Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних необоротних активів у розрізі різних його форм.

Методи визначення вартості відновлення операційних необоротних активів диференціюються в розрізі окремих форм цього оновлення. - Вартість відновлення операційних необоротних активів, здійснюваного шляхом поточного або капітального ремонту, визначається на основі розробки планового бюджету (кошторису витрат) їх проведення. При підрядному способі здійснення ремонтних робіт основу розробки планового його бюджету складають тарифи на послуги підрядчика, а при господарському способі - витрати організації калькулируются по окремих їх елементам.
- Вартість відновлення операційних необоротних активів шляхом придбання нових аналогів включає як ринкову вартість відповідних видів активів, так і витрати по їх доставці й установці. - Вартість відновлення операційних позаоборотних активів у процесі розширеного відтворення визначається в процесі розробки бізнес-плану реального інвестиційного проекту. Підсумкові результати розглянутих вище управлінських рішень дозволяють сформувати загальну потребу в оновленні операційних необоротних активів організації в розрізі окремих їх видів і різних форм майбутнього оновлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних необоротних активів у розрізі різних його форм. "
 1. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів (основний капітал) дорівнює підсумку розділу I активу балансу, а вартість оборотних коштів - підсумку розділу II активу «Оборотні активи». На підставі показників майна підприємства (необоротні та оборотні активи) вивчається динаміка зміни вартості всього
 2. Тема 7. Управління активами організації
  вартості активів, тобто здійснення прирощення ринкової вартості майнового комплексу організації, пов'язаної з капиталообразованием (накопиченням капіталу). Завдання управління активами: - захист активів; - сек'юритизація активів; - прирощення активів; - капіталізація активів; - отримання прибутку; - забезпечення оновлення активів; - забезпечення необхідного обсягу та структури активів; -
 3. Необоротні активи
  позаоборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам
 4. 13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.
  Визначення наявності по балансу необоротних і оборотних активів на початок і кінець звітного періоду і змін в їх обсязі шляхом порівняння даних на кінець звітного періоду з даними на початок; - визначення динаміки активів у порівнянні з динамікою товарообігу; - вивчення складу і структури необоротних активів і визначення змін в їх структурі. Обчислюється питома вага кожного виду
 5. ГЛАВА Активи
  окремі категорії: «поточні» і «всі інші». Поточні активи складаються з грошових коштів та їх еквівалентів, короткострокових інвестицій, чистої дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів і безлічі інших статей. Ці активи можуть бути (або будуть) переведені в готівку в дуже короткі терміни (зазвичай протягом року). Як правило, поточні активи перераховуються у балансовому звіті в порядку
 6. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  вартістю реалізованої продукції; 6) рентабельність (збитковість) продажів загальна: {foto208} Даний показник характеризує частку балансового прибутку в доході, тобто який прибуток підприємство має з кожної гривні , витраченої на виробництво і реалізацію продукції; 7) рентабельність (збитковість) продажів чистий: {foto209} Даний показник характеризує тиск податкових платежів на
 7. Операційний лізинг
  Операційний лізинг - комплекс майнових і фінансових відносин, при яких нове або старе майно передається лізингодавцем у короткочасне користування
 8. Вартість капіталізована
  вартості активу на основі принесеного доходу і процентної ставки за схожими активами (наприклад, капіталізована вартість активу з доходом в 100 доларів на рік при процентній ставці 5% дорівнює 2000 доларів), 2) нова вартість об'єкта, фірми з урахуванням капіталізації можливої
 9. 12.4. Угруповання статей в бухгалтерському балансі і їх зміст
  визначенні показників ліквідності. У третьому розділі "Збитки" показуються непокриті збитки минулого і звітного року, що, на наш погляд, не зовсім раціонально. Збитки - це "проїдені" капітал. Відображення їх в активі балансу завищує реальну суму активів, наявну в розпорядженні підприємства, що викликає необхідність коригування валюти балансу при його аналізі. Правильніше, на наш
 10. ГЛАВА Операційні витрати: на що Уоррен дивиться особливо уважно
  вартість реалізованої продукції 3Валовая прибуток 7, Операційні витрати Комерційні та загальногосподарські витрати (SGA) 2, Витрати на наукові дослідження і розробки (НДДКР) 1, Амортизація 0, Операційний прибуток 3,200 За рядком, підсумовується у звіті про прибутки і збитки дохідну частину, слід група операційних (або поточних) витрат. Мова йде про постійних витратах, пов'язаних з
 11. Загальний попит на гроші
  визначенні необхідної кількості грошей ми виходимо з дещо спрощеною передумови, згідно з якою грошово-кредитна система постачає народне господарство відповідною кількістю грошей. Стан рівноваги на графіку визначається величиною пропозиції грошей, рівний 380 млрд руб. при процентній ставці 6% річних. Рівноважна процентна ставка є тією «ціною», яку платять за
 12. Порядок оцінки державного майна.
  Визначення оціночної вартості об'єкта: - для продажу на аукціоні, за конкурсом, - при заставі, - передачі в оренду, в довірче управління та ін Оцінка вартості підприємства здійснюється за його балансовою вартістю на 1 січня поточного року з урахуванням змін у складі майна та амортизації, а також з урахуванням останньої переоцінки, проведеної за рішенням уряду. Оцінці підлягають
 13. 8.4 Відтворення основних фондів
  певної відтворювальної політики на підприємстві в кінцевому підсумку призводить до кількісного та якісного зміни основних виробничих фондів підприємства. Кількісне зміна характеризують такі показники, як зміна вартості (первісної, відновної) основних виробничих фондів; зміна ко-личества натуральних одиниць основних виробничих фондів
 14. Операційний попит на гроші
  вартості продуктів, призначених для кінцевого споживання і виражених в поточних цінах. Крім того, як ми вже позику, на дану величину попиту на гроші впливає швидкість їх обігу. Тому якщо, наприклад, ВНП дорівнює 840 млрд руб., А швидкість обороту грошей дорівнює 3, то попит на гроші як засіб обігу скорочується до 280 млрд руб. Цей попит на гроші можна назвати
 15. БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
  вартість об'єкта, основних засобів підприємства, фірми (довгострокових активів), внесених до її баланс, зафіксованих у балансовій відомості. Обчислюється як первісна вартість придбання, створення об'єкту, за якою він був занесений до балансової відомість, за вирахуванням накопиченого зносу. Балансова вартість компанії, фірми визначається як її чисті активи, власний капітал, тобто
 16. ГЛАВА Доходи (або втрати) від продажу активів
  вартістю цих активів) зазначається у відповідній статті звіту про прибутки і збитки. Якщо належить компанії будинок, придбаний свого часу за мільйон доларів, але знецінилися в результаті амортизації до 500 тисяч доларів, буде продано за 800 тисяч доларів, компанія запише в свій звіт про прибутки і збитки дохід у розмірі 300 тисяч доларів. А якщо будинок буде продано за 400
 17. 8.3. Політика управління грошовими потоками
  визначення достатності генерованого організацією чистого грошового потоку з позицій фінансованих ним потреб. У цих цілях використовується «коефіцієнт достатності чистого грошового потоку» (формула якого розглянута раніше). З метою усунення впливу господарських циклів, розрахунок коефіцієнта достатності чистого грошового потоку організації рекомендується здійснювати за три останні
© 2014-2022  epi.cc.ua