Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Світовий досвід інфляції


Сполучені Штати є, звичайно, не єдиний-жавної країною, яка в період з 60-х і до на-чала 80-х років пережила стійку і нарастаю-щую інфляцію. Схожі процеси мали місце вбольшінстве промислово розвинених країн. У табл.33-1 представлені темпи інфляції в більш ніж 100странах світу в 1970 р., 1979 р. і 1984 р. В табліцеобнаружівается цікавий факт: у всьому міретемпи інфляції в 1979 р. були значно вище, ніж у 1970 р. Якщо в 1970 88% всіх країн імелітемпи інфляції нижче 10% на рік, то в 1979 р. настільки «низькі» темпи інфляції були тільки в 42% перед-ставлених країн і в половині країн рівень ін-фляции знаходився в інтервалі 10-50% . Таким обра-зом, весь світ став більш інфляційним
Цікаво, що до 1984 р. в економіці блешні-ства країн стався зсув у бік сніженіяінфляціі до рівня нижче 10% на рік. Одновремен-
7 Ослаблення профспілок не було випадковим: цьому багато в чому спосіб-ствовали прийняте в 1981 р. рішення президента Рейгана звільнити всехавіадіспетчеров, які брали участь у страйку, і, крім того, мас-совая хронічне безробіття .
ТАБЛИЦЯ 33-1. Інфляція в світовій економіці
Кількість країн з рівнем інфляції Рік 0-5% 100% и5-10% 10-20% 20-50% 50-100% більше Всього 197 019 791 984 571 238 33 10 лютого -
33 39 13 7 1
32 26 15 3 5 102105119 Джерело International Monetary Fund, International financial Statistics, Yearbook for 1987.
Але в ряді країн з високими темпами інфляцііімелі місце різке загострення інфляційної си-туації і перехід до гіперінфляції. У гол. 34 мирассмотрім приклади функціонування економі-ки в умовах гіперінфляції, коли ежегодниетемпи інфляції перевершують 500%. У 1984-1985 гг.такімі країнами були Аргентина, Болівія та Ізра-іль.
У табл. 33-2 ми продовжуємо дослідження миро-вих інфляційних процесів, порівнюючи оцінки ін-фляции в розвинених країнах за період 1960-1986 гг.Большінство індустріально розвинених країн і країн-членів ОЕСР8 разом із Сполученими Штатамііспиталі вплив інфляції, наростала аждо 1980 р. У деяких з них, наприклад в Італії, зростання інфляції було ще більш інтенсивним, ніж вСоедіненних Штатах, в той же час Німеччини уда-лось стримати ці процеси, і рівень інфляції вкраїні був набагато нижче.

На початку 1980-х років у всіх індустріально раз-кручених країнах робилися атаки на інфля-цію. У Німеччині та Японії до 1986 р. з інфляція вцілому була ліквідована, і навіть у Велікобріта-ванні та Італії вона різко знизилася порівняно суровнем 1970-х років. У 1986 р. середній показательтемпов інфляції для розвинених країн впав ніжеуровня 60-х років, коли вперше інфляція сталапредставлять собою серйозну проблему.
Реакція рівня цін і зарплати на зміни вполітіке розрізняється по країнах. Частково це свя-Зано з відмінностями в процедурах ведення перегово-рів за контрактами про розміри заробітної плати.Напрімер, в Японії система зарплати більш гинув-кая, ніж у Сполучених Штатах. Щорічно в Япо-нії проводиться серія переговорів підприемців та працівників з питання про розмір заробітноїплати, цей період профспілки називають весняним
8 ОЕСР - Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD, Organization for Economic Cooperation and Development), распо-ложенная в Парижі. Є міжурядовою організацією ве-дущих індустріальних країн. В її завдання входить координація політики, пов'язаної з їх спільними інтересами.
ТАБЛИЦЯ 33-2. Рівень інфляції по країнах, 1960-1986 (на основі індексу споживчих цін, у% на рік) США Японія Німеччина Великобританія Італія Канада ОЕСР 1960-1972 2,9 5,7 3,1 4,7 4Д 2,9 3,9 1972 -1980 8,8 9,9 5,0 15,1 16,0 9Д 10,9 1980-1985 6,8 3,6 4Д 9,0 15,1 7,9 7,1 1986 2,0 0,5 -од 3,4 6,0 4,2 2Д Джерело OECD, Economic Oudook, December 1986, and IMF, Worid Economic Outlook, April 1987.
Наступом. На подібних нарадах междуфірмой і її працівниками укладаються детальнопроработанние домовленості про рівень заробітної плати, засновані на вже досягнутому загально-національному угоді. При цьому частина зар-плати, від 25 до 30%, виплачується у вигляді премій, за-висять від розміру прибутку фірми. Це означає, що, коли знижується попит і слідом за цим розмі-ри прибутку фірми, рівень зарплати також авто-автоматично знижується.
Профспілки в Японії організовані не за отрас-лям, а по підприємствах. У цій ситуації, оскіль-ки єдиний профспілка представляє всіх работніковфірми, існує якась спільність інтересів етойфірми і профспілки. І якщо профспілка буде оказ-вать занадто сильний тиск на фірму з цельюповисіть рівень зарплати, фірма виявиться не всостояніі успішно функціонувати.
Крім того, японські фірми рідко звільняють своїх працівни-ків. Більшість працівників-чоловіків фактіческіімеют довічну роботу. Подібні долговре-менниє узи роблять ще більш очевидним той факт, що у фірми є спільні інтереси з її працівника-ми. Зважаючи існування стійких зв'язків сосвоімі фірмою японські працівники зазвичай легчесоглашаются на скорочення заробітної плати, ко-ли їх фірма відчуває труднощі, оскільки онівполне можуть розраховувати на відшкодування своіхпотерь від таких поступок при поліпшенні економі-чеських умов.
Хоча темпи інфляції в Японії в період 1960-1972 рр.., Наведені в табл. 33-2, становили толь-ко 5,7%, нафтова криза 1973 переживався Япо-нией особливо важко. У 1974 р. рівень інфляціівозрос до 24% У цей період японське правитель-ство різко обмежило обсяг грошової маси, в ре-док чого обсяг промислового виробництва в1974 р. тут знизився на 4%, а в 1975 р. - ще на10%. Таким чином, навіть у Японії, де сістемазаработной плати більш гнучка, знадобилося до-вільно значне скорочення випуску продукції, перш ніж інфляція спустилася з позначки, що перевищує 20%, до сьогоднішнього майже нульова-го рівня.
Схожа ситуація склалася і в Німеччині, гдетемпи інфляції сьогодні також близькі до нулевойотметке Один раз в році між профспілками і підприємцями проводяться переговори про раз-мірі заробітної плати. У них бере участь іправітельство, оголошуючи про свої наміри у відношенні економічної політики на предстоящійгод. Таким чином, політика, яку правитель-ство збирається проводити в майбутньому, отримує хо-рошіе шанси безпосередньо впливати на угоді-ня про заробітну плату
У випадку з Німеччиною є, однак, і своя спеці-Фіка . На початку 1920-х років Німеччина пережила пе-ріод вкрай високих темпів інфляції. Можливо, саме досвід існування в умовах гіперінф-ляции визначає особливо сильне неприйняття ін-фляции в цій країні. Коли уряд переді-стерегает, що занадто швидке зростання зарплати мо-же викликати інфляцію, працівники пріслушіваютсяі обмежують свої вимоги по увеліченіюзарплати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Світовий досвід інфляції "
 1. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  світової ринкової системи XIX в., Поступове накопичення капіталу і вдосконалення технологічних методів виробництва призвели б до безперервної тенденції зниження цін. Зупинило б розвиток капіталізму подібне підвищення купівельної спроможності грошової одиниці? Середній комерсант відповість на це питання ствердно. Живучи і діючи в умовах, коли повільне, але невпинне зменшення
 2. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  світової війни до довоєнного золотого паритету фунта стерлінгів. У кожному випадку парламент і уряд прийняли політику дефляції, що не зваживши всі за і проти двох способів повернення до золотого стандарту. У 20-х роках XIX в. це можна було виправдати тим, що до того часу грошова теорія ще не проясниться всі супутні проблеми. 100 років по тому це стало просто демонстрацією непростимого
 3. Коментарі
  мування суперего на місце батьківського контролю встає самоконтроль. [14] психоаналіз метод психотерапії та психологічне вчення, розвинуте З. Фрейдом в кінці XIX початку XX ст., Що ставить в центр уваги несвідомі психічні процеси і мотивації. Витіснення зі свідомості неприйнятних для нього потягів (переважно сексуальних) і травмуючих переживань розглядається
 4. Глава 14
  опиткі в різних напрямках, але все було марно. Нарешті я дійшов до того, що звернувся до Дану Уїльямсону. Це було в лютому 1915 року. Я пояснив йому, що позбавився від кошмару висять надо мною боргів і відчуваю себе в стані вести торгівлю, як давнину. При цій розмові в голові у мене весь час крутилося, що, коли я був потрібен йому, він запропонував мені двадцять п'ять тисяч доларів
 5. Глава 15
  світового тоннажу торгового флоту , який страждав від нападів німецьких підводних човнів. Комітет у всьому цьому не став розбиратися. Закриття кавовій біржі було нерозумним рішенням. Якби Комітет з цінами не втрутився, ціни, за вже зазначених вище причин, звичайно, виросли б, але це не мало б ніякого відношення до монополізації ринку кави. Але збільшені ціни, а їм зовсім не обов'язково було
 6. КИТАЙ
  світової війни голова Мао вірив у регіональну самодостатність і не побудував такої важкої інфраструктури, як інші комуністичні країни, наприклад , Радянський Союз. Відносно сучасної інфраструктури Китай - єдина у своєму роді країна. Те, що тут належить зробити, - величезне. Цю проблему роблять ще більш важкою і дорогої люди, яких можна назвати тільки
 7. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  світова безробіття і світові коефіцієнти використання виробничих потужностей. У 1994 р. світ був завалений надлишковими виробничими потужностями. Решта промисловий світ - крім Сполучених Штатів - дуже повільно оправлявся від попереднього спаду: в кінці 1994 р. зростання японської економіки був суворо негативним, а європейське зростання лише в невеликій мірі позитивним. Як ми докладно
 8. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  світової війни і війни в Кореї. Спад 1958 пішов за нестійким бумом продажі автомобілів в попередні роки, коли їх купували люди, які не мали можливість це зробити в 30-і рр.. або не мали на це права під час Другої світової війни і корейської війни. Коли ця накопичена потреба була задоволена, продажі різко впали в 1958 р. Всі спади 70-х рр.. були пов'язані з різними
 9. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  світового господарства, світової економіки в цілому. Щоб отримати наочне уявлення про багатоярусної структурі побудови економіки, виділимо найбільш характерні її рівні, які можна представити на рис. 2.1. У кожної людини, кожної сім'ї є своя індивідуальна маленька економіка, де потрібно приймати економічні рішення відповідно з доходами і витратами. Сюди включаються:
 10. Процентна ставка
  мирование погляду на інвестиції Дж, Кейнса як на «поточне додаток до вартості засобів виробництва в результаті виробничої діяльності даного періоду». У довіднику менеджера в якості стандартизованого терміна інвестиція розглядається як «сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу ...» з метою отримання підприємницького доходу або відсотка.
© 2014-2022  epi.cc.ua