Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

29. Передумови виникнення, загальна характеристика та ідейна моральність утопічного соціалізму


На початку XIX в. на реакцію виниклого і швидко розвивається капіталізму з'явилися вчення соціалістів-утопістів. У їхніх творах з'являлися протиріччя нового суспільного ладу, розкривалися «виразки капіталізму» і зображувалися картини «справедливого суспільства», вільного від недоліків, властивих капіталізму. До соціалістам-утопістам XIX в. слід, насамперед, віднести Сен-Симона, Фур'є і Оуена.
Анрі Рубруа де Сен-Симон (1760 -1825) вважав основою суспільного устрою - власність. Суспільство ділив на промисловців і феодалів. До перших він відносив землеробів, фабрикантів, комерсантів, банкірів, службовців і робітників. До них же відносив вчених, художників, ремісників. Феодали, на думку Сен-Сімона, - паразитична частина суспільства (включаючи дворянство на чолі з королем, чиновництво, духовенство).

Головними недоліками буржуазного суспільства Сен-Симон вважав анархію виробництва, продажність чиновників, підкупи на виборах, антидемократичний характер парламентської системи. Майбутнє суспільство (його Сен-Симон називав «промисловою системою») має забезпечити фізичний і моральне благополуччя народу. У такому суспільстві виробництво буде вестися за планом, і його метою стане задоволення потреб народу. У майбутньому суспільстві всі будуть трудитися, а управління людьми буде замінене управлінням речами.
Шарль Фур'є (1772 -1832) відкрив закони розвитку суспільства, він виводив з природи людини. Суспільство, безперервно розвивається, і на кожному ступені розвитку створюються передумови для переходу до наступного ступеня. Капіталістичне суспільство Фур'є піддав виключно різкій критиці. Його обурювали анархія виробництва, то, що всі керуються лише особистими інтересами, а кожна людина знаходиться в стані ворожнечі з усіма іншими і т.
д. і т.п.
Роберт Оуен (1771 -1858) народився в малозабезпеченій дрібнобуржуазної сім'ї і багато займався самоосвітою і в 20 років уже керував великим підприємством. У 1800 р., ставши керівником і співвласником фабрики, зробив спробу домогтися поліпшення життя і умов праці працівників. Він скоротив робочий день, поліпшив житлові умови працівників, дбав про організацію їх розумного відпочинку, боровся з алкоголізмом, займався вихованням дітей своїх працівників.
Як і його попередники, він різко критикував капіталістичне суспільство. Він бачив основу всіх зол у приватній власності, яку вважав причиною бідності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Передумови виникнення, загальна характеристика та ідейна моральність утопічного соціалізму "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  передумова є абсолютно помилковою. Маркс у листі Кугельману від 11 липня 1868 говорив, що кожна нація загинула б з голоду, якби вона призупинила роботу, не кажучи вже на рік, а хоча б на кілька тижнів. Буржуазні економісти прагнуть всіляко применшити роль виробництва на противагу марксистської теорії. Вони обикно-венно посилаються на улюблений приклад з обложеної кре-
 2. Коментарі
  передумови, 16-20; причинність і, 25-26; розум, 71-88; реальність, 39-42; рутинна, 47-48; сенс, 14, 29, 30, 43, 59, 89; співробітництво, 265; засоби і цілі, 68, 89-90, 190, 196, 447, 466; теорія, 7-10; цілеспрямована, 14-15; цілі, 17, 299; ціннісне судження, 21, 461-462; егоїстична, 228, 635-636; економічна наука і розум, 71-88; економічний розрахунок і, 218; економічне пізнання і,
 3. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  передумовою капіталу. Капітал є оп-ределенний товар, капітал є вартість, яка виробляє при-бавочную вартість. Але разом з тим товар і історично передує капіталу. У вченні про абсолютну і відносної додаткової сто-имости знову-таки є певна залежність. Цілком природно, що Маркс раніше дає аналіз абсолютної при-бавочной вартості, бо вона розкриває
 4. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  передумови для взаємопов'язаного вирішення проблем економічної та соціальної ефективності. Дане коректування припускає відмову від безглуздих спроб виведення країни з глобальної кризи на основі реалізації ліберально-монетарної доктрини і перехід до політики заохочення виробничо-господарської діяльності на всіх рівнях, починаючи з первинних територіальних та господарських осередків,
 5. Керуюча підсистема
  передумови єдності не можуть реалізовуватися самі по собі. Тільки суспільство своїми свідомими діями здатне на їх реалізацію. У процесі розвитку підприємства і його трудового колективу виникають протиріччя між довготривалими і поточними інтересами. Це, в свою чергу, призводить до виникнення протиріч між інтересами працівника, колективу і суспільства. Колективний інтерес в
 6. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  передумови для всебічного розвитку індивіда. Регіональна специфіка виявляється і в тому, що методичні прийоми і прогнозування соціального розвитку різняться в залежності від ієрархічного рівня: підприємство, регіон, країна. Зокрема, об'єкти на рівні країни відрізняються досить великою стійкістю параметрів соціального розвитку. Тут можна виділити демографічні,
 7. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  передумови доведення поділу праці до молекулярного, атомного і т.д. рівнів. В історичному аспекті розгляд проблем людини в економічній теорії слід почати з "економічної людини" А. Сміта. Він виділяє дві властивості людини: по-перше, його схильність до обміну одного предмета на інший і, по-друге, власний інтерес, егоїзм, що виявляється в постійному прагненні людей
 8. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  передумови »: не було писемності, а значить, і можливості передати наявні знання. Первісне суспільство було суспільством рівності. Але не в сенсі «соціалістичної» зрівнялівки, а в сенсі розуміння даного суспільного устрою як зрівняльної системи, що забезпечує необхідний для кожного його члена окремо обсяг матеріальних благ, необхідний для виживання і задоволення самих
 9. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  передумовами сприйняття, апперцепції і досвіду. Вони суть не що інше, як необхідні передумови пам'яті. У природних науках існує тенденція описувати пам'ять як окремий випадок більш загального явища. Будь-який живий організм зберігає результати попередніх подразнень, і сьогоднішній стан неорганічної матерії створено сумою результатів усіх впливів, яким воно піддавалося в
 10. 4. Виробництво
  виникнення антагонізму держави і суспільства чи індивіда. Відповідь на це питання мається на увазі самою концепцією держави або суспільства в розумінні колективізму і універсалізму. Якщо постулюється співіснування сутності, яка ex definitione вище, благородніше і краще, ніж індивіди, то не може бути ніяких сумнівів у тому, що цілі цього видатного істоти повинні бути понад цілей
© 2014-2021  epi.cc.ua