Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

2. Податковий тягар і показники його оцінки, що застосовуються в розвинених країнах


На макроекономічному рівні податковий тягар являє собою узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, який визначається як відношення загальної суми податкових зборів до ВНП. Податковий тягар відображає ту частину виробленого суспільством продукту, яка перерозподіляється за допомогою бюджетних механізмів з метою фінансування функцій і завдань держави.
Деякі зарубіжні економісти визначають податковий тягар як міру економічних обмежень, створюваних відрахуванням коштів на сплату податків і відволіканням їх від інших можливих напрямів використання.
У зарубіжних країнах цей показник варіюється від 52% у Швеції до 5% в Непалі. Середній рівень податкового тягаря в зарубіжних країнах зазвичай коливається в межах 30 - 40%. При цьому податковий тягар у країнах ЄС залишається істотно вищим, ніж, наприклад, в США і Японії.
У Росії, за останніми даними (квітень 2008 року), податковий тягар з урахуванням надходжень у позабюджетні фонди становить 34,7% від ВВП.
Для оцінки податкового тягаря в зарубіжній практиці використовується показник інтегральної повної ставки оподаткування (ПСН) доданої вартості. ПСН визначається як відношення суми всіх податків і обов'язкових платежів, внесених підприємством, його працівниками та власниками в бюджет і державні позабюджетні фонди, до величини доданої вартості за умови сплати загальних для всіх підприємств податків та реалізації продукції на внутрішньому ринку.
Спрощена формула розрахунку виглядає наступним чином:
ПСН=(НП + НР + НС) * 100% / ДС, (1.1)
де ДС - додана вартість (різниця між виручкою від реалізації продукції і матеріальними витратами на її виробництво);
НП - податки з підприємства, включаючи збори, обов'язкові відрахування та інші вилучення до бюджету і позабюджетні фонди ;
НР - податки з працівників (ПДФО і внески до ПФР);
НС - податки з власників або інвесторів (податок на дивіденди).

Зарубіжна практика показує, що якщо ПСН перевищує 40% (так званий поріг Лаффера), то інвестування у виробництво стає невигідним. Слід відзначити також, що податковий тягар, виміряне показником ПСН в Росії, виявляється занадто високим навіть у порівнянні з європейськими країнами.
Іншим макроекономічним показником, що дозволяє виявити залежність рівня оподаткування в економіці від визначальних макроекономічних чинників, є коефіцієнт еластичності податків. Він використовується для характеристики зміни податкових надходжень під впливом валового національного продукту, доходів населення, рівня роздрібних цін і т.д. і є показником ефективності податкового регулювання. Коефіцієнт еластичності податків визначається наступним чином:
Е=(Х0 / Х) * Y/Y0, (1.2)
де Е - коефіцієнт еластичності;
Х - початковий рівень податкових надходжень (усіх, групи податків або окремого податку);
Х0 - приріст податкових надходжень (усіх, групи податків або окремого податку);
Y - початковий рівень визначального фактора (наприклад, ВНП, дохід тощо);
Y0-приріст аналізованого фактора.
Коефіцієнт еластичності податків показує, на скільки відсотків змінюються податкові доходи (групи податків або окремого податку) при зміні визначального фактора на 1%.
Даний коефіцієнт може бути більше, дорівнює або менше одиниці. Якщо він дорівнює одиниці, то частка податкових доходів держави в ВНП залишається стабільною. Так, наприклад, у Німеччині коефіцієнт еластичності всіх податків протягом двох десятиліть дорівнює 1. Якщо коефіцієнт більше одиниці, то податкові доходи збільшуються швидшими темпами, ніж зростає ВНП і питома вага податкових доходів в ВНП зростає.
При коефіцієнті менше одиниці частка податкових надходжень у ВНП знижується.
У деяких зарубіжних країнах для розрахунку податкового тягаря використовується показник ефективної податкової ставки (Енс), який являє собою частку податку в сумарному обкладати доходи платника податків. При застосуванні методів обкладання доходів платників за принципом складної прогресії податкові ставки, встановлені законодавством, показують розмір оподаткування лише для окремих частин доходу платника податків. Для того щоб визначити ефективну податкову ставку, необхідно спочатку обчислити частку, вилучається податком з кожної окремої частини доходу, а потім їх суму віднести до загальної суми доходів.
Ефективна податкова ставка, так само як і показник ПСН, характеризує загальний податковий тягар з точки зору доцільності інвестицій. За західними стандартами, граничний рівень Енс становить 35,4% (так звана «податкова пастка»). При збільшенні частки вилучається через податки доданої вартості підприємств від зазначеної граничної величини інвестиції в розширення виробництва стають невигідними.
У російській практиці економістами Є. Єгорової та Ю. Петровим була визначена вітчизняна ефективна податкова ставка в розмірі 58,9%, що практично повністю виключає розвиток процесів інвестування в Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Податковий тягар і показники його оцінки, що застосовуються в розвинених країнах "
 1. Питання 1 Зміст податкового планування на підприємстві
  податкового планування закладена в самому податковому законодавстві, яке передбачає ті чи інші податкові режими для різних ситуацій, допускає різні методи для обчислення податкової бази і пропонує платникам податків різні податкові пільги, якщо вони будуть діяти в бажаних владним органам напрямах. Крім того, податкове планування обумовлене зацікавленістю
 2. 3.2 Формування системи оподаткування
  податкової системи після введення частини першої НК РФ пов'язане з податковою реформою, основні цілі якої складалися в зниженні податкового тягаря економіки і його структурній перебудові, оптимізації кількісного та якісного складу податків і зборів. На початку 2001 року у своєму Посланні Федеральним зборам РФ Президент Російської Федерації В.В. Путін у зв'язку з проведенням кардинальної
 3. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  податкових систем зарубіжних країн, про особливості та типології податкової політики зарубіжних держав. Студенти повинні отримати уявлення про рівень оподаткування в різних країнах, про застосовуваних там методах оцінки податкового тягаря, повинні навчитися аналізувати податкову статистику зарубіжних країн. Тема 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових
 4. Висновки по розділу 1
  податкових систем характерні для більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два основних - податковий тягар і співвідношення прямих і непрямих податків. Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн є їх
 5. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  податкових систем розвинених країн. 2. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «податковий тягар». 3. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити, в
 6. Тема 4. Рівень оподаткування у світовій економіці
  податкового тягаря. 2. Види юрисдикцій за рівнем податкового тягаря. 3. Показники оцінки податкового тягаря, застосовувані в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати визначення поняттю «податковий тягар» і з теоретичних позицій розглянути проблему визначення
 7. Варіант 2
  податкової системи, відносяться: 1) збирання податків, показники ефективності податкового контролю; 2) співвідношення прямого і непрямого оподаткування, структура прямого оподаткування, рівень податкового тягаря; 3) індикативні показники по мобілізації податків в бюджетну систему, сукупна ставка оподаткування. 2. Податки якого рівня в розвинених країнах займають найбільшу
 8. Висновок
  податкових систем характерні для більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два основних: податковий тягар і співвідношення прямих і непрямих податків. 2. Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн є їх
 9. 6. Монопольні ціни
  тягар скорочення продажів на плечі своїх суперників. Саме тому, що вони не згодні з розподілом квот скорочення продажів, вони не діють узгоджено як учасники картелю. Не можна змішувати ДУОПОЛІЯ і олігополію з неповною монополією або з конкуренцією, націленої на встановлення монополії. У разі неповної монополії тільки учасники монополістичного об'єднання готові обмежити
 10. Коментарі
  податкового тягаря і натуральних повинностей в IV ст. положення куриалов погіршився настільки, що вони прагнули звільнитися від своїх обов'язків. Едиктами 316 і 325 рр.. куріали були навічно прикріплені до своїх місць із забороною виїзду з міста. Обов'язки Куріан стали спадкової повинністю, від якої позбавляли смерть або розорення. [73] колони в Стародавньому Римі дрібні
© 2014-2022  epi.cc.ua