Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КАПІТАЛ позикових

капітал, утворений за рахунок отримання кредитів, випуску та продажу облігацій, отримання коштів з інших видів грошових зобов'язань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КАПІТАЛ позикових "
 1. Капітал
  капітал» вкладають різний зміст. У фінансовій сфері капита-лом називають суму грошей, що знаходиться в обороті, в Економікс - один з факторів виробництва, в марксистській політекономії - вартість, що приносить додаткову вартість в результаті експлуатації найманих робітників капіталістами. У даній роботі під капіталом розуміються задіяні у виробництві продукту засоби виробництва.
 2. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство. Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства. Для банків та інших інвесторів більш надійною вважається ситуація, коли частка власного
 3. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  капітал і довгострокові позикові кошти; іноді вони формуються за рахунок короткострокових активів банку або за рахунок тимчасового залучення власних оборотних коштів. Поточні активи утворюються за рахунок як власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб вони наполовину були сформовані за рахунок власного, а наполовину - за рахунок позикового капіталу, оскільки
 4. Таким чином, відбувається зрушення кривої про-позиції позикових коштів.
  Позикових коштів. Оскільки зміна в оподаткуванні доходів від Ощад-жений не робить безпосереднього впливу на кількість позичальників при будь-якій даній процентній ставці, воно ніяк не відбивається на попиті на позикові кошти. По-друге, визначимо, яким чином зміниться положення кривої запропонованого-вання? Оскільки при ослабленні податків домашні господарства будуть повели-чувати частку
 5. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  капітал поділяється на власний (розділ IV пасиву) і позиковий (розділи V і VI пасиву); за тривалістю використання - на довгостроковий постійний (перманентний) (IV і V розділи пасиву) і короткостроковий (розділ VI пасиву). Необхідність наявності власного капіталу обумовлена вимогами самофінансування підприємств; він є основою самостійності і незалежності
 6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
  капітальні вкладення великих і середніх підприємств фінансувалися за рахунок їх власних коштів на 53%, за рахунок коштів бюджету та позабюджетних фондів - на 31%, а позикові та залучені кошти грали незначну роль - відповідно 9 і 7%, що говорить про слабку зв'язку російських банків з реальною економікою і невеликому розмірі російського фондового ринку. Із загального обсягу фінансування
 7. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  капіталу (майна) підприємства. Рентабельність капіталу (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства, і визначається за формулою Ркап=Пч х 100 / К. (10) де Ркап - рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. руб.; К - середня величина
 8. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і пропозиції. Так само як і в наших попередніх дослідженнях фінансової системи, крива пропозиції має висхідний ха-Глава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки рактер, а крива попиту - спадний, так як більш висока процентна ставка збільшує величину пропозиції позикових коштів і одночасно веде до
 9. Ринок позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми .
  Капіталу і іноземних-них активів. Всякий раз, коли нація зберігає хоча б один долар доходів, вона направляє його або на придбання вітчизняного капіталу, або на купівлю іноземних активів. Даний процес знаходить відображення в обох частинах наведеного тожде-ства, де пропозиція ринку позикових коштів створюється за рахунок національних заощаджень (S), а попит на позикові кошти
 10. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 11. Рис.
  Позикових коштів і обміну іноземної Залютті встановлює важливі параметри відкритої економіки. Графік (а) рис. 30.4 відображає стан ринку позикових коштів (рис. 30.1). Джерелом пропозиції позикових засобів служать національні заощадження. Попит на позикові кошти визначається внутрішніми інвестиціями і чистими іноземними інвестиціями. Відповідність попиту та пропозиції позикових засобів
 12. 12.2. Основні джерела капіталу, порядок його формування та розміщення
  капіталу. Джерела формування власного і позикового капіталу. Основні напрямки його розміщення. Капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позикових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування є
 13. Закордонні компанії - зручна мішень для політиків, так як звинувачення на адресу іноземців - надійний спосіб
  позикових коштів та обміну іноземної валюти. На ринку позикових коштів процентна ставка приводить у відповідність перед-ложение позикових коштів (обумовлений внутріш-ними заощадженнями) і попит на позикові кошти (визначається потребами у внутрішніх і чистих іноземних інвестиціях). На ринку обміну іноземної валюти реальний обмінний курс призводить в рівновагу пропозицію долла-
 14. ІНВЕСТОР
  капітал, вкладений інвестором, може бути представлений у вигляді фінансових ресурсів, майна, інтелектуального продукту . Інвестори не просто вкладають капітал у справу, подібно бізнесменам, але здійснюють довготривалі вкладення в досить великі проекти, пов'язані зі значними виробничими, технічними, технологічними перетвореннями,
 15. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  капіталу), де підприємці, що відчувають тимчасовий брак коштів, займають ці кошти у домашніх господарств. Функція попиту інвесторів на позикові кошти: I=? -? R, де I - обсяг інвестиційного попиту;? А-обсяг попиту інвесторів на позикові кошти при нульовій реальної процентної ставки;?=? I /? R - емпіричний коефіцієнт чутливості попиту інвесторів на позикові кошти до
 16. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів. Рекомендоване значення менше 70%, 2) коефіцієнт фінансової рівноваги (у відсотках): {foto211} Даний показник характеризує забезпеченість позикових коштів власними коштами. Він показує ту кількість власного капіталу, яке припадає на 1 руб. вкладених в активи позикових коштів.
 17. КАМБІО
  позикове лист,
 18. Для спрощення реальної ситуації уявімо, що в економіці існує тільки один фінансовий ринок - ринок позикових
  позикових коштів. На нього надходять всі кошти, що йдуть на заощадження, і на ньому ж всі позичальники отримують позики на інвестування. На цьому ринку існує єдина ставка відсотка за вкладами і по позиках. Зрозуміло, припущення про єдиний фінансовому ринку свідомо не-вірно, так як в реальній економіці функціонують різні фінансові установи. Проте мистецтво побудови
 19. Щоб оцінити, як впливає на економіку «втеча» капіталу, порівняємо вихідне і новий стан
  капіталу, порівняємо вихідне і новий стан рівноваги. На графіку (а) показано, що збільшення попиту на позикові кошти викликало в Мексиці зростання процентної ставки від значення г, до рр. Графік (б) відображає зростання чистих іноземних інвестицій. (Хоча збільшення процентної ставки зробило мексиканські активи більш привабливими, це толь-ко частково компенсувало вплив «втечі»
 20. ГЛАВА Сумарні зобов'язання і співвідношення позикових і власних коштів
  капіталу компанії . Співвідношення позикових і власних коштів - з поправкою, про яку буде сказано нижче, - може допомогти нам у виявленні компаній зі стійким конкурентною перевагою. Історично співвідношення позикових і власних коштів використовувалося для вирішення питання про те, чи використовує компанія позикові кошти для фінансування своїх операції або для збільшення акціонерного капіталу
© 2014-2022  epi.cc.ua