Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар,

Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар, за вирахуванням витрат. Ці показники, досить точно відображають економічний добробут, ми про-обговорювали в гол. 7. А що з третього цікавить нас стороною, урядом? Якщо T - розмір податку, a Q - кількість проданого товару, уряд отримує загальні подат-говие надходження у розмірі TxQ. Уряд може використовувати їх для будівництва доріг, утримання поліції, підтримки системи освіти або допомоги нужденним. Отже, в дослідженні впливу податків на економічний добробут, для визначення розміру вигоди уряду ми використовуємо податкові надходження. Відзначте, що в кінцевому підсумку вигоду отримує не уряд, а ті суб'єкти економіки, в інтересах кого використовують-ся отримані ресурси.
На рис. 8.2 податкові надходження уряду представлений прямокутної-ком, розташованим між кривими попиту та пропозиції. Висота цього прямо-кутника являє собою розмір податку T, ширина прямокутника - кількістю-ство проданого товару Q. Так як площа прямокутника є твір висоти на ширину, площа нашої фігури (податкові надходження)-TxQ. Добробут у відсутність податку. Для того щоб проаналізувати віз-дію податку на добробут, розглянемо його рівень до введення податку урядом. На рис. 8.3 представлений графік попиту і пропозиції, основні показники позначаються буквами від Л до F. Відсутність податку - точка, яка визначає ціну товару і кількість товарів, знаходиться на перетині кривих попиту і пропозиції. Ціна становить P1, кількість товару - Q1. Так як крива попиту відображає готовність покупців заплатити за товар, споживчий надлишок дорівнює площі фігури, розташований-ної між кривою попиту і ціною, тобто А + В + С.
Оскільки крива про-позиції відображає витрати продавців, надлишок виробників дорівнює площі фігу-ри, розташованої між кривою пропозиції та ціною, тобто D + E + F. У цьому випадку через відсутність податку податкові надходження дорівнюють нулю. 180 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і благосостоянж Пропозиція Рис. 8.3 ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОБРОБУТ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ Податок на товар скорочує споживчий надлишок (на площу В + C) і надлишок виробників (на площу D + F). Так як зменшення надлишку споживачам-лий і виробників перевищує податкові надходження (площа В + D), вважається, що податок призводить до без-поворотної втрати (площа С + E).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар, "
 1. Для цього необхідно врахувати вплив податку на покупате-лей, продавців і уряд.
  Продажів Обсяг продажів після введення в відсутність податку податку Кількість Глава 8. Практичне застосування теорії: витрати оподаткування 179 Рис. 8.2 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ Податкові надходження, одержувані правитель-ством, рівні TxQ, добутку розміру податку та кількості проданого товару. Таким чином, податкові надходження дорівнюють площі
 2. 6. Монопольні ціни
  обсяг продажів, ніж розширювати продажу до рівня конкурентного ринку. Вони є наслідком обдуманого задуму, спрямованого на обмеження торгівлі. 4. Припущення про те, що існує третя категорія цін, які не є ні монопольними, ні конкурентними, являє собою фундаментальну помилку. Якщо ми поки не будемо зачіпати проблему цінової дискримінації, яка буде обговорюватися
 3. Ціна Ціна, яку платять покупці - PB Ціна товару в відсутність=P ^ податку Ціна,=
  продажів скорочується з Q1 до Q2,? уряд збирає податкові надходження, рівні площі В + D. Щоб розрахувати загальний надлишок з податком, ми підсумовуємо споживчі надлишок, надлишок виробників і податкові надходження. Таким чином, про-щий надлишок складаєте + В + D + F. Висновки представлені у другому стовпці табл. 8.1. Зміни добробуту. Давайте порівняємо добробут
 4. Глосарій
  обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки незалежно від територіального розташування
 5. Глосарій
  обсяг щорічного доходу. БІРЖОВІ СПЕКУЛЯНТИ. Speculators. Торговці на ринкахценних паперів або ф'ючерсних ринках, які в надеждезаработать високі доходи підвищують ризик, якому оніподвергаются. БРУТТО-ЕФЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ. Deadweight bur-den of a tax Витрати, рівні сумі чистого сокращеніяразмеров споживчої вигоди і чистого скорочення ви-роки виробників, які виникають в
 6. 10. Цінова дискримінація з боку продавця
  обсяги продажів. Він не втрачає жодного покупця, а просто враховує те, що деякі покупці можуть обмежити величину своїх покупок. Але, як правило, він має можливість продати залишився пропозицію людям, які взагалі нічого не купили б або купили б менше, якщо були б змушені платити єдину конкурентну ціну. Отже, структура виробничих витрат не грає
 7. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  обсягу залишків готівки. Розуміння того, що мінове відношення грошей, з одного боку, і товарів і послуг з іншого, визначається точно так само, як мінові відносини товарів, попиту і пропозиції, було сутністю кількісної теорії грошей. За своєю суттю ця теорія була додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливого випадку грошей. Її перевагою була спроба визначити
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  обсяги виробництва, потребують додаткових коштів, оскільки витрати виробництва стали вище. Якщо кредитна експансія полягає в одноразовому неповторним вливанні в позичковий ринок деякої кількості інструментів, що не мають покриття, то бум дуже скоро припиняється. Підприємці не можуть добути кошти, необхідні їм для подальшого ведення справи. Валова ринкова ставка
 9. 2. Радість і тягар праці
  обсяг робіт, іноді виникають особливі емоційні феномени почуття радості чи тягости, супутні виконанню певних видів робіт. І радість, і тягар, супутні праці, знаходяться з негативною корисністю праці в різних площинах. Тому радість праці не може ні полегшити, ні усунути негативну корисність праці. Не можна також плутати радість праці з безпосереднім
 10. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  обсягу виробництва людства кожному завдано збитків. Якби політика, здійснена Руританию відносно шкіри, була прийнята на озброєння всіма країнами щодо всіх товарів і послідовно проводилася в життя з метою повного скасування міжнародної торгівлі і досягнення абсолютної автаркії всіх країн, то люди повністю відмовилися б від вигод, які несе з собою міжнародне
© 2014-2022  epi.cc.ua