Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

9.1. Загальна характеристика феодалізму


Сутність феодалізму
Середні віки - це період зародження, панування і розкладання феодалізму. Слово «феодалізм» походить від позднелатінского feodum - маєток (у країнах Західної Європи в Середні століття цим словом позначали земельне володіння, пожалуване сюзереном своєму васалові в спадкове користування з умовою несення їм феодальної служби).
У сучасній немарксистській історіографії присутня різне розуміння сутності феодалізму. Частина дослідників, грунтуючись на юридичної концепції, головними ознаками феодалізму вважає: політичну роздробленість, ієрархічну структуру влади, васалітет, корпоративність. Інші - розглядають феодалізм комплексно і, крім зазначених, звертають увагу і на такі ознаки , як велике землеволодіння і селянсько-сеньйоріальні відносини. Загалом вирішальне значення відводиться політичної та юридичної структурі, ментальності феодального суспільства.
У марксистській історіографії феодалізм розглядається як одна з антагоністичних суспільно-економічних формацій, яка слідує за рабовласницьким ладом і передує капіталізму. До основних ознак відносять такі: панування натурального господарства; поєднання великого феодального землеволодіння і дрібного (надельного) селянського землекористування; особисту залежність селян від феодала - звідси позаекономічний примус; вкрай низьке і рутинне стан техніки.
Типологія розвитку феодалізму
Прийнято вважати, що класичним варіантом є західноєвропейський феодалізм, який формувався в результаті взаємодії двох процесів - розпаду античного суспільства і розкладання первісно-общинного ладу у оточуючих Римську імперію племен (германців , кельтів, слов'ян тощо). Вплив античного і варварського почав у генезі феодалізму у різних народів було різним, тому, залежно від співвідношення варварських і античних почав, розрізняють типи феодального синтезу:
1) приблизно рівне співвідношення варварських і античних елементів (Франкська держава, частина південних слов'ян);
2) переважання пізньоантичний почав (країни Середземноморського регіону);
3) незначний вплив античності і переважання елементів распадающегося первісно-общинного ладу (Північно-Західна Німеччина, скандинавські країни, ряд держав східних і західних слов'ян і ін
).
У сучасній історіографії немає єдиної думки про характер феодалізму в країнах Сходу. Соціально-економічний розвиток цих народів в епоху Середньовіччя має свої характерні особливості.
Хронологічні рубежі феодалізму в Західній Європі
Початком феодалізму в Західній Європі прийнято вважати падіння рабовласницької Західної Римської імперії (V ст.), А закінченням - Англійську буржуазну революцію (1642 -1649) *.
* У зарубіжній історіографії кінець епохи Середньовіччя відносять до середини XV - початку XVI ст., Що зв'язується із завоюванням турками-османами Константинополя, Великими географічними відкриттями.
Розвиток середньовічного суспільства супроводжувалося значними зрушеннями в економіці, соціальному і політичному ладі. З урахуванням сукупності змін виділяють три періоди:
раннє Середньовіччя - час формування феодального способу виробництва (V - X ст.);
Класичне Середньовіччя - період розвинутого феодалізму (XI - XV ст.);
пізніше Середньовіччя - період розкладання феодалізму і зародження капіталістичного способу виробництва (кінець XV - середина XVII ст.).
Держава
Держава як політична організація феодального суспільства адекватно відображало його економічну структуру і було найважливішим чинником, що визначає динаміку економічних процесів.
Типовою формою феодальної держави була монархія. Середньовіччя відома і республіканська форма правління, що встановилася в містах-державах Італії, Німеччини, а також на Русі - Великий Новгород, Псков. Але вони не представляли великих етнічних державних утворень, а були тільки місцевими політичними формуваннями, сформованими в умовах феодальної роздробленості. Надалі вони поглиналися великими монархічними державами.
В епоху Середньовіччя держава переживає складну еволюцію. Дослідники виділяють наступні етапи в розвитку феодальної держави в Західній Європі:
ранньофеодальнадержава (V-IX ст.);
Феодально роздроблене держава (X-XIII ст.
);
централізоване феодальна держава у формі станової монархії (XIII-XV ст.);
феодально-абсолютистська монархія (XVI- XVIII ст.).
Народонаселення
В історії розвитку продуктивних сил важливе місце займають демографічні процеси. Чисельність населення Європи в V-XI ст. становила:
Чисельність населення Європи * (млн. чол.) Країна до V в. V в VII в XI в Італія 4,5 5,0 7,0 Балкани 2,0 1,0 2,0 4,0 ** Галлія-Франція 4,5 3,0 6,0 Іспанія ок. 4,0 4,0 9,0 Британські острови з Ірландією 0,5 1,0 2,0 Німеччина 0,5 3,0 3,5 На території сучасних Бельгії та Нідерландів 0,7 Скандинавські країни 1,0 На території сучасних Швейцарії та Австрії 1,0 Чехословаччини 1,0 Угорщині 0,5 Польщі 1,0 У Східній Європі 4,0 10,0
* Розрахунки усереднені.
** З малоазійськими районами Візантії - 7 млн.
Щорічно смерть забирала не менше 1% населення. Середній термін життя європейця становив, мабуть, не більше 40 - 45 років; в Східній Європі - 34-39 років. Середній жіночий вік був на чверть коротше чоловічого.
Населення Європи в 1450 р. становило приблизно 55 млн., а в 1680 р. - до 100 млн. чоловік з річним приростом до 6,2%. Жіноче населення в містах зазвичай перевищувало чоловіче на 20-30%, що було пов'язано з частими війнами.
З XVI в. починається новий, стійкий і потужний приріст населення, долається тенденція до скорочення народжуваності; був перевершений рівень чисельності населення середини XIV в. (До спаду після «чорної смерті»): 1500 р. воно обчислювалося вже в 80-100 млн. чоловік, через сто років - 100 - 180 млн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9.1. Загальна характеристика феодалізму "
 1. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  характеристику засобів виробництва, а не їх соціально-економічну форму. До того ж розрізняють основні, оборотні, виробничі фонди, які цілком можна узагальнити у ширшому понятті «фонди виробництва», або просто «фонди». Більш адекватною категорією, яка б розкривала соціально-економічну природу засобів виробництва на народних підприємствах, було б поняття «народні
 2. Загальна характеристика
  феодалізму бразильська економіка з самого початку складалася різнорідно , включаючи колоніальне рабство, колишнє чинником первинного накопичення капіталу. Тут виникло велике плантаційне господарство, повністю орієнтоване на експорт. Характерною рисою цього господарства була монокультурність, яка визначила його залежність від світового ринку і пануючих на ньому найбільших
 3. § 1. Загальна характеристика та особливості феодалізму в Західній Європі
  феодалізму характерна система експлуатації особисто залежних від феодала безпосередніх виробників матеріальних благ. В умовах цього способу виробництва селяни наділялися землею і мали своє господарство, що забезпечувало поміщиків-феодалів робочою силою. Користуючись землею феодалів в якості наділу, селянин зобов'язаний був працювати на них, обробляти поміщицьку землю за допомогою своїх знарядь
 4. 9.2. Ранній феодалізм - час формування феодального способу виробництва (V - кінець X ст.)
  Характеристика етапу Для цього етапу характерний низький рівень розвитку продуктивних сил, відсутність міст, ремесел, аграризація економіки. Господарство було натуральним, були відсутні міста, було відсутнє грошовий обіг. У цей період відбувалося становлення феодальних відносин. Утворюється велика земельна власність, вільні селяни-общинники потрапляють в залежність від
 5. 19.1. Загальна характеристика епохи
  феодалізму, цеховими привілеями, вузькістю внутрішнього ринку та ін Найбільшою зрілості досягла англійська мануфактура. І до середини XVIII в. в Англії склалися необхідні соціально-економічні та політичні умови для проведення промислового перевороту. Основним змістом цього процесу став перехід від мануфактури до фабрики. Від дрібного виробництва, що спирається на ручну працю, - до
 6. 1. Праксиология та історія
  спільна історія і, з іншого історія різних вузьких областей. Існує історія політичної та військової діяльності, ідей та філософії, економічної діяльності, технології, літератури, мистецтва і науки, звичаїв і вдач і безлічі інших сфер життя людини. Є етнографія і антропологія в частині, що не є біологією, психологія в частині, що не є ні фізіологією, ні епістемологією, ні
 7. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  характеристики необхідна ідеологічна надбудова цього технологічного базису. Дух змушує людину породжувати технологічні ідеї, відповідні базису свого часу, і реалізовувати їх. Все інше є результат технологічного базису. Ручний млин створила феодалізм; паровий млин створила капіталізм [Ручний млин дає вам товариство з сюзереном на чолі, паровий млин
 8. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  загальна сума збитків цієї корпорації дорівнює загальній сумі прибутку. Нам потрібно лише націоналізувати цю корпорацію, щоб отримати соціалістична держава без прибутків і збитків, держава безтурботної захищеності і стабільності. Але так виходить тільки тому, що за нашим визначенням стаціонарна економіка передбачає рівність загальної суми збитків і загальної суми прибутку. В
 9. 11. Заступники грошей
  загальна маса розмінної монети обмежується розумними межами, то, щоб підтримувати їх мінову вартість відповідно до номінальної, не потрібно ніяких додаткових постанов уряду. Попит на дріб'язок дасть можливість кожному легко обміняти її на гроші. Головне, щоб кожен власник заступника грошей був абсолютно впевнений, що його можна в будь-який момент і без витрат поміняти
 10. 4. Позичковий ринок
  загальна тенденція зростання або падіння цін, то з'являється позитивна чи негативна цінова премія, яка підвищує або знижує валову ринкову процентну ставку. Але якщо зміни грошового відношення спочатку надають вплив на позиковий ринок, то вони викликають лише протилежні зміни в конфігурації валових ринкових процентних ставок. У той час як для того, щоб привести ринкові
© 2014-2022  epi.cc.ua