Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Передмова

Пропонований читачеві підручник «Економіка» написаний на рубежі XX-XXI століть. Це грань, що розділяє дві епохи: епоху з помилкового, суперечливого розвитку економічних систем XX століття і епоху початку третього тисячоліття, в яку вступає людство, спираючись на потенціал, тенденції і традиції, що сформувалися в XX столітті. Одночасно це епоха нових, кардинальних змін у всіх сферах людського життя, і насамперед в економічній. Економічна теорія як наука, пов'язана з практикою, не може не відображати ці процеси.

Процеси реформування економіки в країнах колишнього «соціалістичного табору» спонукали до активного використання західних підручників «Економікс». Це був рішучий прорив у величезний світ економічних ідей, накопичених світовою наукою після виходу робіт К. Маркса. Відпала необхідність в обов'язковому засудженні «всіх буржуазних економічних теорій», навпаки, їх стали глибоко вивчати, а іноді навіть і звеличувати. Однак швидко виявилися і недоліки нового підходу до вивчення економіки як науки, бо західні підручники були написані стосовно до умов розвиненої ринкової економіки і, як правило, на прикладі США, які мають певну специфіку, що не відповідало економіці величезної реформованої країни. Тому в Росії в період 90-х років XX століття з'явилася величезна кількість вітчизняних підручників з економічної теорії.
Необхідність вдосконалення навчального процесу призвела до створення нового стандарту за курсом «Економіка» для підготовки студентів з технічних спеціальностей. Так як пропонований читачеві підручник - один з перших, написаних відповідно з цим нещодавно прийнятим Міністерством вищої освіти Російської Федерації стандартом, то, природно, його гідності, а також і недоліки багато в чому обумовлені цим стандартом.

Метою, яку ставить перед собою автор цього підручника, є не тільки щодо популярний виклад основних теоретичних ідей, встановлення їх зв'язку з найбільш важливими для практики моментами, але і допомогу читачам в оволодінні багатим арсеналом сучасної економічної теорії . Звідси у всіх розділах підручника присутній найпростіший аналіз найважливіших теорій, концепцій, моделей в позначених у назві глав економічних проблем.

У підручнику значна увага приділена методологічним питань, найважливіші категорії і закони особливо виділені у вигляді визначень, витриманий принцип введення категорій, коли кожне нове поняття спирається на вже вивчені. Після основного тексту глави дано короткі висновки, список найважливіших для запам'ятовування термінів і понять, а також список питань для самоперевірки. На думку автора, це сприяє концентрації уваги учнів на головному.


Центральною проблемою пропонованого підручника є розгляд закономірностей функціонування ринкової економіки, аналіз ринкового механізму та особливостей його реалізації на найважливіших ринках національної економіки. У зв'язку з цим матеріал підручника викладено у трьох розділах. Після характеристики в першому розділі «Введення в економічну теорію» найпростішого розуміння економіки, типів економічних систем, сучасних напрямків і шкіл економічної теорії в наступних двох розділах аналізуються перш за все ті проблеми мікро-та макроекономіки, з якими найчастіше доводиться стикатися у повсякденному господарського життя. Причому в розділі «Мікроекономіка» особливо виділено у вигляді підрозділу функціонування найважливіших ринків факторів виробництва і ролі держави в ринковій економіці.

Підручник призначений для широкої аудиторії студентів і викладачів неекономічних вузів і факультетів, а також шкіл з поглибленим вивченням економіки. Він може бути корисний і практикам, працівникам державного управління і всім, хто цікавиться економічною теорією і політикою.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Передмова
  передмову до цього величезного, спірного і дуже цікавого тексту. Чл.-кор. РАН В.С.
 2. Коментарі
  передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 17).
 3. Передмова
  Я провів інтерв'ю з більш ніж тридцятьма найвизначнішими біржовиками нашого часу і кожному з них задавав кілька однакових питань [Інтерв'ю було опубліковано у збірниках «Ринкові чаклуни» і " Нові ринкові чаклуни "(« Market Wizards », New York Institute of Finance, 1989;« The New Market Wizards », HarperBusiness, 1992). - Тут і далі примітки перекладача.]. Серед них був такий: «Чи була в
 4. Глава 21
  передмови перейти до розповіді про те, як я почав маніпулювати ринком для інших. Це все газетярі, які бравурно і барвисто розписали, як я повністю виплатив мільйони боргу. Моя азартність, розмах і виграші були настільки перебільшені, що про мене заговорили на Уолл-стріт. Давно минули часи, коли ділок, керуючий двомастами тисячами акцій, міг домінувати на ринку. Але публіці
 5. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  передмові до якої він пише, що головне завдання політичної економії - визначити закони, які керують розподілом створеного продукту. Однак спочатку сфера інтересів Рікардо перебувала в галузі дослідження грошово-кредитного обігу. І тут, розглядаючи його погляди, не можна не сказати про внесок Рікардо в розробку проблем грошового обігу. На думку Рікардо,
 6. 4. Економічні погляди Дж.Мілля
  передмові до свій роботі пише, що його завдання полягає в тому, щоб написати оновлений варіант "Багатства народів" з урахуванням збільшеного рівня економічних знань і самих передових ідей сучасності. Дж.С.Мілль (1806-1873), англійський філософ і економіст, син іншого англійського економіста - Джеймса Мілля, який був близьким другом Д. Рікардо і вплив останнього дуже помітно в роботі
 7. Лекція 1 - я Історичні умови виникнення марксизму
  передмові Маркс цитує Прометея: «По прав-де, всіх богів я ненавиджу». Які висновки можна зробити про дисертації Маркса? Деякі коментатори намагаються знайти елементи мате-ріалізма в цій дисертації. Це невірно. Маркс в цей час варто ще на ідеалістичних позиціях. Але разом з тим, якщо порівнювати дисертацію Маркса і роботу Гегеля з історії філософії, то ми побачимо дуже
 8. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  передмові до другого тому «Капіталу» Енгельс відзначав, що Маркс почав серйозно вивчати політичну еко-номію після свого приїзду в Париж. Він студіював праці буржуазних класиків - Сміта, Рікардо; вивчав вульгарних економістів - Джемса Мілля, Мак Куллоха, Сея, і т. д. До со-ужалення, конспекти цих праць опубліковані тільки на не-німецьких мовою в третьому томі першої частини німецького
 9. Лекція 10-я Нова історична школа
  передмові до першого тому «Капіталу» порівняй-вал теоретичну абстракцію з мікроскопом, який поз-воля краще вивчати дійсність. В. І. Ленін писав у «Філософських зошитах», що абстракція матерії, абстракція законів природи, абстракція вартості, одним словом, будь-яка наукова абстракція, відображає природу глибше, повніше, вірніше. Він так формулював свою думку: «Від живого
 10. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  передмові до першого видання своєї книги« Сучасний капіталізм »Зомбарт задає таке питання: «Що відокремлює мене від мого вчителя Шмоллера» і відпові-«В. І. Ленін. Соч., Т. 21, стор, 197. 2 Там же, стор 197-198. 3 В. Зомбарт. «Сучасний капіталізм», т. 3, напівтім 1, М. - «П., 1930, стор XXV. чає, що «якщо коротко в двох словах сказати, то мене відокремлює від Шмоллера Карл Маркс».
© 2014-2022  epi.cc.ua