Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

62. Поняття трудового поведінки

Поведінка людини - сукупність усвідомлених, соціально значущих дій, обумовлених розумінням власних функцій. Трудове поведінка людини є різновидом його соціальної поведінки. Соціальна поведінка це похідний компонент соціального середовища, який заломлюється в суб'єктивних характеристиках і актах дійових осіб, а також соціальну поведінку є результатом суб'єктивної детермінації людської активності. Під соціальною поведінкою розуміється процес цілеспрямованої активності у відповідності зі значущими інтересами і потребами людини. Соціальна поведінка є результатом, з одного боку, складної системи адаптації особистості до різноманітних умов, і, з іншого боку, активної форми перетворення і зміни соціального середовища у відповідності з об'єктивними можливостями людини.
Трудове поводження являє собою індивідуальні або групові дії, що показують спрямованість і інтенсивність реалізації людського фактора в трудовій організації. Трудове поведінка - це свідомо регульований комплекс дій і вчинків працівника, пов'язаних із збігом професійних можливостей та інтересів з діяльністю виробничої організації, виробничого процесу.
Це процес самонастроювання, саморегуляції, що забезпечує певний рівень особистісної ідентифікації з трудовою середовищем і трудовим колективом.
Трудове поведінка формується і під впливом таких факторів, як соціальні та професійні характеристики працівників, умови праці в широкому сенсі, системи норм і цінностей, трудових мотивацій. Трудове поведінку направляється особистими і груповими інтересами людей і служить задоволенню їхніх потреб.
В якості основоположних начал трудового поведінки людини можна виділити наступні: мотивацію, сприйняття, критеріальну основу трудового поведінки людини.
В основі трудового поведінки лежать мотиви, внутрішні устремління, що визначають спрямованість трудового поведінки людини і її форми. Одне і те ж поведінка може мати різну мотиваційну основу. Мотивація це ключ до розуміння поведінки людини і можливостей впливу на нього.
Сприйняття є процесом організації та інтерпретації уявлень про навколишній світ. Сприйняття є напівсвідомо діяльність з прийому та переробки інформації, причому не всієї, а лише значущою. Воно впливає на поведінку людей не безпосередньо, а заломлюючись через цінності, вірування, принципи, рівень домагань.

До критеріальною основі трудового поведінки людини належать ті стійкі характеристики його особистості, які визначають вибір, прийняття рішень людиною з приводу його поведінки. В однакових ситуаціях різні люди можуть приймати абсолютно різні, часто незрозумілі і нераціональні рішення.
Зміст трудового поведінки відбивається в таких положеннях:
1) трудове поведінка відображає функціональний алгоритм виробничого процесу, і являє собою поведінковий аналог трудової діяльності;
2) трудове поведінка є формою пристосування працівника до вимог і умов технологічного процесу і соціального оточення;
3) трудову поведінку виступає динамічним проявом соціальних стандартів, стереотипів і професійних установок, які Інтерналізована індивідом в процесі соціалізації та конкретного життєвого досвіду;
4) трудове поведінка відображає характерологічні риси особистості працівника;
5) трудове поведінка - є певний спосіб і засіб впливу людини на навколишнє його виробничу і соціальне середовище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 62. Поняття трудового поведінки "
 1. 64. Види трудового поведінки
  трудового поведінки різноманітні: 1) залежно від суб'єктів трудового поведінки, виділяють індивідуальне і колективне трудове поведінку; 2) залежно від наявності (або відсутності) взаємодії виділяють такі види трудової поведінки: що припускає взаємодію і не припускає взаємодія; 3) залежно від виробничої функції, що виконується працівником, виділяють:
 2. Запитання для повторення
  понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 3. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  трудової організації властива своя специфічна трудова середу. Трудова діяльність людини завжди здійснюється в певному просторі і в певний час, з використанням конкретних засобів виробництва (засобів праці і предметів праці). Крім того, в процесі конкретної трудової діяльності між працівниками складаються і певні соціально-трудові відносини, які також
 4. 70. Поняття «ставлення до праці»
  трудової діяльності людини залежать не тільки від рівня розвитку її професійних якостей, фізичних можливостей людини і ступеня забезпеченості робочого місця засобами виробництва, а й від того, як людина ставиться до своєї праці . Ставлення до праці може бути позитивним, негативним і індиферентним. Воно має великий вплив на розвиток виробництва та системи
 5. 69. Структура мотивів трудової поведінки
  трудового поведінки; 2) змістотворних, тобто формує суб'єктивну значимість того чи іншого трудового поведінки працівника; 3) опосредующая, що показує ступінь впливу на трудову поведінку працівника внутрішніх і зовнішніх спонукальних сил; 4) мобілізуюча, що виявляється в тому, що для реалізації значущих для працівника цілей, видів діяльності, він мобілізує власні сили і
 6. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  трудової ситуації, в якому і людина і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Трудова адаптація - це взаємне пристосування працівника й організації, що грунтується на поступовій врабативаемості людини в нових професійних, соціальних та організаційно-економічних умовах праці. Коли людина поступає на роботу, він
 7. 3. Різноманітність форм олигополистического поведінки
  поведінка олігополістів на практиці отлічаетсямногообразіем. У цьому параграфі ми обговоримо НЕ-які типи поведінки, які можуть вознікатьна практиці, починаючи з найбільш явною різновид-ності
 8. 65. Соціальний контроль у сфері праці
  трудового поведінки загальноприйнятим соціальним нормам. Основними функціями соціального контролю в трудовій сфері є: 1) стабілізація та розвиток виробництва; 2) економічна раціональність і відповідальність; 3) морально-правове регулювання; 4) фізичний захист людини; 5) моральна і психологічна захист працівника та ін Структура соціального контролю характеризується наступними
 9. 1. Предмет соціології праці
  поняття «праця» визначається як доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей. Праця - це не тільки економічна, а й соціальна категорія, оскільки в процесі праці працівники та їх групи вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. У процесі такої взаємодії відбувається зміна станів цих соціальних
 10. Поведінка людини і фірми
  поведінка індивідуумів і соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява
 11. Поведінка людини і фірми
  поведінка індивідуумів і соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява мікроекономіки.
 12. Терміни і поняття
  поведінка Споживчий кошик Корисність: загальна, гранична Функція корисності Крива корисності (загальної та граничної) Закони Госсена: перший і другий кардиналістський теорія Ординалістська теорія Споживчий вибір Два правила споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект Веблена
 13. 47. Поняття і елементи якості життя
  поняттям «рівень життя» використовуються і такі поняття, як «якість життя» і «якість трудового життя», часто як синоніми першого, а іноді і в більш широкому значенні. При цьому поняття «якість життя» за змістом ширше, ніж поняття «якість трудового життя». Під якістю життя розуміється задоволення всього комплексу потреб, як у виробництві, так і поза ним, тобто маються на увазі
 14. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див Примітка.) Отже, масова міграція населення стала одним з найбільш характерних явищ життя світового співтовариства другої половини XX століття. Поняття «міграція населення» передбачає переміщення людей через кордони певних територій зі зміною постійного місця проживання або поверненням до нього. Крім того, фахівці виділяють
 15. Стаття 33. Трудові відносини
  трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4) Діяльність професійних спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РРФСР
 16. № 84. Економіка фашистської Німеччини
  трудовими відносинами (були ліквідовані профспілки і введена загальна трудова повинність). 3. були обмежені демократичні свободи і свобода підприємництва. Ці заходи призвели до знищення ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua