Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок обчислення податку та авансових платежівПодаток визначається як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази.
Сума податку за наслідками податкового періоду визначається платником податку самостійно.
За підсумками кожного звітного (податкового) періоду платники податків обчислюють суму авансового платежу, виходячи із ставки податку і прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованої наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення звітного (податкового) періоду. Протягом звітного періоду платники податків обчислюють суму щомісячного авансового платежу.
Сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в першому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною сумі щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті платником податку в останньому кварталі попереднього податкового періоду. Сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в другому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною однієї третини суми авансового платежу, обчисленого за перший звітний період поточного року.
Сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в третьому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною однієї третини різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя, і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками першого кварталу.
Сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в четвертому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною однієї третини різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками дев'яти місяців і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя.
Якщо розрахована таким чином сума щомісячного авансового платежу негативна або дорівнює нулю, зазначені платежі у відповідному кварталі не здійснюються.
Платники податків мають право перейти на вирахування щомісячних авансових платежів виходячи з фактично одержаного прибутку, що підлягає обчисленню.
У цьому випадку обчислення сум авансових платежів проводиться платниками податків виходячи зі ставки податку та фактично отриманого прибутку, що розраховується наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення відповідного місяця.
При цьому сума авансових платежів, що підлягає сплаті до бюджету, визначається з урахуванням раніше нарахованих сум авансових платежів. Платник податків має право перейти на сплату щомісячних авансових платежів виходячи з фактичного прибутку, повідомивши про це податковий орган не пізніше 31 грудня року, що передує податковому періоду, в якому відбувається перехід на цю систему сплати авансових платежів. При цьому система сплати авансових платежів не може змінюватися платником податку протягом податкового періоду.
Організації, в яких за попередні чотири квартали доходи від реалізації не перевищували в середньому 3 млн руб. за кожний квартал, а також бюджетні установи, іноземні організації, що здійснюють діяльність у РФ через постійне представництво, некомерційні організації, що не мають доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), учасники простих товариств щодо доходів, одержуваних ними від участі в простих товариствах, інвестори угод про розподіл продукції у частині доходів, отриманих від реалізації зазначених угод, вигодонабувачі за договорами довірчого управління сплачують тільки квартальні авансові платежі за підсумками звітного періоду.
Якщо платником податку є іноземна організація, яка отримує доходи від джерел у РФ, не пов'язані з постійним представництвом в РФ, обов'язок з визначення суми податку, утриманню цієї суми з доходів платника податків та перерахування податку до бюджету покладається на російську організацію або іноземну організацію, що здійснює діяльність у РФ через постійне представництво (податкових агентів), що виплачують зазначений дохід платнику податку.
Податковий агент визначає суму податку по кожній виплаті (перерахуванню) грошових коштів або іншого отримання доходу.

Російські організації, які виплачують платникам податків доходи у вигляді дивідендів, а також у вигляді відсотків по державних і муніципальних цінних паперів, що підлягають оподаткуванню згідно з цією главою, визначають суму податку окремо по кожному такому платнику податків стосовно кожної виплаті зазначених доходів.
1. Якщо джерелом доходів платника податків є російська організація, обов'язок утримати податок з доходів платника податку і перерахувати його до бюджету покладається на це джерело доходів.
У цьому випадку податок у вигляді авансових платежів утримується з доходів платника податку при кожній виплаті таких доходів.
2. При реалізації державних і муніципальних цінних паперів, при зверненні яких передбачено визнання доходом, отриманим продавцем у вигляді відсотків, сум накопиченого процентного доходу (накопиченого купонного доходу), платник податку - отримувач доходу - самостійно здійснює обчислення та сплату податку з таких доходів.
Інформація про види цінних паперів, щодо яких застосовується порядок, встановлений цим пунктом, доводиться до платників податків уповноваженим Урядом РФ федеральним органом виконавчої влади.
При реалізації (вибуття) державних і муніципальних цінних паперів, при зверненні яких не передбачено визнання доходом, отриманим продавцем у вигляді відсотків, сум накопиченого процентного доходу (накопиченого купонного доходу), платник податку - отримувач доходу - самостійно здійснює нарахування та сплату податку з таких доходів, оподатковуваних за податковою ставкою 24%.
Організації, створені після набрання чинності цієї глави, починають сплачувати щомісячні авансові платежі після закінчення повного кварталу з дати їх державної реєстрації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок обчислення податку і авансових платежів "
 1. Порядок обчислення податку та авансових платежів з податку
  обчисленої відповідно до НК, і сумами підлягають сплаті протягом податкового періоду авансових платежів з податку. Платники податків, щодо яких звітний період визначено як квартал, обчислюють суми авансових платежів з податку після закінчення першого, другого і третього кварталу поточного податкового періоду як 1/4 відповідної податкової ставки процентної частки кадастрової
 2. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  порядок оподаткування, звільнення від сплати податків, відстрочення та розстрочення їх сплати. Закони РФ і суб'єктів Федерації встановлюють пільги з оподаткування малих підприємств, фондів підтримки малого підприємництва, інвестиційних та лізингових компаній, кредитних і страхових організацій, інших установ та організацій, створених з метою виконання робіт для суб'єктів малого
 3. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  порядок виконання обов'язків по сплаті податків і зборів; - принципи і порядок встановлення, введення в дію і припинення дії раніше введених податків і зборів суб'єктів РФ і місцевих податків і зборів; - права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, що регулюються законодавством про податки і збори; Для того щоб більш глибоко вникнути в
 4. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  порядок обчислення і сплати основних податків. Таким чином, в даний час в Російській Федерації відбувається швидкий розвиток податкового права. З'являються нові види податків і істотно змінюються вже існуючі. Багато норм податкового права довгий час носили підзаконний характер, тобто регулювалися в основному указами президента і постановами уряду. Але зараз нарешті
 5. Питання 4. Ставки, порядок і терміни сплати податку на прибуток
  обчисленого за перший звітний період поточного року. Розмір авансового щомісячного платежу, що підлягає сплаті в третьому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівним 1/3 різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя, і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками першого кварталу. Сума платежу, що підлягає сплаті в четвертому кварталі поточного
 6. Питання 4 Обчислення ПДВ та порядок його сплати до бюджету
  обчисленням і сплатою податку, та інші обов'язки, встановлені главою 21 НК РФ. Право на відрахування (відшкодування) сум податку, які були утримані податковими агентами, перерахованими в пунктах 2, 3 статті 161 НК РФ, із сум, виплачуваних продавцю, і перераховані до бюджету, поширюється тільки на тих з них, які є платниками податків ПДВ, що складаються на обліку в податкових органах (пункт
 7. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих
 8. Питання 1 Оподаткування комерційних банків
  порядок оподаткування банківської діяльності. Операції, що визначаються у главі 21 як "банківські", не є об'єктом оподаткування. Список таких операцій, за окремими винятками, відповідає переліку банківських операцій та угод, наведеному в Законі РФ від 2 грудня 1990 р. N 395-1 "Про банки і банківську діяльність". У числі таких операцій глава 21 називає: залучення грошових
 9. 5.3. Виконання податкового обов'язку
  порядок подання інформації, віднесеної до державної таємниці, не передбачений законодавством Російської Федерації. Зазначений порядок застосовується до 1 січня 2008 року стосовно платників податків, середньооблікова чисельність працівників яких станом на 1 січня 2007 року перевищує 250 чоловік. Податковий орган не вправі відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку) та
 10. 6.2. Спрощена система оподаткування
  порядок переходу організацій і індивідуальних підприємців на спрощену систему оподаткування. Вони, в Зокрема, повинні подати до податкового органу за місцем свого знаходження або місцем проживання відповідну заяву в період з 1 жовтня по 30 листопада року, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. При цьому організації зобов'язані повідомити в заяві розмір свого
© 2014-2022  epi.cc.ua