Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Ринок позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми.

Ринок позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми. заради спрощення аналізу, припустили, що вона складається тільки з одного ринку, званих ринком позикових коштів. На цей ринок спрямовуються кошти всіх людей, що бажають зробити заощадження, і на цьому ж ринку отримують необхідні їм суми грошей всі позичальники. На ринку діє єдина процентна ставка, що представляє собою як дохід від зберігання сберелсеній, так і плату за користування позикою. Відправна точка нашого знайомства з ринком позикових коштів відкритої еко-номіки - тотожність, розглянуте нами в попередньому розділі: 5=7 + NFI, тобто Заощадження=Внутрішні інвестиції + Чисті іноземні інвестиції. 654 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Рис. 30.1 РИНОК ПОЗИКОВИХ ЗАСОБІВ Процентна ставка у відкритій економі-ці (так само як і в закритій) визначається попитом і пропозицією позикових коштів. Джерелом запропонованого-вання позикових коштів служать національні Ощад-вання. Попит на позикові кошти формується за рахунок внутрішніх і чистих іноземних інвести-цій.
Коли відсоток-ная ставка знаходиться на рівноважному рівні, кошти, що направляються насе-ленням на збережемо-ня, в точності відповідають позиках на придбання національного капіталу та іноземних-них активів. Всякий раз, коли нація зберігає хоча б один долар доходів, вона направляє його або на придбання вітчизняного капіталу, або на купівлю іноземних активів. Даний процес знаходить відображення в обох частинах наведеного тожде-ства, де пропозиція ринку позикових коштів створюється за рахунок національних заощаджень (S), а попит на позикові кошти визначається внутрішніми інвес-тіціямі (/) і чистими іноземними інвестиціями (MFI). Зверніть ува-ня на те, що придбання капіталу збільшує попит на позикові кошти, незалежно від того, чи знаходиться капітал всередині країни або за кордоном. По-кільки чисті іноземні інвестиції можуть бути як негативними, так і позитивними, вони або збільшують обсяг попиту на позикові кошти, кото-рий утворюється за рахунок внутрішніх інвестицій, або віднімаються з нього. Як нам відомо, попит і пропозиція на ринку позикових коштів залежать від значення реальної процентної ставки.
Висока процентна ставка заохочує прагнення людей до заощаджень, що призводить до зростання пропозиції позикових коштів. Одночасно вона приводить до зростання ціни використання позик, що знижує привабливість інвестицій і зменшує попит на позикові кошти. Крім впливу на національні заощадження і внутрішні інвестиції, реаль-ная процентна ставка надає вплив і на величину чистих іноземних інвестицій. Чому? Розглянемо два взаємних фонду - один в США, інший в Німеччині, які вирішують, придбати чи їм німецькі або американські державні облігації. Фонди можуть зробити свій вибір, зокрема, на підставі порівняння реальних процентних ставок у США і в Німеччині. Коли реаль-ная процентна ставка в США зростає, американські облігації стають привабливішими для обох фондів. Таким чином, підвищення реальної процентної в США позбавляє американців стимулів до придбання іноземних активів і заохочує прагнення іностранцеввкладивать кошти в активи Сполучений-них Штатів, що призводить до зниження чистих іноземних інвестицій США.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ринок позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми. "
 1. Коментарі
  ринок, 375, 523, 511; властивості, 441;? Швидкість обігу?, 399; попит на, 375-382; засобу обміну, 41, 198, 373, 376, 431-434, 732; стабілізація, 207; теорема регресії, 383-384, 397, 570; товарні, 399; збільшення кількості, 385; фактичний стандарт, 440; цінність, 329, 382-385, 400 -402; ціни, 191, 194, 204; чеканка, 732; чекова книжка, 416; економічний розрахунок і, 203, 211 Депресія:
 2. Глосарій
  ринок - сукупність всіх відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій. З інституційної точки зору валютний ринок являє собою безліч великих комерційних банків та інших фінансових установ, де відбувається купівля-продаж валют на основі попиту та пропозиції для обслуговування міжнародного платіжного обороту з використанням засобів зв'язку (від телефонів і телексів до
 3. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  ринок і окремі ознаки монополізму в ряді країн існували протягом кількох тисячоліть (з IV тисячоліття до н. е.. до останньої третини XIX в.), монополістичні тенденції в економіці стають панівними лише наприкінці XIX в. Виникає питання: які ж причини зумовили виникнення монополій? Ці причини пов'язані, перш за все, із змінами в технологічному способі
 4. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  ринок. Хоча в моделі використовуються агрегатні показники, наприклад сукупний попит на який-небудь товар, грошове вираження сукупного попиту і т.д., всі ці показники є простими арифметичними похідними від змінних індивідуального рівня. За своєю суті модель Вальраса - мікроекономічна і натуральна, тобто описує економіку в термінах відносних величин - пропорцій, так
 5. ВИКЛИК ЧАСУ
  ринок. Далеко не всі розуміють природу цього ринку, органічно властиві йому конкуренцію і боротьбу - величезну боротьбу за те, щоб досягти на ньому гідного місця (або не домогтися такого місця і залишитися на задвірках світової цивілізації). Ринок є ринок, і він розвивається за своїми суворим і невблаганним законам. Аж ніяк не всі країни мають сьогодні продуману програму вирішення накопичених
 6. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  ринок капіталу і грошей фондова біржа, з повною підставою іменована просто ринком. Укладені на цьому ринку операції відповідно до антикапиталистическими упередженнями клеймуються як ризиковане заняття і просто як азартна гра. А насправді зміни цін на звичайні і привілейовані акції та корпоративні облігації є засобом, за допомогою якого капіталісти повністю
 7. 6. Монопольні ціни
  ринок з високовитратною продукцією дрібних неповноцінних заводиків. Сучасній прядильної фабриці нічого боятися конкуренції з застарілими ручними прядками. Її суперниками є інші більш-менш адекватно обладнані фабрики. Але це не означає, що вона має можливість встановлювати монопольні ціни. Між великими підприємствами також існує конкуренція. Якщо при продажу
 8. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  ринок з додатковим попитом на товари та послуги; тепер воно в змозі купити більше товарів, ніж воно могло купити колись. Ціни товарів, які воно купує, підвищуються. Якщо держава витрачає при цьому гроші, зібрані в результаті оподаткування, то платники податків обмежать свої закупівлі, і в той час як ціни на товари, куплені державою, підвищаться, ціни на інші товари
 9. 4.6. Додаткова інформація
  ринок - ринок, де здійснюється купівля-продаж перших закладених, що надає можливість кредитору продавати кредит до настання строку його повного погашення. Вибірка - частина сукупності економічних об'єктів або показників, відібраних для вивчення, щоб зробити висновок про всю сукупності. Вибірка повинна бути складена таким чином, в такій кількості, щоб бути
 10. Глава 9
  ринок ведмедів ще не вичерпав себе, а тут Уолл-стріт, або дурна публіка, або вцілілі і зневірені бики намагаються знехтувати умовами ринку грошей і заганяють ціни на нерозумну висоту. Для мене це було занадто. Мені просто потрібно було поглянути на ринок. Я не уявляв собі, що можу зробити. Але я відчував пекучу потребу кинути погляд на котирувальну дошку. У моїх брокерів, братів
© 2014-2022  epi.cc.ua