Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Коли ФРС приймає рішення про зменшення темпів зростання пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як

Коли ФРС приймає рішення про зменшення темпів зростання пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як довгострокову дію цього кроку на інфляцію, так і короткострокові вплив на виробництво. У наступному розділі ми обговоримо перехід від короткострокового періоду до довгострокового більш повно і розглянемо проблему компромісу між довгостроковими і короткостроковими цілями. 720 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Висновки У розвиток теорії короткострокових економіч-ських коливань Дж. Кейнс запропонував концеп-цію переваги ліквідності, покликану пояснити фактори, що визначають рівень процентної ставки. Відповідно до його теорії, процентна ставка змінюється таким чином, щоб Урава-ги попит на гроші і пропозиція грошей. Підвищення рівня цін збільшує попит на гроші і обумовлює зростання процентної ставки, що призводить грошовий ринок у стан рівноваги. Так як процентна ставка є ціна запозичень, більш високий її рівень приводить до зниження інвестицій, а значить, і обсягу попиту на товари і послуги.
Зворотній залежність між рівнем цін і обсягом попиту обус-ловлівает негативний нахил кривої сово-купного попиту. Грошово-кредитна політика держави воздей-ствует на сукупний попит. Збільшення запропонованого-вання грошей призводить до зниження рівноважної процентної ставки для кожного даного рів-ня цін. Так як низька процентна ставка стимулює інвестиційні витрати, крива сукупного попиту зрушується вправо. Напр-тив, зменшення пропозиції грошей предопре-деляет підвищення рівноважної процентної ставки для будь-якого даного рівня цін і зміщення ня кривої сукупного попиту ліворуч. Вплив на сукупний попит осуществля-ється і за допомогою фінансово-бюджетної по-літики. Збільшення державних закупівель або зниження рівня оподаткування при-водять до зсуву кривої сукупного попиту вправо. Внаслідок зменшення державних-них закупівель або підвищення рівня оподаткування крива сукупного попиту зміщений-ється вліво.
Коли уряд приймає рішення про зміни витрат або рівня оподаткування результуюче зміщення сукупного попиту може не відповідати зміни бюджетньк витрат або надходжень. Ефект мультиплікат-ра означає посилення впливу фінансово-бюджет-ної політики на сукупний попит, а ефект витіснення - зменшення її впливу на сукупний попит. Уряд періодично використовує інстру-менти грошово-кредитної та фінансово-бюджет-ної політики для стабілізації економіки. Сто-роннікіактівной стабілізаційної політики стверджують, що зміни уявлень домаш-них господарств і фірм призводять до зсуву кривої сукупного попиту; якщо уряд игно-рірует ці процеси, воно провокує небажані і непотрібні коливання виробництва та зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коли ФРС приймає рішення про зменшення темпів зростання пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як "
 1. Глосарій
  когдавелічіна коштів, які банки тримають у формі резервів, ленипе сумарної величини депозитів. Будь-яка система з ча-стичного резервами потенційно вразлива для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА Barter economy. Економіка, вкоторой не існує будь-якого єдиного та общепрінятогосредства обміну; товари обмінюються безпосередньо наінші товари.
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  коли справжніми соціалістами вони не були. Тільки з 1918 р. було дозволено так зване індиві-дуальне членство в лейбористської партії. Лейбористська пар-ку побудована за особливим принципом і відрізняється від інших європейських партій. За даними 1949 р., в лейбористської партії Англії налічувалося, приблизно, 5600000 членів, з них у по-рядку індивідуального членства тільки близько 600
 3. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  коли зростатиме заробітна плата і ціни на сировину, енергію, крива пропозиції зміщується вгору і вліво. Стало бути, даний рівень виробництва може бути забезпечений при більш високій ціні (це - результат збільшення витрат виробництва). Що стосується кривої потенційного випуску продукції (Вп), то вона характеризує таку позначку висоти рівня виробництва, до якої економіка повинна все
 4. Відповіді на запитання з залу
  коли молока вже не залишилося. - Шановний Леонід Іванович, що таке приватна власність? Я намагався вже сказати про це. Якщо моя відповідь вас не задовольнив, значить я не зумів досить чітко пояснити. Не хочу зараз вдаватися в докладне пояснення, що таке приватна власність на засоби виробництва і предмети споживання. Власність кожного розташовує будинком, квартирою,
 5. 4. Облік витрат виробництва
  коли додаткова кількість р вилучається у інших підприємств, що виробляють той же самий продукт менш ефективним способом, змушуючи їх обмежувати обсяг виробництва. Очевидно, що в цьому випадку представляє собою конкуренцію між більш і менш ефективними підприємствами, що виробляють один і той же виріб з одного і того ж сировини, на що розширюється заводі середні витрати виробництва
 6. 6. Заробітна плата та засоби існування
  коли-небудь стверджувалося в області каталлактики. Хоча, ймовірно, можна було знайти певний сенс у ідеях, що містяться в залізному законі заробітної плати. Якщо вважати найманого працівника просто майном, вважаючи, що він не грає в суспільстві ніякої іншої ролі, і допустити, що він прагне тільки до задоволення потреб у їжі і розмноженні і не знає інших способів використання
 7. Коментарі
  коли у Великобританії відбувся перехід від мануфактури до машинного виробництва, а також аналогічні процеси в інших країнах. [11] фізіократія перша школа в економічній науці (Ф. Кене, Р. Тюрго, П. Дюпон де Немур, Д'Аламбер та ін.) На відміну від проповідників меркантилізму, фізіократи виступали єдиним фронтом, сповідуючи загальні принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе
 8. 4.6. Додаткова інформація
  коли дія однієї людини позначається на добробуті іншої людини або інших людей. Освічена людина може висувати ідеї, які стають корисними для інших, загальним надбанням, ними має можливість користуватися всі, хто опиняється в сферу дії позитивного зовнішнього ефекту освіти. У цьому зв'язку особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало
 9. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  коли необхідні для економіки кваліфікаційні вимоги будуть радикально відрізнятися від колишніх. Зростаюча потреба в цьому видна з останніх досліджень, що показали, що норми прибутку від інвестицій в кваліфікацію більш ніж удвічі перевищують норми прибутку від інвестицій в заводи і устаткування (19). Але підтримка громадських егалітарних інвестицій в освіту скорочується - приватні
 10. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  коли економіка знаходиться в постійному русі, в процесі динамічного розвитку. У зв'язку з розробкою динамічної моделі економічного розвитку, Шумпетер ввів поняття "ефективної конкуренції" і "ефективної монополії", зв'язавши їх з процесом нововведень і функцією підприємництва. Нововведення, по Шумпетеру, стрижень конкуренції нового типу, набагато більш дієвий, ніж цінова
© 2014-2022  epi.cc.ua