ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Тема 18. Характеристика податкової системи Канади


Введення
1. Загальна характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді.
2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади.
3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді.
Висновок
Список використаних джерел
У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи.
У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Канади: визначити структуру податкової системи, склад і види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Канади.
У цьому ж питанні необхідно розглянути систему державних органів Канади, наділених певними повноваженнями у податковій сфері, докладно варто розглянути структуру і повноваження податкових органів Канади.
У другому питанні необхідно навести перелік податків і зборів, що стягуються в Канаді на федеральному рівні і на рівні провінцій, і розглянути за елементами основні значущі федеральні і провінційні податки: прибутковий податок з населення, корпоративний податок (детально необхідно розглянути систему податкових пільг), внески до фондів соціального страхування, акцизи, мита і податок з продажів.

У третьому питанні необхідно дати характеристику основним значущим податків і зборів місцевого рівня в Канаді за елементами: розглянути податок на нерухомість, податок на підприємницьку діяльність, особливості справляння ліцензійних та реєстраційних зборів.
У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 18. Характеристика податкової системи Канади "
 1. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  тема контролю за якістю продукції, не більше 0,01% браку; * випереджаюче зростання продуктивності праці; * значно менші втрати трудового часу. 2. Макрорівень: * більш високий рівень доходів населення; * перерозподіл доходів на користь виробництва, а не потреб-лення; * високий рівень приватних накопичень. Експорт споживчих товарів не був єдиною формою
 3. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  характеристикою державного бюджету є співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США, відрізнялися високою стійкістю, що пояснюється відносно високими темпами економічного зростання і невеликою питомою
 4. Тема 4 Загальна характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи побудови
  характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи
 5. Тема 22 Основні тенденції розвитку податкових систем промислово розвинених країн
  податкової політики промислово розвинених країн світу полягає в тому, щоб податкові збори не просто поповнювали скарбницю, а служили б ефективною формою регулювання економічних процесів у суспільстві. Збір і подальше перерозподіл податків розглядається західними урядами як засіб зростання обсягу накопичень, які полегшують приватним корпораціям оновлення основного капіталу і
 6. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  тема повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу, тобто шляхом перерозподілу доходів забезпечувати фінансовими ресурсами дохідну частину державного бюджету (у розвинених країнах податки покривають у середньому до 90% доходів бюджету). По-друге, податкова система повинна діяти таким чином, щоб як мінімум не підривати стимули до виробничої і всякої економічної
 7. Висновки по розділу 2
  темах держав, фінансова наука другу половини XIX століття прийшла до наступного висновку: «побудувати податкову систему, відповідну принципам оподаткування, можна лише при поєднанні на практиці двох форм оподаткування, але з переважанням його прямих форм». Зарубіжними і російським економістами було створено кілька моделей, що дають уявлення про співвідношення прямого і непрямого
 8. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  тематиці проаналізуйте застосовувані системи оподаткування колективних доходів за кордоном. На прикладі деяких з країн, проиллюстрируйте застосування таких систем (розкрийте механізм оподаткування колективних доходів в таких країнах за елементами). 3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи оподаткування прибутку (доходів) корпорацій в
 9. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 4 «Особливості функціонування податкових систем федеративних держав»
  тематиці охарактеризуйте податкову систему Канади (вкажіть її особливості, види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів федерального бюджету, бюджетів провінцій і місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки: прибутковий податок з населення, корпоративний податок і податок з продажів. Складіть перелік місцевих податків Канади та охарактеризуйте по
 10. Тематика контрольних робіт
  темах індустріально розвинених країн. 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах. 16. Характеристика податкової системи США. 17. Характеристика податкової системи Великобританії. 18. Характеристика податкової системи Канади. 19. Характеристика податкової системи Франції. 20. Характеристика податкової системи Німеччини. 21. Характеристика
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний