Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості змішаної системи в різних країнах: які варіанти діють?


Варіанти змішаної системи управління, що застосовуються в різних країнах, розрізняються за:
- сферами дії ринку і держави;
- функціям регуляторів ;
- формам і методам державного управління господарством.
Практично неможливо розглянути всі безліч варіантів змішаного типу регулятора. Ми обмежимося аналізом двох моделей, які показують практичні межі розвитку змішаної системи управління економікою:
а) з мінімальною участю держави в регулюванні національного господарства;
б) з гранично допустимим участю держави в господарському механізмі (при збереженні ринку).
А. У варіанті з мінімальними функціями держави переважає ринкова складова в порівнянні з державною складовою загального господарського механізму. Таке становище, наприклад, в США. Тут приблизно 4/5 валового національного продукту забезпечується ринковою системою, а інша його частина виробляється під контролем держави.
У даній моделі змішаної економіки держава виконує в першу чергу мінімально необхідні функції (рис. 27.1).


Рис. 27.1. Мінімальні функції держави в регулюванні економіки


Насамперед, справою держави є забезпечення економіки потрібною кількістю грошей, яка повинна запобігати інфляцію.
Інший державною функцією є регулювання зовнішніх ефектів, які являють собою побічні наслідки господарської діяльності окремих учасників ринку. Держава покликана: а) вимірювати зовнішні ефекти і проводити перерозподіл доходів громадян за допомогою спеціального податку, б) запобігати «соціальні викиди» (проводити попередню державну перевірку проектів будівництва нових підприємств на їх екологічну безпеку), в) адміністративно забороняти виробничу діяльність, що завдає шкоди здоров'ю людей; г) зобов'язувати підприємців затрачати капітал на відновлення зруйнованої природного середовища.

Особлива завдання держави - управління неринковим сектором національного господарства, який надає населенню товари та послуги громадського користування. Йдеться про національну оборону, державному управлінні, єдиної енергетичної системи та національної мережі комунікацій, загальну освіту, охорону здоров'я, фундаментальних науках і т. п.
На практиці навіть порівняно мінімальну участь держави в економічному макрорегулювання передбачає виконання ряду завдань. До них відносяться: а) забезпечення правової бази, що сприятиме ефективному розвитку ринку; б) захист конкуренції; в) перерозподіл доходів і багатства; г) вплив па розподіл ресурсів з метою поліпшення структури національного продукту; д) контроль за рівнем зайнятості та інфляції, а також заохочення економічного зростання. При регулюванні національного господарства держава застосовує не адміністративні, а переважно економічні методи.
Б. Варіант з гранично допустимими функціями держави грунтується на значному розвитку державного сектора економіки (до 40% ВНП знаходиться під державним контролем). Такий стан можна спостерігати у Швеції, Німеччині, Японії та інших країнах.
У такому випадку держава здійснює ряд основних функцій (рис. 27.2).


Рис. 27.2. Гранично допустимі функції держави


Насамперед, держава сприяє ефективної господарської діяльності всіх підприємців. У цих цілях воно покращує ринковий механізм, а саме:
- розробляє і здійснює господарське законодавство, що встановлює «правила гри» всіх бізнесменів (створюється правова основа підприємництва, діяльності бірж, банківської системи, системи оподаткування та ін .);
- забезпечує збереження ринкових зв'язків (подолання монополізації економіки, антиінфляційна політика, заходи зі скорочення державних витрат і зменшення бюджетного дефіциту та ін
);
- покращує стан справ на окремих видах ринків (підвищується конкурентоспроможність національного капіталу на внутрішньому та міжнародному ринках шляхом здійснення загальнонаціональних програм науково-технічного прогресу, заохочення експорту капіталу та товарів і т. п.).
Далі. Держава намагається стабілізувати економічний розвиток:
згладжувати злети і падіння ділової активності, стримувати інфляцію і безробіття, підтримувати стале економічне зростання. У період кризового спаду воно збільшує виплати допомоги з безробіття, розширює можливості отримання кредиту, зменшує норму відсотка. Навпаки, в період господарського підйому скорочуються допомоги безробітним, зменшується обсяг державного кредиту, підвищується норма процента.
Держава регулює соціальні відносини. Особливу увагу при цьому приділяється відносинам між роботодавцями та працівниками. Держава визначає розмір мінімальної заробітної плати, стежить за обов'язковим укладанням колективних договорів між підприємцями та профспілками, а також перевіряє умови праці на підприємствах. Розробляються і проводяться в життя програми екологічної безпеки населення, приймаються заходи до розвитку освіти, охорони здоров'я. Створюючи систему соціальних «амортизаторів» (пом'якшуючих механізмів), держава прагне знизити гостроту соціальних суперечностей і тим самим зміцнити панівний суспільний лад.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості змішаної системи в різних країнах: які варіанти діють? "
 1. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  особ позбавити суспільство від трьох зол: криз, безробіття та інфляції. До речі, у всіх економіці ці негативи визнаються як вічні проблеми. Далі, не можна не помітити, що кейнсіанська і неоконсервативная моделі регулювання національного господарства є асиметричними (це чітко видно в табл. 16.3) Якщо кейнсіанці висловлюються за "ефективний попит", то неоконсерватори - за
 2. 6. Монопольні ціни
  особливості. По-перше, монопольні ціни все ще нижче сукупних витрат виробництва р, якщо враховувати всі вкладення інвесторів. По-друге, монопольний прибуток фірми настільки малий, що не дозволяє представити всі підприємство як хороше вкладення. Воно залишається помилковим вкладенням. Саме це становить основу монопольного становища фірми. Ніхто не бажає займатися її видом підприємницької
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  особливістю, що в даному випадку ціна вирішення проблеми і пов'язана з цим відповідальність досить висока. Тому керівництву клієнта може знадобитися незалежне експертне обгрунтування визначення та вирішення проблеми. Іноді це є способом для клієнта розділити з консультантом відповідальність, не в частині прийняття рішення, але в частині його розробки. Можуть бути й інші ситуації,
 4. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  особливо зберігати те, що лежить в основі його, - власність. «Законний порядок полягає у праві на володіння, забезпечене і гарантоване силою спадкової та суверенної влади над об'єднались в суспільство людьми». Освіта - друга функція. «Загальне освіта є першою істинної соціальної зв'язком», - говорить Бодо. І Кене настійно рекомендує просвітництво щодо
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису Маркс сформулював у послесл-вії до другого видання I тому «Капіталу», кажучи, що відтепер для буржуазного економіста (в даному випадку розглядає-105 валась вульгарна політична економія) питання укладаючи-ється вже не в
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська
 7. § 27. Підприємства та їх основні види
  особливу економічну функцію, важливою рисою якої є ризик. Ж.Б. Сей стверджував, що підприємець діє за власний рахунок і на свій ризик з метою отримання вигоди, володіє при цьому необхідними знаннями та досвідом, комбінує фактори виробництва і т. п. А. Сміт розглядав підприємця як власника, а підприємницьку діяльність пов'язував, насамперед, з власним
 8. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  особливостям і можливостям людського організму. Вона полегшує його адаптацію до усложняющимся умовам сучасної технології, оптимізує всі компоненти системи "людина - техніка - виробниче середовище". При цьому враховується, як впливають на фізіологію і психіку людей фізичні умови праці (температура, освітлення, шум, вібрація, вентиляція та ін.) і як впливає режим робочого часу
 9. Відповіді на запитання з залу
  особ нею ефективно управляти. Що стосується другого етапу, грошової приватизації, то ми опинилися в пастці - у пастці, пов'язаної із застосуванням жорсткої фінансової політики. Треба відібрати гроші і забезпечити максимальне стиснення рублевої маси ... Гроші в бюджеті є, але їх просто не виплачують. У першому півріччі бюджет за доходами виконано на 45,7%, за видатками - на 32,2%. Просто не платять
 10. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  особливості цього етапу в житті країни, який ми зараз переживаємо: оновленням треба охопити всю систему відносин, включаючи і відносини власності. Це перше, що ми зрозуміли, проаналізувавши уроки минулого. Друге, що ми, нарешті, усвідомили, полягає в тому, що не можна розглядати економічну реформу як автономний процес, не можна її здійснювати ізольовано від інших сфер життя
© 2014-2022  epi.cc.ua