його філософську позицію - убе> денность в існуванні об'єктивних закономірностей в соціал! но-економічній області, вивчення яких він вважав завданням on суспільних наук в цілому та економічної науки в
 5. Рекомендована література
  проблеми економічної статики і динаміки. М.: Наука, 1991. Kondratiev N.D. Collected works. Vol. 1-4. L.: Pickering Chatto, 1998. До 100-річчя з дня народження Н.Д. Кондратьєва / / Питання економіки. 1992. № 10. Довготривалі тенденції в капіталістичному відтворенні, i М.: ИНИОН,
 6. § 3. Макроекономічна нерівновага
  економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш характерно для макроекономіки. Що ж являють собою економічні коливання, зокрема, що
 7. ЛІТЕРАТУРА
  економічної динаміки. М.: 1989. Корнай Я. Дефіцит. М.: 1990. Леонтьєв В. Економічні есе. М.: 1990. С.173-184. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. T.I. Гл.21. М.: 1992. Маркс К. Капітал. Т.Н. Гл.21. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.24. Менкен Н.Г. Макроекономіка. Гл.4, 14. М.: 1994. Самуельсон П.А. Економіка. T.I. Гл.14. М.: 1993. Столерю Л. Рівновага і
 8. ГЛАВА 16 У ПОШУКАХ МОДЕЛІ «ГРОШОВОЇ ЕКОНОМІКИ»: К. Вікселла І І. ФІШЕР
  проблема грошей займала чи не перше місце. Йшлося, по суті, про створення теорії, в якій гроші грали б істотну роль. У моделі рівноваги розширюється економіки (економіки, в якій мають місце заощадження та інвестиції) Вальрас вказав можливий напрямок розвитку теорії, зв'язавши відсоток і прибутковість капітальних благ. Зрозуміло, рівноважний підхід не був єдиним
 9. 1. ЕКОНОМІЧНА НАУКА НА ЗЛАМІ
  проблема переходу від капіталізму до соціалізму залишалася, по суті, навіть не поставленої. Ведені жорсткої господарською необхідністю поточного моменту більшовики, хоча і прагнули слідувати марксизму, були змушені експериментувати на практиці і одночасно створювати теорію. Це залишало певний простір для аналізу, тим більше що мова йшла про економічну політику нового типу.
 10. 3. ТЕОРІЯ довжини хвилі і ДИСКУСІЯ НАВКОЛО НЕЇ
  проблемі великих циклів в радянській економічній науці другої половини 20-х років, досить швидко ця проблема зникла зі сторінок вітчизняних журналів. Дослідження перемістилися на Захід, де, хоча і не відразу, проблема великих циклів визначила цілий напрям досліджень. Вперше стаття Кондратьєва про великих циклах німецькою мовою була опублікована в 1926 р., в 1935 р. - на
 11. ЛІТЕРАТУРА
  проблеми економічної статики і динаміки. М.: Наука, 1991. Kondratiev N.D. Collected works. Vol. 1 - 4. L.: Pickering Chatto, 1998. До 100-річчя з дня народження Н.Д. Кондратьєва / / Питання економіки. 1992. № 10. Довготривалі тенденції в капіталістичному відтворенні. М.: ИНИОН,
 12. Г Л А В А 15 ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  проблеми економічної динаміки, особливості розвитку національних господарств у часі, фактори, що обумовлюють цей розвиток, причини нерівномірності (спадів і підйомів) функціонування національних
 13. ЛІТЕРАТУРА
  економічної політики. М.: Прогресс, 1995. с. 323 2. Н. Кондратьєв. Проблеми економічної динаміки. М., "Економіка", 1989; а також: Н. Кондратьєв. Світове господарство і його кон'юнктури під час і після війни. Вологда: Обл. отд-ня Держ. вид-ва,
 14. 63. Теоретичні ідеї та концепції ортодоксального кейнсіанства
  проблеми економічної динаміки. Надалі кейнсіанська ортодоксія пішла шляхом інтеграції з неокласичної теорією, в результаті чого з'явився неокласичний синтез. Одним з його розробників став Пол Самуельсон, сформував модель змішаної економіки. Нова концепція грунтувалася на поєднанні кейнсіанства з традиційними положеннями неокласицизму. Цей ортодоксальний варіант
 15. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто, то чи тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно, теорія цін аналізує
 16. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  проблеми зовнішньої витоку. Вона досліджувала окремий випадок, а саме кредитну експансію в одній країні в умовах, коли в інших країнах кредитна експансія або відсутня, або здійснюється в меншому масштабі. В цілому цього було достатньо, щоб пояснити кризи в Англії в першій половині XIX в. Однак проблема зачіпалася лише поверхово. Основне питання так і не було піднято. Нічого не
 17. Коментарі
  проблем, які постають перед людьми в різних життєвих (проблематичних) ситуаціях, що виникають в безперервно мінливому світі. [32] агностицизм тут принцип, згідно з яким не може бути остаточно вирішене питання про істинність пізнання навколишнього людини дійсності. [33] скептицизм тут принцип, який стверджує недостовірність знання, заснованого на свідченнях органів чуття;
 18. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  проблема оплати праці є однією з найбільш актуальних. У сучасних складних економічних умовах держава не може в достатній мірі стимулювати працівників цієї сфери, забезпечити їм високу заробітну плату. Це призводить до падіння престижу наукової діяльності, відтоку найбільш здібних і енергійних співробітників, про що говорилося при розгляді аналізу чисельності, складу і
 19. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ
  проблема Квебека. А в Пуерто-Ріко НЕ зйают, що робити. Якщо мова йде про жителів Квебека, то ясно, що там сталося глибока зміна установок. Під час останньої хвилі націоналізму двадцять-тридцять років тому там було приховане занепокоєння: думали, що для економічного успіху важливіше за все зростання масштабів виробництва. Для жителів Квебека незалежність, тобто відділення від англомовної
© 2014-2022  epi.cc.ua