Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

Спроба структурного підходу


Обмеженість моделі номінального доходу, на думку деяких монетаристів, пов'язана, перш за все з тим, що ця модель не враховує структурні зрушення на ринку позичкового капіталу, які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів. Йдеться, насамперед, про вплив цих заходів на структуру процентних ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру.
Особливу увагу цій проблемі приділено в моделі Бруннера-Мелцера. У цій моделі автори досліджували ефект зростання урядових витрат залежно від того, як він фінансується: через збільшення пропозиції грошей або випуск облігацій.

Відповідно до цієї моделі зростання урядових витрат, здійснюваний через банківську систему, тобто за допомогою емісії, викликає збільшення реальних касових залишків, що веде до зростання витрат і номінальних доходів. У короткому періоді зростання номінальних доходів призводить до збільшення реальних доходів, а згодом - до зростання цін і процентних ставок.
Якщо витрати фінансуються за рахунок випуску облігацій, ринкова вартість цінних паперів знижується, процентні ставки ростуть і змінюється їх структура, відбувається зміна вартості активів, що перебувають у економічних суб'єктів, а отже, змінюється їх попит, проте вже через ефект багатства, а не реальних касових залишків, як у першому випадку.
Теоретично обидва способи фінансування урядових витрат однаково дієві. Однак проведені Мелцера і Бруннером розрахунки показали, що в першому випадку ефект значніше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спроба структурного підходу "
 1. Спроба структурного підходу
  Обмеженість моделі номінального доходу, на думку пеко торих монетаристів, пов'язана насамперед з тим, що ця модель ш враховує структурні зрушення на ринку позичкового капіталу, які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів. Peiu. йде насамперед про вплив цих заходів на структуру процен i них ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру. Особливу увагу
 2. 2. Класифікація економічних систем
  Людське суспільство у своєму розвитку використовувало і використовує різні економічні системи, серед яких виділяють традиційну, ринкову, командну (або централізовану) і змішану економіки. Традиційна економіка заснована на традиціях, що передаються від покоління до покоління. Ці традиції визначають, які товари та послуги виробляти, для кого і яким чином. Перелік благ,
 3. Сучасні теорії МРТ
  Сучасні теорії МРТ ведуть свій початок від класичної по-глітекономіі, від теорій А. Сміта і Д. Рікардо, які першими припустили, що для країни вигідною може бути не тільки продаж, а й купівля товарів на зовнішньому ринку, участь у МРТ. А. Сміт на основі своєї теорії абсолютної переваги доводив вигідність МРТ. Він стверджував, що якщо яка-небудь країна може постачати нас
 4. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Перша спроба реформування командно-адміні-ної системи була тісно пов'язана із закінченням в березні 1953 сталінського періоду в історії СРСР. Політичні зміни в країні требова-лось підкріпити змінами в економіці. Одним із головних завдань нового уряду стало рішення продовольчої проблеми і виведення сільського господарства з глибокої і затяжної кризи. Причини низької
 5. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
 6. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Сутність капіталу Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Первинне значення слова «капітал» (від лат. Capitalis) - головний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати головне майно, головну суму. Першу спробу наукового аналізу капіталу
 7. Товар як речове ставлення
  Відчуження, влада, панування і підпорядкування - теми, незвичайні для класичної політичної економії, і в той же час центральні для Маркса. Саме з їх розробкою пов'язана специфіка марксистської політичної економії як теорії, що має свій особливий предмет - виробничі відносини. Спочатку свій підхід Маркс демонструє при аналізі товару як елементарної форми багатства в ринковій
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 9. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  * Сучасний стан та тенденції, що намітилися розвитку економічного мислення в нашій країні викликають серйозну занепокоєність і тривогу. Крім того, чітко простежується їх вплив на підготовку і прийняття державних рішень, в тому числі на вищих рівнях. У результаті глибокої структурної кризи, що вразила російську економіку, в країні різко скоротився обсяг виробництва,
 10. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  * Росія, як і все людство, вступило в новий , XXI століття, названий століттям знань. Саме наука і освіта в усьому їх багатстві і різноманітті стають сьогодні головним двигуном суспільного прогресу. Це повною мірою відноситься до економічної науки і економічної освіти, стан яких аж ніяк не задовольняє сучасним, постійно зростаючим вимогам. Заклопотаність
© 2014-2022  epi.cc.ua