Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

9.2. Підходи кредиторів до розв'язання кризи міжнародної заборгованості


Вже на початку 80-х років стало ясно, що подальший розвиток боргової кризи могло призвести до великих втрат не тільки країн, що розвиваються, але і ТНБ, стримувати розвиток економіки провідних капіталістичних країн. У кризових країнах виявилася замороженою велика частина вкладень ТНБ в країнах, що розвиваються. Зменшення валютних надходжень даних країн призвело до скорочення збуту товарів промислово розвинених країн, тому їхні уряди і міжнародні економічні організації вживали заходів щодо стабілізації світової фінансової системи.
Проблема врегулювання боргової кризи являє собою складний і неоднозначний процес, в якому беруть участь уряди країн-кредиторів і позичальників, МВФ, МБ і найбільші приватні банки.
На першому етапі 1983-1988 рр.. відбувалося посилення позицій країн-кредиторів. Уряду і ТНБ прагнули змусити боржників поодинці вирішувати свої боргові проблеми. Це здійснювалося у формі відстрочки боргів або надання нових позик для обслуговування старих. В основу перегляду заборгованості був покладений принцип регулярної виплати відсотків. Перегляд банківської заборгованості супроводжувався посиленням умов для боржників. Все це призводило до збільшення тяжкості боргового тягаря.
Міжнародні валютно-кредитні установи виконували центральну роль у вирішенні проблеми зовнішньої заборгованості. МВФ для кожного боржника розробляв стабілізаційну програму, яка зазвичай передбачала лібералізацію або скасування валютного та імпортного контролю, зниження валютного курсу, відкриття економіки країни, прийняття жорстких антиінфляційних заходів. Останні включали контроль за кредитами банків, скорочення дефіциту державного бюджету, контроль за заробітною платою, скасування контролю за цінами та заохочення свободи ринку. З прийняттям цих програм погоджувалося надання нових банківських кредитів. Поряд з отриманням кредитів від МВФ або МБРР організовувалися також гарантовані кредити приватних банків.
Перша половина 80-х років показала, що вирішення проблем заборгованості повинно диференціюватися від країни до країни, а збільшення тяжкості обслуговування боргів - справа безперспективна. Подальше загострення проблеми заборгованості, пов'язане з виснаженням внутрішніх коштів країн-боржників, призвело до втрати багатьма з них кредитоспроможності на міжнародних ринках позикового капіталу. За деякими оцінками, переклад 1% ВВП кредиторам в рахунок обслуговування боргу знижує рівень капіталовкладень у країні-боржнику на 0,3% ВВП. У результаті вони не змогли відгукнутися на економічний підйом західних країн у другій половині 80-х років.
У західних країнах усвідомили неможливість виходу з глухого кута лише на основі стихійної дії ринкових сил.
Правлячі кола провідних країн дійшли висновку, що найбільш розумна для них політика управління зовнішнім боргом полягає в підтримці кредитоспроможності країн-боржників на оптимальному для кредиторів рівні.
У 1988 р. були оголошені пропозиції, що отримали назву плану Брейді (по імені міністра фінансів США). Вони були покладені в основу політики країн-кредиторів.
1. Зменшення боргу, зниження процентних ставок стало частиною міжнародної стратегії щодо заборгованості комерційним банкам. Це передбачало переклад необслуговуваної заборгованості в менші зобов'язання, які можна було повністю обслуговувати, заохочення банків обмінювати їх вимоги до країни-боржника на нові зобов'язання з різним ступенем гарантій.
Нові зобов'язання повинні були фінансуватися з валютних резервів країни-боржника та спеціальними кредитами МВФ та Світового банку.
2. Країна-боржник повинна була приймати жорстку програму структурної перебудови відповідно до рекомендацій МВФ, включаючи ліквідацію бюджетного дефіциту, зміна ціноутворення, лібералізацію зовнішньоторговельного і валютного режимів, встановлення реального валютного курсу.
3. Полегшення тяжкості боргу досягалося в кожному конкретному випадку. Узгодження умов перегляду боргів здійснювалося між країною-боржником і комітетом, що представляє банки-кредитори. Кожне угода повинна була відповідати інтересам всіх кредиторів.
4. Погоджений підхід західних країн звертав увагу до ослаблення тяжкості боргів найменш розвинених країн, що передбачає часткове або повне списання заборгованості за пільговими урядовим кредитами в рахунок допомоги. Значні пільги передбачалися щодо заборгованості по державних експортних кредитах.
5. Внесення коректив в методи вирішення боргових проблем країн із середнім рівнем доходу, включаючи продовження термінів боргових платежів, переклад короткострокової заборгованості в довгострокову, зниження загальної суми заборгованості.
6. Збільшення припливу зовнішніх ресурсів у кризові країни. Для цього передбачалося збільшити кошти в існуючі міжнародні фонди і створити нові.
В цілому пропозиції західних країн були направлені на підтримку платоспроможності, сприяння відновленню темпів економічного зростання країн-боржників, посилення ролі ТНК на ринках країн, що розвиваються.
У 80-ті - 90-ті роки були вироблені і застосовані на практиці різні механізми по вирішенню або відстрочення проблеми боргової кризи. Прийняті за згодою кредиторів та боржників заходи, спрямовані на підтримку платоспроможності кредиторів у середній і довгостроковій перспективі, отримали назву (перегляду) реструктуризації боргу.
Перегляд зовнішнього боргу включає поєднання різних заходів:
- перенесення платежів, тобто перенесення термінів платежів основної частини боргу, відсотків по боргу або всіх платежів з його обслуговування на більш пізній період в порівнянні з раніше узгодженим;
- скорочення боргу - зниження суми невиплаченої заборгованості шляхом або прямого списання (прощення) частини боргу, або продажу його зі знижкою на вторинному ринку, або перекладу (конверсії) в будь національні активи країни-боржника (цінні папери, акції);
- рекапіталізація - обмін боргів на облігації боржників або надання нових кредитів з цільовим призначенням оплати минулих боргів;
- взаємозалік або обмін в національній валюті одного боргу на інший.
Названі заходи були спрямовані на досягнення основної мети - відновлення платоспроможності країн, що розвиваються, зміцнення позицій ТНК у країнах-боржниках. Так, переведення боргу в акції розширює участь ТНК у цих країнах за рахунок поглинання державних компаній.
Зменшення зовнішньої заборгованості створювало проблеми для країн, що беруть участь в цих операціях. При обміні боргу на акції уряд може платити готівкою за боргові папери або випустити інвестиційні сертифікати або інші цінні папери, щоб фінансувати придбання акцій. Врегулювання зовнішнього боргу таким чином замінює його на внутрішній державний борг, що також вимагає його обслуговування.
Чистий бюджетний виграш залежить, серед іншого, від знижки, з якою уряд перевів борг. Хоча операції з переведення боргу в акції можуть спричинити інфляцію, при приватизації державних підприємств це не відзначається, оскільки не відбувається зазвичай збільшення грошової маси, а обмінюються активи. Подібного роду конверсія боргу використовувалася для фінансування програм приватизації в цілому ряді країн.
Зазвичай вважається, що конверсія боргу в цінні папери допомагає збільшувати приплив капіталу в країни-боржники, стимулюючи додаткові іноземні прямі капіталовкладення. Оцінки чистих вигод від припливу прямих інвестицій суперечливі, але в кожному разі такі операції потребують витрат іноземної валюти. Переклад прибутків і дивідендів може викликати тиск на платіжний баланс у майбутньому. Проблеми звичайно виникають в періоди економічних спадів, коли компанії прагнуть репатріювати свої капітали.
Відносно офіційної заборгованості західні країни проводили різну політику в залежності від кредиторів. Перегляд боргів, якими володіли міжнародні інститути, здійснювався окремо від боргів, що належать банкам. Зобов'язання перед міжнародними інститутами, зокрема перед МВФ і МБРР, повинні були виконуватися в повному обсязі і не підлягали перегляду, хоча цілий ряд країн мав прострочені платежі. У зв'язку з цим в 1990 р. Фонд прийняв певний механізм вирішення проблем прострочених платежів.
Одна з причин подібного підходу полягає в тому, що міжнародні інститути, за винятком МВФ, мобілізують кошти не через уряди, а на фінансових ринках, де розміщуються їхні цінні папери. Уряду виступають власниками акцій міжнародних інститутів, вносять основний капітал, велика частина якого може бути не оплачена, що має істотне значення для нормального функціонування інститутів. Ринок зберігає конфіденційність, забезпечуючи інститутам високий кредитний авторитет, що дозволяє їм встановлювати по їх борговими паперами відносно низькі відсотки.
Перегляд державних боргів зазвичай обговорюється в Парижі неформальною групою кредиторів, яка зустрічається в приміщенні міністерства фінансів окремо від банківського комітету. Крім визначення умов перегляду боргів в кожному окремому випадку Паризький клуб встановив загальні підходи до різних груп країн виходячи з рівня доходу на душу населення. Учасники Паризького клубу беруть до уваги домовленості, досягнуті на нараді глав держав і урядів семи провідних західних країн. Ряд урядів країн-кредиторів, зокрема, Франція і США, визначали свої підходи щодо перегляду заборгованості ряду країн поза рамками Паризького клубу.
Приватні борги переоформляються в рамках Лондонського клубу банків. Лондонський клуб є консультативним комітетом найбільших приватних банків-кредиторів. Він веде переговори з урядами країн-боржників з питань перегляду їх приватної заборгованості. Переговори зазвичай веде один з банків за дорученням інших банків, що беруть участь в консультативній раді.
У результаті вжитих заходів з врегулювання кризи міжнародної заборгованості відбулися зміни у величині і в структурі боргів, а також в розмірах виплат з їх обслуговування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Підходи кредиторів до розв'язання кризи міжнародної заборгованості "
 1. Коментарі
  підхід неокласичної школи, інституціоналісти протиставляли йому вивчення історичного розвитку явищ. [8] сикофанти капіталу / буржуазії в Теоріях додаткової вартості Маркс називає сикофант Мальтуса, але сикофант земельної аристократії, а не буржуазії (при цьому редактори зібрання творів К. Маркса і Ф. Енгельса роз'яснюють слово сикофант як підлабузник, прислужник): ... Мальтус як
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  підхід називається процесним консультуванням, тобто консультуванням в процесі управлінської діяльності клієнта. - Навчити клієнта, як знаходити і вирішувати проблеми. Створення у клієнта системи практичних знань, механізму, що дозволяє йому відтепер і надалі знаходити і вирішувати свої проблеми є сутністю третього підходу, званого навчальним консультуванням. При цьому підході
 3. Глосарій
  підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення
 4. § 44. Державні витрати і дефіцит бюджету
  кредиторами частини цінних паперів, майна); викуп короткострокових зобов'язань шляхом випуску нового довгострокової позики під більш високий відсоток; надання нових кредитів міжнародним фінансово-кредитним організаціям та ін В умовах домонополістичного капіталізму західні економісти виступали за бездефіцитний державний бюджет, відстоювали тезу про органічну єдність
 5. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  кредиторів досягли 20%. Здійснення такої політики певною мірою зменшило інфляцію (середній рівень цін у 1982-1985 рр.. Знизився на 6,6%), але привело до значного підвищення процентних ставок, стримування економічного зростання. Високі процентні ставки стимулювали значний приплив іноземних капіталів у США, що загрожувало перетворенням країни в міжнародного боржника. Так, в
 6. 2. LDC у світовій торгівлі
  кредитора промислово розвинених країн, допомагаючи фінансувати по-слевоенное відновлення народного господарства з по-міццю капіталу своїх членів. Нині він є важ-ним джерелом фінансування розвитку, осуществля-ет експертизи та консультації в галузі політики раз-розвитку. В останні 10 років Світовий банк поставив перед со-бій задачу привернути увагу до існуючих в міреболезням, бідності,
 7. 2.2. Проблеми збалансованості державного бюджету. Дефіцит і профіцит державного бюджету
  кредиторів (інших держав, міжнародних приватних банків, міжнародних фінансових організацій, наприклад, Міжнародного валютного фонду - МВФ, групи Світового банку - СБ, Європейського банку реконструкції розвитку - ЄБРР та ін.); - позики, отримані від бюджетів інших рівнів. 2. Посилення оподаткування. Підвищення податків може привести до збільшення доходів бюджету, але надалі
 8. 2.3.Государственний борг і його врегулювання
  підхід »до боргів держави-боржника перед кредиторами (державами, банками , ін фінансовими інститутами). У 1997р. Росія досягла домовленості про реструктуризацію державного боргу з Паризьким клубом кредиторів, а в лютому 2000 року Росія досягла домовленості про реструктуризацію державного боргу з Лондонським клубом
 9. Російська Федерація в русі капіталу
    кредиторів вдавалося домовитися про реструктуризацію зовнішніх боргів. Погашення основної частини боргу було перенесено на початок поточного століття. Поряд з полегшенням поточних виплат це призвело до збільшення суми заборгованості. Наприкінці 90-х років обслуговування зовнішнього боргу становило 13-16% експортних надходжень. Нараставшие платежі за зовнішнім боргом робили майже неможливою державну
 10. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
    підходу. Зімбабве ж, навпаки, дозволяє продаж слонової кістки та шкіри, але надає право приватної власності місцевому населенню, на чиїй землі живе слон. З початку проведення цієї політики в країні зареєстровано зростання популяції слонів з 30 тис. до 43 тис. особин. Популяції слонів в інших країнах, які дотримуються подібного підходу, - Ботсвані, Малаві, Намібії і ПАР -
© 2014-2022  epi.cc.ua