Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 2. Податкова система, її структура і значення

Податки та їх функції. Найважливішу частину доходів державного бюджету становлять
податки. Податки - це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб,
стягнуті державою.
Податки виконують дві функції: фіскальну та економічну. Фіскальна функція
податків означає, що з їх допомогою утворюються державні грошові фонди,
створюють умови для функціонування держави. Економічна функція
податків означає їх використання для впливу на економіку, насамперед
через перерозподіл національного доходу. Обидві функції виступають в єдності,
але кожна з них відображає певну сторону податкових відносин. Фіскальна
функція показує обов'язки платників податків перед державою, а
економічна - обов'язок держави перед платниками податків.
Податки можуть бути прямими і непрямими, державними та місцевими.
Сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням
утворює податковий механізм. Держава пр'ідает податковому механізму
юридичну форму за допомогою існуючого в кожній країні податкового
законодавства.
У загальних рисах податкова система в країнах з розвиненою ринковою економікою
характеризується: прогресивним характером оподаткування (при цьому кожна більш
висока ставка податку застосовна лише до строго певної частини подат-
гооблагаемой суми); частими змінами ставок оподаткування залежно від
економічної кон'юнктури в країні; наявністю різноманітних податкових пільг і
знижок; визначенням початкових сум, неоподатковуваних. Це робить податкову
систему гнучкою, сприяє її дифференциро-^ анному використання.
У сучасній ринковій економіці основними податками вважаються: прибутковий податок,
податок на прибуток підприємств, непрямі податки і внески на соціальне
страхування (відокремлені від системи загального прибуткового оподаткування), про що
свідчать дані табл. 17.1.
Таблиця 17.1 Структура податкових надходжень (у% від ВНП)
Загальна сума У тому числі: прибутковий податок податок на прибуток
відрахування на соціальне страхування
непрямі податки
Прибутковий податок і податок на прибуток стягуються, як правило, за декларацією про
доходи та име! рт прогресивні ставки. Податок на прибуток підприємств залежить від
розмірів прибутку. Їм обкладається чистий прибуток до її розподілу (до виплати
дивідендів). Для распределяемой і нераспределяемой прибутку можуть існувати
різні ставки оподаткування. '
Внески на соціальне страхування є прямим особистим податком, але мають строго
цільовий характер. Вони складаються з внесків підприємців і найманих
працівників. Ставки цього податку встановлюються до фонду заробітної плати,
тому для осіб найманої праці - це прямий відрахування з їхніх доходів, а для
підприємців - одна зі статей витрат виробництва.
Непрямі податки - це надбавка до цінами і тарифами. Вони поширюються на
обмежене коло торговельних і виробничих підприємств. Головна мета
непрямих податків - збільшення доходів державного бюджету.
Починаючи з 60-х років у розвинених країнах податкова система стає найважливішим
засобом державного впливу на економіку. І це не випадково, бо
податкові заходи дозволяють перерозподілити до державного бюджету
зростаючу частку національного доходу і тим самим використовувати їх як засіб
стимулювання економічних процесів.

Інструменти впливу податкової системи на економіку. Найважливішим інструментом
впливу податкової системи на економіку виступають податкові пільги. У США їх
налічується більше 100, у Великобританії - близько 80.
Податкові пільги носять зазвичай регіональний характер (якщо підприємство
функціонує в відсталому районі) або селективний (якщо вони стосуються пріоритетних
- наукоємних або експортних виробництв). Податкові пільги виражаються насамперед у знижених
ставках оподаткування для деяких підприємств, в основному пов'язаних з
науково-технічним прогресом.
Крім того, вони можуть бути у вигляді податкових кредитів - вичитав з величини
початкових податків. Наприклад, від оподаткування звільняється певна частка
приросту витрат на розвиток тієї чи іншої сфери науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт. Так, в США в 1962 р. була встановлена податкова
знижка для нових капіталовкладень у розмірі 7%. Особливість цього заходу полягає в
тому, що величина пільги у розмірі 7% нових інвестицій вираховується із суми
податку, а не з усього оподатковуваного доходу. Тим самим підприємствам знижують
на 7% вартість знову закуповуваного устаткування.
Відповідно до іншого закону США (1964 р.) амортизаційні відрахування вироблялися
з усієї вартості обладнання, включаючи і ту її частину, на яку
поширюється податкова зниж-, ка. Це додатково збільшувало суму
відрахувань на відшкодування основного капіталу.
Нарешті, податковою пільгою є відстрочка сплати податку та повне звільнення
від податків. Такою пільгою користуються в основному малі та новостворені
підприємства. Наприклад, у Франції акціонерні компанії повністю звільняються
від податків на прибуток протягом перших двох років існування, в третій рік
податком обкладається 25% прибутку, а весь прибуток обкладається податком лише з шостого
року діяльності компанії.
Різновидом податкових пільг можна вважати політику прискореної амортизації.
Прискорена амортизація вперше стала застосовуватися в США в 1942 р. Потім її стали
використовувати й інші країни: у 1948 р. - ФРН, в I960 р. - Франція , в 1962 р. -
Великобританія. Норма амортизації встановлюється в законодавчому порядку. До
50-х років основним методом обчислення норми амортизації був метод рівномірних
по роках відрахувань від первісної вартості основного капіталу. Надалі
основними методами стали: метод убуваючих відрахувань та прискорений метод
зменшеного залишку. У першому випадку норма амортизації встановлюється
постійній від відновної (залишкової) вартості, що забезпечує
поступовість списання витрат. У другому випадку відрахування розраховуються за
більш високим нормам, що дозволяє списати основну частку вартості капіталу в
протягом декількох перших років експлуатації обладнання. Так, Закон про
амортизаційному списання 1971 р. в США дозволив скоротити термін амортизації в
середньому на 20% в порівнянні з нормами 1962 Амортизаційна податкова реформа
1981 знизила ці терміни вже в середньому на 40%. Транспортні засоби були
списані за три роки, обладнання - за п'ять років, виробничі споруди та
будівлі - за п'ятнадцять років.
Система прискореної амортизації, підвищуючи норму амортизації, дає можливість
підприємствам повернути собі вартість основного капіталу до його морального зносу, а амортизаційні кошти
використовувати для накопичення капіталу та модернізації обладнання.
Разом з тим
при прискореної амортизації в амортизаційний фонд потрапляє не тільки сума
відшкодування зношеного основного капіталу, а й значна частина прибутку ,
яка вкривається від оподаткування. Тому в практиці розвинених країн ця
міра використовується селективно: в той період і в тих галузях, коли і де
необхідно створити сприятливі умови для підприємницької діяльності.
Маніпулювання ставками податків - обов'язковий елемент податкової політики
розвинених країн. У 80-ті роки в багатьох країнах вони були значно знижені. Так,
в США з липня 1987 ставка податку на прибуток корпорацій знижена з 46 до 34%, в
Японії в 1989-1990 рр.. податок на прибуток знижено з 42 до 37,5%, у Великобританії в
1984-1987 рр.. - З 52 до 35%. У Франції в 1989 р. з метою стимулювання
капіталовкладень введено поділ ставок оподаткування для розподіленої і
нерозподіленого частин прибутку. У надзвичайних умовах в деяких країнах
вводиться додатковий податок на надприбуток підприємств. Він обчислюється як
перевищення над середнім рівнем прибутку за ряд років.
Різноманітні податкові заходи держави мають суперечливі
наслідки. З одного боку, вони стимулюють науково-технічний прогрес,
структурні зрушення та економічне зростання в розвинених країнах. З іншого боку,
державний бюджет недоотримує величезні кошти. Так, за 1987 - 1991 рр.. за
рахунок надання корпораціям податкових пільг федеральним бюджетом США
недоотримано коштів на суму понад 110 млн. дол, що сприяло появі
стійких бюджетних дефіцитів, що підсилюють розвиток інфляції.
Крім того, високі ставки податків і прогресивна система оподаткування
негативно позначаються на рівні заощаджень та інвестицій і, отже,
ефективності економічної системи, бо заощадження та інвестиції - це функції
насамперед більш високих за доходами груп населення.
Тому друга половина 80-х років характеризується перебудовою систем
оподатковування у всіх розвинених країнах. Головний зміст цієї перебудови -
скорочення ступеня перерозподілу національного доходу через прогресивну
систему прибуткового оподаткування та зменшення податків на прибуток підприємств
з метою стимулювання їх інвестиційної діяльності. У США завдяки реформам
1984 і 1986 рр.. істотно зменшилася кількість ставок прибуткового податку: замість
15 ставок (від 11 до 50%) були введені три ставки (15, 28 і 33%); були скасовані
деякі податкові пільги, знижки та субсидії. Головна вимога до податкової
системі в сучасних умовах - її стійкість, нейтральність по відношенню до
ринковому механізму, забезпечення рівних умов господарювання всім суб'єктам
ринкової економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Податкова система, її структура і значення "
 1. Контрольні питання
  податкова система держави? 2. Охарактеризуйте особливості етапу становлення системи оподаткування в РФ. 3. Охарактеризуйте особливості російської системи оподаткування в умовах її реформування. 4. Перерахуйте склад податків і зборів по статусному критерієм. 5. Перерахуйте основні елементи податку. 6. Що таке податковий потенціал економіки і в чому його відмінність від податкового
 2. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю: визначити
 3. Тема 17. Характеристика податкової системи Великобританії
  податкової системи Великобританії. 2. Система податкових органів Великобританії. 3. Характеристика основних видів податків і зборів в податковій системі Великобританії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Великобританії: визначити структуру
 4. Контрольні питання до розділу 1
  податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу »? 2. Розкрийте зміст наступного твердження: «податкова система повинна органічно зв'язуватися з принципом соціальної справедливості». 3. Вкажіть інші принципи функціонування податкових систем в розвинених країнах. 4. Назвіть основні напрямки уніфікації податкових систем в розвинених країнах. 5. За якими
 5. Тематика контрольних робіт
  податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах. 7.
 6. Глава 15. Фінанси в системі економічних відносин
    податкова системи: державні витрати і дефіцит бюджету. 'Мета теми - розкрити сутність і структуру фінансів, бюджетної та податкової системи, структуру витрат держави в розвинених країнах світу, Росії, а також причини виникнення та засоби погашення державного
 7. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
    податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну
 8. Терміни і поняття
    податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового
 9. Терміни і поняття
    податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового
 10. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
    податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Японії: визначити структуру
 11. Завдання для самостійного вивчення студентами міжнародних податкових відносин і проблем міжнародного оподаткування
    податкових відносин »і« міжнародного економічного та юридичного подвійного оподаткування ». 2. Дайте визначення наступним категоріям міжнародного податкового права: «податковий суверенітет», «податкова юрисдикція», «резидентство», «податковий доміциль», «постійне представництво». 3. Вкажіть характерні риси міжнародного подвійного оподаткування. Розгляньте класифікацію
 12. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
    податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції: визначити структуру
 13. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
    податкової статистики та податкової інформації для економічних агентів має істотне значення. Податки - один з головних інструментів держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення означених завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування і
 14. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
    податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Канади: визначити
 15. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
    податкової системи Німеччини. Система податкових органів у Німеччині. 2. Характеристика основних федеральних і спільних податків у Німеччині. 3. Характеристика місцевих податків Німеччини. Церковний податок. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 16. Завдання для самостійного вивчення студентами особливостей функціонування податкових систем скандинавських країн
    податкову статистику Швеції і складіть зведену таблицю із зазначенням за основними податками наступних даних: платники податків, об'єкт податку, податкові ставки, податкові пільги, частка податку в загальній сумі надходжень. 2. Вивчіть податкову систему Фінляндії і вкажіть її особливості. Розгляньте структуру податкової системи і вкажіть, які податки належать до загальнодержавних і місцевих податків.
 17.  Глава 3. Податкова система та її структура
    система та її
 18. Тема 16. Характеристика податкової системи США
    податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи США: визначити структуру
© 2014-2021  epi.cc.ua