Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

1.2. Класифікація потреб, і навіщо вона потрібна


Більш різнобічне і глибоке уявлення про характер потреб і способах їх задоволення можна отримати, якщо використовувати метод класифікації.
Підприємець, організатор виробництва, суб'єкт ринку оточений безліччю потреб, різних за характером, формою прояву, обсягом, часу існування і, звичайно, за ступенем корисності від їх задоволення і за ступенем небезпеки від незадоволення. Постійно перебуваючи в цій ситуації і маючи, як правило, обмежені можливості, він повинен навчитися вибирати і встановлювати черговість задоволення потреб, уникаючи хаотичних, необгрунтованих, випадкових дій, які не враховують можливості та наслідки. У гострій ситуації на допомогу приходять різного роду класифікації, що допомагають побудувати оптимальну стратегію управління виробництвом і якістю продукції.
Насамперед вкажемо на те, що всі потреби прийнято називати суспільними. Разом з тим з їх числа виділяють дві великі групи потреб - особисті та виробничі. Зрозуміло, що кожна з цих груп принципово відрізняється від іншої, і ці відмінності визначають характер і параметри майбутньої продукції.
Особисті потреби. Усередині цієї групи розрізняють фізичні, матеріальні та соціальні потреби. Фізичні - це потреби в їжі, одязі, житлі, соціальні - в певних етичних, гуманних правилах людського співжиття і взаємин, фізичної та економічної захищеності. Людям властиві й такі природні потреби, як прагнення до знання, духовних і культурних цінностей, а також до самовираження. Названі потреби складають самостійні групи всередині класифікаційної угруповання більш високого рівня, званої особисті потреби. Вони можуть диференціюватися в інші менш великі підгрупи. Особливо слід підкреслити таку важливу закономірність, як перманентна диференціація потреб. Забігаючи наперед, скажемо, що ця закономірність має загальний характер і діє в наступної великої угрупованню виробничих потреб.
Особисті потреби становлять найважливішу, можна сказати, центральну, частина всієї системи суспільних потреб. Їм належить лідируюча роль. Це принципове положення. У певні відрізки часу особисті та виробничі потреби можуть мінятися місцями.
Але тільки на час! Особисті потреби виникають і розвиваються в процесі життєдіяльності людини. Вони, як правило, не є результатом капризу, навіженства споживача, а являють собою усвідомлене прагнення людини до досягнення об'єктивно необхідних умов відтворення свого життя, народження і виховання дітей, життя членів сім'ї на досить високому рівні добробуту і всебічного розвитку особистості.
Для більш глибокого розгляду особистих потреб скористаємося внутрішньої класифікації, прийнятої для соціологічних досліджень і для цілей демографічної статистики.
Фізичні потреби. Даний вид потреб визначений самою природою людського організму і середовищем існування.
Конкретний зміст цих потреб призводить до необхідності класифікувати їх на групи з урахуванням статі, віку, національних особливостей, традицій, місця проживання, індивідуальних і групових уподобань, інтересів та ін Але всі вони продиктовані необхідністю забезпечити фізичне здоров'я людини.
Духовні потреби. Вони продиктовані етичними і релігійними переконаннями громадян, їх прагненням до душевної рівноваги, усвідомленого підтримці почуття добра, милосердя, відчуття краси, прагненням до пізнання сенсу літературних творів, творів живопису, музики і т. п.
Соціальні потреби. Вони виникають тому, що людина живе і діє не тільки як індивід, а й як член суспільства. Характер соціальних потреб, спосіб і міра їх задоволення в значній мірі зумовлюються суспільними традиціями і державним устроєм. Ми повинні уявляти собі, що задоволення соціальних потреб має велике значення для людини, але нерідко наявні для цього можливості не адекватні обсягом потреб.
Повернемося трохи назад, щоб сказати кілька слів про дуже важливий.
До особистих потреб належать потреби у веденні домашнього господарства, організації дозвілля, культурних розваг, фізичного розвитку, зміцнення і збереження здоров'я. Більшість таких потреб у тій чи іншій мірі задовольняється або прямо за допомогою матеріальних предметів, створених працею людей, або за їх участю. З цієї причини задоволення таких потреб найтісніше пов'язані з якістю, залежить від нього і має пряме відношення до розглянутої проблематики.
Ця закономірність має відношення до всіх видів потреб.
Особисті потреби, до якої б з розглянутих груп вони не ставилися, мають стійку тенденцію змінювати свій характер і збільшуватися числом.
Візьмемо, наприклад, потреба в одязі, витоки якої у необхідності підтримувати на певному рівні теплообмін між тілом людини і навколишнім природним середовищем. У міру розвитку людини, зростання культурного та естетичного рівня, ця потреба все більше дробиться, диференціюється, виникає таке явище, як мода. У результаті ми спостерігаємо нескінченну різноманітність предметів одягу, що розрізняються розмірами, фасонами, комплектністю, пристосованістю до певних погодних умов і т.д. Таким чином, вид потреби (в даному прикладі - потреба в одязі) у своєму основному призначенні зберігається, а зовнішні форми стають більш різноманітними якісно.
Виробничі потреби. У далекі часи, як уже говорилося, у міру розвитку людини у нього народжувалися нові потреби, задовольнити які предметами природи було вже неможливо. Незадоволеність привела людину до того, що він почав виробляти своєю працею предмети для задоволення нових потреб, тобто до виробничої діяльності. Виникла необхідність створювати знаряддя праці і організовувати обробку природних матеріалів. Так стали формуватися потреби виробничі. Вони визначаються насамперед видами виготовленої продукції і застосовуваної технологією, завданнями розвитку виробництва, його спеціалізацією, масштабами, темпами зростання, розвитком науково-технічного прогресу і рядом інших факторів. Потрібно підкреслити, що особисті потреби сучасної людини не існують поза зв'язку з виробничою і соціальною діяльністю. Призначення виробничих потреб полягає в тому, щоб людина могла здійснювати виробничо-економічну діяльність і в результаті створювати предмети, продукти для задоволення особистих потреб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Класифікація потреб, і навіщо вона потрібна "
 1. 1.1 Економічні ресурси як основа формування економічних суб'єктів
  класифікації економічних ресурсів. 3. Основні види економічних ресурсів. Основні поняття і категорії: економіка, корисність, потреби, ресурси, фактори, продукти, виробництво, праця, реальний, фінансовий і людський капітал. У першій частині нашого посібника ми з'ясували, що економіка - це управління господарством з вигодою. У цьому полягає специфіка всіх економічних відносин:
 2. Глава 12
  потреби? Він сподівається. Він азартно грає. Він приймає на себе куди більший ризик, ніж якби спекулював інтелігентно, керуючись думками або уявленнями, до яких він прийшов логічним шляхом після безпристрасного вивчення умов. І перш за все, прибуток йому потрібна негайно. Він не може чекати. Ринок зобов'язаний розстелили перед ним, і без затримок. Він підбадьорює себе тим, що ж він не
 3. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  класифікацій широко поширена так звана «піраміда потреб» американського вченого А. Маслоу, що виділив в структурі потреб наступні групи: 1) фізіологічні і біологічні потреби (наприклад , голод, спрага і ін), 2) екзистенційні потреби (в безпеці існування, впевненості у завтрашньому дні, стабільності умов життя і т. п.); 3) потреби в соціальних
 4. Прототип посад: Заміна себе системою
  потребам бізнесу. А якщо я буду все робити тільки відповідно до своїх уподобань, я ніколи не зможу замінити себе іншою людиною ». «Правильно», - відповів я. «Тому що для твого нового бізнесу важливо, щоб відокремила себе від ролей, які тобі потрібно грати. Ти повинна стати незалежною від цих ролей, а не робити ролі залежними від себе. Ми говорили з тобою раніше про різні
 5. 3.1. Еволюція індивідуальної свідомості: від логічного мислення до творчого
  класифікації технологій, як і взагалі будь-якої класифікації, всякий раз представляється доцільним підбирати індивідуально, залежно від переслідуваної дослідником мети. Інакше стає неминучою еклектичність класифікації, яка доходила до втрати однорідності створюваних угруповань. Численні дослідники технологій, - як правило, в прямій залежності від сфери своїх інтересів, -
 6. Методична функція
  класифікацію економічних цілей. Економічне зростання як забезпечення виробництва великої кількості і кращої якості товарів і послуг. Повна зайнятість як забезпечення відповідним заняттям всіх, хто бажає і здатний працювати. Економічна ефективність як отримання максимальної віддачі при мінімумі витрат від наявних обмежених виробничих ресурсів. Стабільний рівень цін, тобто
 7. 3.2. Народження нових ідей і принципів
  класифікація продукції за трьома категоріями якості та її атестація [19], посилення державного нагляду за станом засобів вимірювань і дотриманням вимог стандартів та ін І все ж багато чого в організації робіт зі сталого поліпшенню якості продукції, підвищенню її технічного рівня залишалося неясним, а значить, практика не отримувала об'єктивних, обгрунтованих рекомендацій. Чи не була
 8. 10.2. «Технологія» прийняття рішень в системах якості
  класифікацій поки немає або вони мають вузький, приватний характер. Ми спробуємо коротко описати деякі характерні риси обставин, що роблять істотний вплив на характер дій при підготовці та прийнятті рішень з питань змін якості продукції. Обставини, в яких приймаються рішення, діляться на дві протилежні групи: обставини, що утрудняють прийняття
 9. Додаток
  класифікації продукції за трьома категоріями відмовилися, не використавши всіх можливостей такого підходу, хоча метод заслуговує на увагу. 20 Прошу читача не плутати масштаб виробництва з масштабом (обсягом) випуску продукції. 21 Для машинобудівного виробництва підрозділяють роботу на дві функції: конструкторська підготовка виробництва і технологічна підготовка виробництва.
 10. 1. Закон граничної корисності
  класифікацій суть інструменти думки; вони набувають значення і сенс тільки в контексті використовують їх теорій [У світі немає класів. Класифікацією явищ займається наш розум з метою організувати наше знання. Питання про те, чи відповідає цієї мети певний метод класифікації явищ чи ні, відрізняється від питання про те, чи можливо це логічно чи ні.]. Безглуздо групувати
© 2014-2022  epi.cc.ua