Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Основна література з курсу "Історія еконо-міки"


Вее В.Г. Історія світової економіки 1945-1990 рр.. - М., 1995.
Баришніков В. Історія ділового світу Росії. - М., 1995.
Бор М.З. Історія світової економіки: конспект лекцій. - М., 1998.
Нариси економічних реформ / За ред. Ю.Ф. Воробйова та ін - М., 1993.
Історія світової економіки / За ред.
В. Маркової - М., 1995.
Лойберг М.Я. Історія економіки. - М., 1997.
Тимошина Т. М. Економічна історія Росії. - М., 1998.
Економічна історія зарубіжних країн / За ред. К. Голубничий-го. - М., 1996.
Економічна історія СРСР / Под ред. Г. Чунтулова. - М., 1987.
Економічна історія СРСР / Под ред.
П. Хромова. - М., 1988.
Економічна історія: нові форми організації та контролю са-мостійно роботи студентів / За ред. М.П. Рачкова. - Іркутськ, 1996.
Яковець Ю. Історія цивілізацій. - М., 1995.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Основна література з курсу "Історія еконо-міки" "
 1. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  основним протиріччям капіталізму, і раціоналізаторські заходи в галузі кредитної або валютної політики не в змозі усунути основного протиріччя капіталізму. Слід зупинитися ще на так званій теорії соці-ального плюралізму. Латинське слово «плюраліс» означає множину. Зомбарт любив винаходити нові терміни. Він стверджував, що з розвитком суспільства
 2. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  основні поняття політичної економії ». Ця книга вийшла в 1911 р. Окремо стоїть Шпанн, який створив особливу різновид-ність «соціального напряму» і пізніше став головним иде-олог австрійського фашизму. Однак, коли гітлерівці в початку 1938 р. захопили Австрію, в нашій пресі з'явилося повідомлення, що Шпанн був заарештований як конкурент герман-ського фашизму. Для того щоб
 3. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне визначення вульгарної політичної еконо-мії Маркс дав в I томі «Капіталу» в 32-му примітці до першого розділу. У цьому примітці він протиставляв класичної політичної економії вульгарну і вказував, що в отли-чие від
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  основному направляла проти утопічного соціалізму-ма , між тим молода історична школа - проти марк-СИЗМ. Молода історична школа виступає одночасно з австрійською, але застосовує інші методи боротьби з марксизмом. Головними представниками молодої історичної школи були Шмоллер, Луйо Брентано, Карл Бюхер та ін Які особливості методології молодий історичної школи?
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  основних форм управління націоналізованими підприємствами ви-брали так звані публічні корпорації, які являють-ся своєрідною формою зрощування фінансової олігархії з буржуазним державним апаратом, особливо характер-ної для Англії. Формально така компанія належить го-сударству, але в той же час це не просто державне підприємство, а так звана публічна
 7. Тема 1. Введення в історію економіки
  економіки і його еволюція в роботах представи-телей німецької історичної школи, марксизму, інституціоналізму, школи "Анналів", кліометрії. Сучасні трактування предмета. Ме-ждународного конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук.
 8. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  основним призначенням історії економіки розумілася її ілюстративна роль. В Англії одним з основоположників історії економіки був Ар-Нольде Тойнбі, головна праця якого "Промисловий переворот в Англії в XVIII в." Став одним з перших досліджень британського промислового розвитку. На відміну від інших економістів А.Тойнбі відзначав таку важливу функцію нової науки, як світоглядну. Його
 9. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень спаду. Для його подолання уряд вдався до фінансових важелів регулювання: був знижений обов'язковий уро-вень резервів у банках ФРС, скорочена облікова ставка для полегшення доступу до кредиту, уряд викинув на ринок частину валютних резервів, були скорочені податки на
 10. 1. Праксиология та історія
  основному трактаті (Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. T?? Ь?? Bingen, 1922. P. 513600) займається містом взагалі, тобто всією сукупністю історичного досвіду, що відноситься до міст, без обмежень історичних періодів, географічних областей або конкретних народів, країн, рас і цивілізацій.]. Предмет всіх історичних наук минуле. Історія не може навчити нас нічому, що було б
© 2014-2022  epi.cc.ua