Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

3. ПОСЛЕДСТВІЯІЗМЕНЕНІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ МЕВ


Як впливають на МЕВ зрушення, що відбуваються в світогосподарської системі?
Перше з сформульованих вище положень обгрунтовано веде до появи концепцііглобалізаціі. Поняття "глобалізація" використовується стосовно до всіх сфер людської діяльності. Стали говорити про глобалізацію правового простору, глобалізації політичних відносин, глобалізації економіки, глобалізації злочинності і т. д. Сутність цього поняття полягає в тому, що процеси, що відбуваються в одній сфері суспільного життя, невідворотно набувають глобального характеру, і при цьому надають вплив на процеси і явища в інших сферах.
Глобалізація світової економіки, як окремий випадок глобалізації взагалі, має горизонтальні і вертикальні аспекти.
Закономірності розвитку виробництва та міжнародного поділу праці об'єктивно призвели до того, що в орбіту МЕВ нині увійшли всі країни світу. Інтернаціональний характер сучасного виробництва має наслідком гло-балізацію економічних трансакцій і зміна характеру економічних відносин між країнами: вони все більше виходять за рамки двосторонніх і набувають характеру багатосторонніх відносин, що зв'язують ряд країн і надають часом досить істотний вплив на систему світового господарства.
Разом з тим взаємозв'язок різних сфер людської діяльності набула настільки тяжіє характер, в тому числі і в планетарних масштабах, що стає скрутним і малообоснованним розмежування чисто економічних, чисто політичних, суто соціальних, чисто правових і т. п. явищ і процесів. З одного боку, все інші моменти присутні в економічних трансакціях. З іншого боку, в будь-якому з них присутній і активно бере участь економіка, що знаходить відображення в механізмах та результати.
Мабуть, справа йде до того, щоб називати "міжнародні економічні відносини" як "планетарні (або глобальні) економічні відносини".
Друге положення означає визнання необхідності та практичного використання єдиного для всіх країн критерію оцінки місця тієї чи іншої країни у світовій ієрархії, що справила дуже істотний вплив на характер МЕВ. До недавнього часу світова спільнота поділялося переважно з соціально-економічних і політичними ознаками. Відповідно, в міжнародних економічних відносинах знаходило втілення конфронтаційне протистояння по лінії Схід-Захід.
Сенс такого поділу було в тому, що акцент на політичні аспекти дозволяв маскувати реальну економічну ситуацію в країні. У світлі сучасного бачення світу ясно, що концепція розвитку, пов'язана з комуністичною моделлю (у тому вигляді, в якому її втілювали в життя), показала свою неспроможність. Держави т. н. "Світової соціалістичної системи" виявилися не в змозі забезпечити реальне економічне зростання в відсутність мілітаризованої ідеології. Недоліком формаційного розподілу світу була неможливість віднесення до соціалізму або капіталізму багатьох країн, які не відповідали в чистому вигляді прийнятим формаційним ознаками. У результаті і з'явилося таке аморфне поняття як "третій світ" або "Південь". Однак, нині вже складно говорити про те, що поняття "Південь" охоплює тільки слаборозвинені країни. Деякі країни "Півдня", раніше не відрізнялися динамікою свого економічного зростання, все активніше підтягуються до рівня промислово розвинених країн.
В основу сучасної класифікації країн світу покладено критерій відповідності економіки будь-якої держави принципам ринкового господарювання. Звідси випливає можливість поділу світової спільноти на такі групи:
- країни з розвиненою ринковою економікою (сюди відносяться країни, які за сучасною традиції називаються промислово розвиненими);
- країни з ринковою економікою (включають найбільш розвинену частину нинішніх країн, що розвиваються (т. н. "нові індустріальні країни") і держави з перехідною економікою (колишні соціалістичні країни);
- країни з нерозвиненою ринковою економікою (сучасна категорія "найменш розвинені країни");
- країни з неринковою економікою (швидше теоретичне поняття, оскільки в країні навіть з самою централізованою економікою завжди присутні елементи ринкових відносин).
Природно, вищеназваний критерій вимагає подальших досліджень з визначення ступеня розвиненості ринкових відносин. Справді: в який момент, при досягненні яких кількісних показників можна сказати, що, так, відбувся перехід від однієї групи до іншої?
Перехід до нового критерію класифікації та визнання єдності світу завершили досить тривалий період протистояння двох основних соціально економі-чеських і політичних блоків. Групи держав, які тяжіли до т. н. Великим державам, більше не шикуються один проти одного по лінії Схід-Захід .
Це не може не мати найсерйозніших наслідків для світового господарства і пронизують його міжнародних економічних відносин.
По-перше, істотно змінюються принципи формування економічних і торгівельних союзів і блоків держав. На перший план все більше висувається принцип дійсно реальної вигоди, одержуваної членами блоку, і не підміняти якими або політичними чи псевдоекономічною деклараціями, подібно до того, що відбувалося в РЕВ, де економічні відносини між учасниками цієї організації були матеріальним прикриттям політичного альянсу партійно- державних систем. Іншим важливим принципом є досягнення приблизно однакового рівня економічного розвитку входять в регіональні об'єднання і блоки країн, що служить одним з головних умов успішного їх функціонування.
По-друге, ініціювалися процеси якісної перегрупування сил на світовій арені. Деякі держави, які раніше вважалися високорозвиненими, виходячи з нового критерію класифікації, виявилися віднесеними до іншої групи. І навпаки: країни, раніше належали до категорії розвиваються, прискорено наближаються до рівня найбільш розвинених країн. Це стимулювало припинення діяльності деяких раніше створених об'єднань країн (типу РЕВ) і активізувало процес створення нових (НАФТА, Вишеградська група, Меркосур і т. д.).
По-третє, посилюється боротьба між окремими ланками світової системи. Більше того, вся система відносин між країнами світу переживає кризу. В силу цього можна говорити в якійсь мірі про спонтанний характер сучасних МЕВ, на які не можуть впливати навіть найбільші міжнародні політичні організації.
І нарешті, вісь політичного суперництва по лінії Схід-Захід все виразніше перетворюється в економічну вісь Центр-Периферія. Місце країни у світовій економічній табелі про ранги визначається її наближеністю до одного з полюсів цієї осі. Нові відносини, описувані системою координат Центр-Периферія, аж ніяк не означають посилення зв'язків між розвиненими і нерозвиненими країнами. Швидше навпаки: зміцнюються стосунки між близькими за рівнем розвитку країнами (див. вище), що знаходить відображення у зв'язках Центр-Центр і Периферія-Периферія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. ПОСЛЕДСТВІЯІЗМЕНЕНІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ МЕВ "
 1. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  світовому масштабі. Саме це робить російський більшовизм, німецький нацизм та італійський фашизм динамічними, тобто агресивними. Коли визнається принцип договору, імперії перетворюються на вільну лігу автономних держав -членів. Гегемонія змушена прагнути анексувати всі незалежні держави. Договірний порядок суспільства це порядок права і закону. Це правова держава
 2. 14. Volkswirtschaft
  світова економіка (Weltwirtschaft *) є всього лише фантомом помилкової доктрини, задуманої для руйнування цивілізації. Однак справа в тому, що індивіди у своїй діяльності в ролі виробників і споживачів, продавців і покупців не проводять ніякої відмінності між внутрішнім і зовнішнім ринками. Вони розрізняють місцеву торгівлю і торгівлю в більш віддалених місцях, оскільки тут грають
 3. 6. Монопольні ціни
  світовому ринку дорівнює s. Якщо в Атлантиді внутрішнє споживання р за ціною s + t становить а, а внутрішнє виробництво р одно b, і b менше а, то витрати граничного оператора складають s + t. Місцеві заводи в змозі продати весь свій сукупний випуск за ціною s + t. Дія мита створює стимул місцевим виробникам розширити виробництво р з рівня b до рівня трохи нижче a. Але якщо b
 4. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  світової ринкової системи XIX в., поступове накопичення капіталу і вдосконалення технологічних методів виробництва призвели б до безперервної тенденції зниження цін. зупинило б розвиток капіталізму подібне підвищення купівельної спроможності грошової одиниці? Середній комерсант відповість на це питання ствердно. Живучи і діючи в умовах, коли повільне, але невпинне зменшення
 5. 6. Вплив минулого на діяльність
  рмувати одним махом. Як би не була сильна схильність до нововведень, вона обмежується дією сил, які змушують людей не відхилятися занадто необачно від курсу, обраного їх попередниками. Все матеріальне багатство являє собою сухий залишок минулої діяльності і втілено в конкретних капітальних благах обмеженою адаптованості. Накопичені капітальні блага орієнтують
 6. 2. інтервенціоністських аспекти законодавства про законний платіжному засобі
  мирование тенденції зростання валових ринкових процентних ставок стало результатом того, що сторони враховували можливість повторення аналогічних заходів щодо зменшення боргу. Зменшення боргу покращує становище тих, хто вже був повинен в цей момент, однак це погіршує становище тих, хто бажає або змушений домовлятися про нові запозичення. Антипод зменшення боргу посилювання боргу
 7. 4. Цілі девальвації валюти
  світової війни, трохи більше ніж через десять років після того, як Великобританія явила перший приклад гнучкого стандарту, навіть лорд Кейнс і його адепти виявили, що стабільність валютних курсів має свої переваги. Однією з декларованих цілей Міжнародного валютного фонду стає стабілізація валютних курсів. Якщо дивитися на девальвацію не очима апологета економічної політики
 8. Коментарі
  мування суперего на місце батьківського контролю встає самоконтроль. [ 14] психоаналіз метод психотерапії та психологічне вчення, розвинуте З. Фрейдом в кінці XIX початку XX ст., що ставить в центр уваги несвідомі психічні процеси і мотивації. Витіснення зі свідомості неприйнятних для нього потягів (переважно сексуальних) і травмуючих переживань розглядається
 9. СКОРОЧЕННЯ КОРПОРАЦІЙ
  світової війни, великі підприємці платили, висловлюючись мовою описали це явище економістів, ефективну заробітну плату. Заробітна плата була вище рівня, необхідного для придбання робочої сили потрібної кваліфікації, тому що надринковий оплата спонукала робочих добровільно співпрацювати зі своїм підприємцем, спонукала їх старанно працювати і не переходити до іншого
 10. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
  світового виробництва в 1987 г), але цим можна було знехтувати, оскільки його нафтою користувався комуністичний світ, і лише невелика частина її потрапляла в колишній капіталістичний світ (1). Тепер не можна навіть думати про нафтовому бізнесі, не беручи в розрахунок поставки нафти, які потечуть з країн, що раніше складали Радянський Союз. У кінцевому рахунку Каспійське море може стати важливіше
© 2014-2022  epi.cc.ua