Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

2. Принципи державного втручання і функції держави в ринковій економіці.


А. Сміт доводив здатність ринкової системи до саморегулювання. Тому державі відводилося роль «нічного сторожа», який повинен охороняти економіку, але нічого в ній «не чіпати».
Економічний механізм сучасного суспільства поряд з ринковим саморегулюванням органічно включає і державне регулювання.
Масштаби державного втручання та державного регулювання в цілому залежать від багатьох факторів, у тому числі особливостей історичного періоду, частки приватного, державного і муніципального секторів, питомої ваги національного доходу, що розподіляється через бюджет, та інших показників.
Формування і функціонування змішаної господарської системи дозволило сформулювати основні принципи державного втручання в економіку.
1. Держава своїми діями не повинно підміняти ринок, не повинно підривати ринкові стимули до праці і до інвестиційної діяльності. Ринковий механізм виконує важливу регулюючу і стимулюючу роль. Він спрямовує господарських суб'єктів на вдосконалення економічної діяльності, на застосування досягнень НТП, на реалізацію ініціативних дій і людей, на виробництво товарів, затребуваних покупцями, на перерозподіл обмежених економічних ресурсів з урахуванням мінливих економічних потреб.
2. Зростання економічної ролі держави в періоди форс-мажорних ситуацій (природних, стихійних лих, військових конфліктів, економічних і фінансових криз). Роль держави по-різному проявляється на різних етапах функціонування економіки. Наявність дестабілізуючих факторів визначає необхідність мобілізації економічних ресурсів на найважливіших напрямках.
3.
Фінансування функціонування життєво важливих стратегічних галузей. Певні галузі національної економіки, які відносяться до групи громадського сектору, що створює суспільні товари, повинні перебувати на забезпеченні з боку державного бюджету.
4. Держава повинна впливати на економіку по перевазі економічними методами. Держава може впливати на економіку різними методами, але пріоритет повинен бути відданий заходам заохочення, спонукання до певної господарської діяльності, а не методом наказів і заборон.
Держава здійснює втручання в ринкову економіку виконуючи, наступні економічні функції:
- Забезпечення правової бази функціонування ринкової економіки. Правова база передбачає такі заходи, як надання законного статусу господарюючим суб'єкта, визначення і закріплення прав приватних власників і гарантування дотримання контрактів.
Уряд встановлює своєрідні «правила гри» для суб'єктів на ринку, які регулюють відносини між підприємствами, постачальниками ресурсів і товарів, та їх споживачами.
На основі законодавства уряд виконує своєрідні функції арбітра в галузі економічних зв'язків, виявляє випадки нечесної практики економічних суб'єктів і застосовує влада у вигляді покарання.
Всі вище перераховані дії дозволяють розширити ринки і здійснити глибшу спеціалізацію при використанні матеріальних і людських ресурсів, і гарантують якість продуктів.
- Захист конкурентного середовища, подолання монополістичних тенденцій.
Конкуренція в ринковій економіці є основним регулюючим механізмом. Саме конкуренція змушує виробників і постачальників ресурсів орієнтуватися на інтереси споживачів - покупців.

Якщо на ринку створюється монополія, то виробник - продавець може ущемляти інтереси покупців - споживачів, маніпулюючи цінами та обсягами виробництва і пропозиції. Монополісти прагнуть до власної вигоди, завдаючи шкоди суспільству в цілому.
Монополісти можуть стримувати науково-технічний прогрес і визначати нераціональний розподіл економічних ресурсів.
У цих умовах держава проводить антимонопольну політику.
- Перерозподіл доходів і багатства, забезпечення соціальних гарантій.
Уряд бере на себе завдання зменшення нерівності доходів. Ця нерівність може долатися через трансфертні платежі (допомога з безробіття, допомоги на дітей, інвалідам) шляхом зміни цін на товари, використовуючи «ціну статі» і «ціну стелі», через регулювання мінімальної заробітної плати.
- Вплив на розміщення ресурсів, вплив на розподіл ресурсів з метою поліпшення структури національного продукту.
Ця функція визначається, з одного боку, наявністю побічних ефектів, а з іншого боку, необхідністю створення суспільних благ.
- Контроль за інфляцією і зайнятістю, стимулювання економічного зростання і забезпечення макроекономічної стабілізації.
Держава своїми діями повинно згладжувати злети і падіння ділової активності, забезпечувати стабільність рівня цін, прагнути забезпечити повну зайнятість і підтримувати стійкість економічного зростання.
Всі функції переплетені і діють в комплексі. Наприклад, наявність певного антимонопольного законодавства позначається на розміщенні ресурсів і розподілі доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Принципи державного втручання і функції держави в ринковій економіці. "
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  принципом, може надаватися сприяння у виконанні більш вузького кола обов'язків. Таким способом може бути побудована вся управлінська ієрархія. Керуючий це, якщо можна так висловитися, молодший партнер підприємця, якими б не були контрактні та фінансові умови його прийняття на роботу. Важливо лише те, що його особисті фінансові інтереси змушують його максимально використовувати всі
 2. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  принципів комерційного та цивільного законодавства, що змушує кожного індивіда або фірму виконувати всі свої зобов'язання в повній відповідності з умовами договору. Якщо банки будуть збережені в якості привілейованих установ, діяльність яких регулюється спеціальним законодавством, то в розпорядженні держави залишаться інструменти, які воно зможе використовувати в
 3. 3. Обмеження функцій держави
  принципи справедливості, вони привласнюють собі права верховного судді над усіма земними справами. Вони невірно тлумачать свої власні ціннісні судження, зроблені на основі інтуїції, вважаючи їх гласом Всемогутнього або природою речей. Однак не існує вічних критеріїв того, що є справедливим, а що несправедливим. Природі чужа ідея правильного і неправильного. Не убий
 4. 2. Реакція ринку на втручання держави
  принцип розподілу даних товарів і послуг та відбору тих, хто отримає частину наявної пропозиції. Можливо, в змозі купити виявляться тільки ті, хто прийде першим, або тільки ті, кому специфічні обставини (наприклад, особисті зв'язки) забезпечили привілейоване становище, або тільки ті безжальні типи, які розганяють своїх суперників шляхом залякування або насильства. Якщо влада не
 5. 1. Держава і грошовий обіг
  принципи. Так, без всяких міждержавних угод та установ виник міжнародний золотий стандарт. У багатьох країнах поява золотого стандарту було викликано дією закону Грешема. У Великобританії роль держави в цьому процесі полягала просто в ратифікації результатів, викликаних дією закону Грешема; воно перетворило стан справ, що існувало де-факто, в положення,
 6. Коментарі
  принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам
 7. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  принципи і організовує форми громадського життя, утворюючи основу інституційної ієрархії. Держава породило нову форму суспільної обумовленості поведінки людини, відокремивши загальний інтерес від приватного. Щодо масштабів втручання держави в економіку, його ролі в цьому процесі йде постійна дискусія. Історія державного регулювання сходить до кінця середньовіччя. В
 8. Роздержавлення і приватизація
  принцип приватної автономії обмежений, тому що свободі господарської діяльності, договорів та об'єднань протистоїть традиційна для командної економіки монопольна організація господарства, яку не можна скасувати тільки вольовим рішенням; 3) товарно-грошовий обмін в Росії сильно утруднений недосконалістю фінансово-кредитних відносин (проблема переведення в готівку грошей, криза неплатежів і т.д.), а
 9. Тіньова економіка
  принципі дозволені, але офіційно не зафіксовані економічні операції, 2) «чорний», або кримінальний, ринок, тобто заборонені законом види діяльності. «Сірий» ринок виникає найчастіше з податкових чи іншим аналогічним міркувань. Підприємства виробляють продукцію, надають послуги, але документально не оформляють свою діяльність, тим самим уникаючи сплати податків. «Чорний» ринок
 10. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  принципах добровільності та рівності в обміні. Ринок виконує важливі функції: - функцію саморегулювання економіки, засновану на взаємодії попиту і пропозиції, за допомогою якої даються відповіді на питання: що, як і для кого виробляти? - Стимулюючу функцію, що дозволяє перемогти в конкурентній боротьбі найсильнішим; - облікову функцію, за допомогою якої встановлюються пропорції
© 2014-2022  epi.cc.ua