Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Капіталізм і зниження заробітноїплати


Чому Маркс передбачав, що при капіталізмезаработная плата буде падати? Він стверджував, чтозаработная плата визначається прожитковим рівнем ньому, тобто мінімумом, необхідним для підтримання ня життя і працездатності. Припустимо, щов деякому році, наприклад в 1850 г, робочим тре-Бова працювати 7 год в день, щоб справити та-де кількість продукції, яке було б достатньо точно для того, щоб фірма могла виплатити імзарплату, що забезпечує прожитковий мінімум.Но від робочих зажадають працювати більше 7 год, ска-жем, 10 ч. Капіталісти найматимуть рабочіхтолько в тому випадку, якщо вони зможуть отримати відцього деяку вигоду, а оскільки капіталістивладеют фабриками і контролюють кількість ра-бочих місць, вони мають можливість определятьпродолжительность робочого дня: « щоб душа ра-бочего НЕ відлетіла », він змушений працювати 10, а не7 годин.
Загальний випуск продукції, виробленої в тече-ня 3 додаткових годин роботи, називаетсяпрібавочной вартістю. Ця надлишкова вар-тість є джерелом прибутку. Маркс перед-вважав, що капіталісти за своєю природою безупинно накопичують капітал, роблячи це посредствомсбереженій з прибутку. Сучасний економістрассуділ б, що, якщо капіталовооружен-ність працівника зростає, продуктивність каждо-го з робітників збільшується, а зарплата росте б-стр прожиткового рівня. Оскільки кожна оди-ница капіталу приводиться в рух меньшімчіслом робітників, капітал стає менш продуктивних і при інших рівних умовах можноожідать падіння норми прибутку на капітал.
Маркс теж вважав, що норма прибутку буде па-дати по мірі накопичення капіталу, хоча і при від-сутствии зростання зарплати. На його думку, главниймеханізм цього процесу - безперервна борьбакапіталістов за збільшення своїх прибутків з по-міццю технічних нововведень.
Маркс вважав, що нововведення завжди спрямовані на созданіетрудосберегающей техніки. Капіталісти стремятсянайті машини, здатні замінити робітників; вони намагалися збільшити свої прибутки за допомогою со-кращения витрат на працю У теорії Маркса ис-користування трудосберегающего обладнання со-скорочується попит на працю і тим самим препятствуетросту заробітної плати. Оскільки попит на трудпадает, все більше і більше робочих становятсябезработнимі. Резервна армія безробітних повели-чивает свої ряди. Безробітні готові працювати так-же за більш низьку заробітну плату, ніж та, чтонеобходіма для підтримки життя і работоспо-
ТАБЛИЦЯ 40-2. Рівень реального винагороди зачас праці працівника обробної промишленностіСША (1967 р.=100)
Період Індекс Середньорічний темп
приросту за період,%
1890-1899 17,3 1900-1909 20,2 1,6 1910-1919 24,2 1,9 1920-1929 30,4 2,2 1930-1939 40,3 2,9 1940-1949 58,7 3 , 8 1950-1959 78,2 2,9 1960-1969 96,5 '2, 1 1970-1979 106,6 1,0 1980-1985 107,7 0,1 Джерело: LLS. Department of Commerce, long Term Economic Growth ,1860-1970, pp. 222-223; LLS Department of Labor, Handbook of laborStatistics, 1980, p. 185; Economic Report of the President, 1986.
Собности, внаслідок чого становище робітників ухуд-шается. Незважаючи на постійні нововведення ісокращеніе заробітної плати, капіталісти сталки-вають з тим, що їх прибуток зменшується по меренасищенія ринків, тому що збільшуються об'єк-еми випуску в результаті накопичення капіталу.
Маркс не розглядав розвиток капіталізму вигляді плавного процесу. Він вважав, що капітал-стические економіки приречені розвиватися циклі-чесання і що в періоди підйомів і бумів положен-ня робітників може навіть покращитися.
Але депресії, так само як і існування довгостроковій тенден-ції зниження зарплати і норми прибутку, неіз-бажаних.
У табл 40-2 наведені темпи зростання реальнойпочасовой заробітної плати в обрабатывающейпромышленности Сполучених Штатів з 90-х го-дов минулого века4. Абсолютно ясно, що ні суще-няє знижувальної тенденції заробітної пла-ти. Це основний емпіричний факт, которийпротіворечіт марксистської теорії. Якийсь времяекономісти-марксисти пояснювали це противоре-чие за допомогою теорії імперіалістичної ек-спансіі, згідно з якою капіталістична систе-ма відстрочила неминуче падіння прибутку і заро-бітної плати за допомогою розповсюдження своєї
4 Відзначимо, що реальна заробітна плата в промисловості в 30-ті годиетого століття була вище, ніж у 20-ті роки, тобто вище в період Великої де-прес, а отюодь не в період розквіту 20-х років. Звичайно, цю зар-ту отримували тільки ті, хто працював, безробітні ж були позбавлені етойвозможності. У першій половині 80-х років реальна заробітна платабила нижче рівня кінця 70-х років.
5 Проте протягом останнього десятиліття рівень реального віз-нагородження працівників (суми зарплати і додаткових доходів) вСоедіненних Штатах істотно не змінювався.
Системи за кордон, відкриваючи нові ринки іексплуатіруя робочих в інших странах6. Як би тони було, епоха, коли європейські держави владеліколоніямі, давно закінчилася, і прогноз про паденііреальной заробітної плати слід визнати несо-самостійності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Капіталізм і зниження заробітноїплати "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  капіталізм [Ручний млин дає вам товариство з сюзереном на чолі, паровий млин суспільство з промисловим капіталістом (Маркс К. Злидні філософії / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 4. С. 133).]. У цих змінах воля і розум людини грають лише підпорядковану роль. Невблаганний закон історичного розвитку примушує людей незалежно від їхнього бажання мислити і діяти відповідно до
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  капіталізму. У зіткненнях цих партій ведеться багато розмов про основні філософських питаннях. Люди кажуть про справжню свободу, рівність, соціальної справедливості, правах індивіда, спільності, солідарності і гуманізм. Але кожна партія сповнена рішучості довести за допомогою логічних міркувань і посилань на історичний досвід, що тільки та система, яку рекомендують вони, зробить громадян
 3. 4. Облік витрат виробництва
  капіталізмі легко можна застосовувати дії арифметики, що вимагаються для обліку витрат і зіставлення витрат і виручки, оскільки існують методи економічного розрахунку. Проте облік витрат і обчислення економічної значущості ділових проектів не просто математична проблема, яку може задовільно вирішити кожен, хто знайомий з елементарними правилами арифметики. Основне питання
 4. 6. Монопольні ціни
  капіталізму, як сурмлять демагоги. Навпаки, вона плід політики, ворожої капіталізму і спрямованої на підрив і руйнування його функціонування. Класичною країною картелів була Німеччина. В останні десятиліття XIX в. німецький рейх почав реалізацію великого плану Sozialpolitik. Ідея полягала в тому, щоб за допомогою законів так званого прорабочего законодавства, звеличувана
 5. 9. Вплив монопольних цін на споживання
  капіталізмі замість монополістичного интервенционизма і про приватних картелі замість картелів, створених зусиллями держави, є фантастичним спотворенням справжнього стану справ. Якби держава не заохочувала монопольні ціни, то сфера їх поширення обмежилася б деякими мінералами, видобуток яких сконцентрована на нечисленних родовищах, а також областю монополій
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  капіталізму все одно б реалізувалися. Крім того, депоновані гроші можуть виконувати всі функції банкнот. А втручання держави в депозитну політику комерційних банків не може виправдовуватися стандартним лицемірним приводом, що бідні неосвічені робітники і фермери потребують захисту від аморальних банкірів. Можуть запитати: а як бути з картелями комерційних банків? Чи не
 7. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  капіталізму. Відповідь на це питання необхідно дати без посилань на історичний досвід, який завжди можна інтерпретувати і на ділі інтерпретується по-різному і на який посилаються для доказу суперечать один одному і несумісних тверджень і прихильники, і противники будь-якої теорії і будь-якого пояснення історії. Требуется уточнити вплив змін купівельної спроможності на
 8. 6. Вплив минулого на діяльність
  капіталізму. Дійсно, економічний розрахунок, можливий тільки в ринковій економіці, дозволяє провести всі розрахунки, необхідні для з'ясування відповідних фактів. Соціалістичні органи управління господарством будуть не в змозі з'ясувати стан справ за допомогою арифметики. Тому вони не знають, чи буде те, що вони планують і втілюють у життя, найбільш підходящим способом застосування
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  капіталізму є безперервний економічний прогрес, постійне збільшення наявних капітальних благ і безперервна тенденція підвищення загального рівня життя. Темп цього прогресу настільки швидкий, що в період буму він може істотно обігнати синхронні втрати, викликані помилковими інвестиціями і надмірним споживанням. У цьому випадку з буму економічна система виходить більш
 10. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  капіталізму являє собою літопис сталого економічного розвитку, постійно переривається пропасними бумами і депресіями в якості їх неминучих наслідків. Взагалі кажучи, статистичними методами можна відокремити ці повторювані коливання від загальної тенденції до збільшення кількості інвестованого капіталу і обсягу виробленої продукції. У самому тренді неможливо виявити
© 2014-2022  epi.cc.ua