Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

9. Основні риси феодальної економіки. Типологія розвитку феодалізму


Після падіння Римської імперії в V ст., Яке відбулося в результаті розвитку кризових процесів античного суспільства і навали варварів *, в Європі починає формуватися соціально-економічна система, відмінна від античної і варварської (первісно-общинної).
* Варварами в Римській імперії називали народи, які не знали латинської мови і були чужі римській культурі. Найбільш значними етнічними групами варварів, що стикалися з імперією, були кельти, германці, слов'яни.
Італійські гуманісти епохи Ренесансу період між кінцем Римської імперії і їх сучасністю назвали «Середні віки» (medium aevum - буквально середній вік) *. У XVII в. цей термін став вживатися і істориками, які ділили всесвітню історію на Античність, Середні віки і Новий час.
Надалі в історіографії чітко встановилася асоціативний зв'язок Античності з рабовласництвом, Середньовіччя - з феодалізмом, а Нового часу - з буржуазним розвитком.
* Від лат medium походить термін медієвістика - область історичної науки, що вивчає історію Середніх століть.
До середніх століть історики відносять V-XVII ст. Цей період, хронологічні рамки якого значно менше, ніж стародавня історія, був більш прогресивним. Це позначилося насамперед на більш високої проіеводітельності суспільної праці і головне - у створенні передумов подальшого господарського розвитку людства. Особливо інтенсивно в цей період розвивалися держави Західної Європи. Саме в Середні століття склалася більшість сучасних європейських держав і визначилися їх межі; на зручних торговельних шляхах, біля стін замків і монастирів виникли багато сучасних міст; сформувалися мови, на яких сьогодні говорять народи Європи.
Середньовічна Європа завдяки розвитку продуктивних сил перевершила східні імперії, що мали більш давню історію. У результаті Великих географічних відкриттів сформувалися світовий ринок і колоніальна система. Нарешті, в надрах середньовічного феодального суспільства зародилася нова соціально-економічна система - капіталізм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Основні риси феодальної економіки. Типологія розвитку феодалізму "
 1. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної економії. Як відомо, вихідними моментами для генезису марк-СИЗМ послужили німецька класична філософія, англій-ська класична політична економія і французький уто-піческого
 2. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  основним протиріччям капіталізму, і раціоналізаторські заходи в галузі кредитної або валютної політики не в змозі усунути основного протиріччя капіталізму. Слід зупинитися ще на так званій теорії соці-ального плюралізму. Латинське слово «плюраліс» означає множину. Зомбарт любив винаходити нові терміни. Він стверджував, що з розвитком суспільства
 3. 3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя
  основні знаряддя праці; - своєрідний статус селян, які не є власністю-ками землі, а були її власниками на різних умовах аж до спадкового користування; - різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян; - переважання аграрного сектора над торговим і промисловим в умовах панування натурального господарства; - низький в цілому рівень знань і
 4. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  основною категорією стали серви, поземельний і особисто залежні від феодала. Зберігалася і невелика група вілла-нов, що знаходилися в поземельній і судовій залежності. В Англії велику частину складали віллани, за положенням схожі на фран-цузских сервов. Крім цього були бордарии, коттери, серви і особисто вільні фрігольдери. Поступово всі відмінності між селянами стиралися. Всі вони
 5. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  основні функції: по-перше, практичну, яка полягає у всебічному обгрунтуванні шляхів вдосконалення форм власності як основи суспільного ладу виробництва, які найбільш відповідають інтересам особистості, колективу, суспільства; розробці наукових основ управління господарською діяльністю; виявленні її організаційно-інституційних форм, визначенні найбільш адекватних способів
 6. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  основні його результати. Тому соціально-економічні відносини багато в чому залежать від типу (форми) власності на умови і результати виробництва. Таке привласнення зумовлює головний зміст і спрямованість розвитку соціально-економічних відносин. Бо завжди і скрізь подібний розвиток йде в інтересах власників. Організаційно-економічні відносини виникають тому, що
 7. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  основні принципи загального і приватного привласнення. Це досягнуто в такий спосіб. По-перше, змішана власність утворюється шляхом об'єднання вкладів, які вносять всі учасники підприємства у спільне майно. По-друге, спільно-часткова власність використовується у спільних цілях і під єдиним управлінням. При цьому, як правило, передбачається певну участь кожного пайової
 8. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  основними напрямками: перехід в руки національної держави власності колоніальних властей; націоналізація низки приватних компаній, що належать національному капіталу; будівництво нових підприємств на державні кошти. Індустріалізація проводилася у формі заміщення імпорту. При здійсненні курсу на розвиток «самопідтримуваної і самообеспеченной» економіки важливе значення
 9. 3. Особливості феодальної економіки країн Західної Європи (V - XV століття)
  основні знаряддя тру-так, худобу, будинок; - станове неполноправие селян, тобто повне підпорядкування селян влади феоду-лов; - переважання аграрного сектора в розвитку економіки, реміснича праця з'єднаний і підпорядкований праці землеробського; - низький рівень техніки, що застосовується у дрібному виробництві, ручна праця, що надавало особливого значення виробничим навичкам; - ієрархічна
 10. Феодальна економіка Німеччини
  основному створювалися у міру розвитку господарських зв'язків на перехрест-ках торгових шляхів (багато з них ставали річковими і морськими портами), близько феодальних замків (в них розвивалися текстильне виробництво , обробка шкіри і металів), в місцях видобутку залізної руди, олова, міді, золота, срібла. На початку XII в. в країні було близько 50 міст, а в XIII в. - Близько 500, то в XIV в. вже
© 2014-2022  epi.cc.ua