Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАНОВА

представлений в табличній формі бухгалтерський розрахунок витрат, витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу або партії виробів, а також на здійснення робіт і послуг.
Складається на основі планування своєї господарської діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАНОВА "
 1. КАЛЬКУЛЯЦІЯ
  планової, звітної, яку зводять за даними
 2. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість
 3. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляціями (плановим і фактичним). При аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в обсязі продукції. Значний перевитрата може бути допущений по
 4. 2. Методи калькуляції. Вибір асортименту продукції
  калькуляції. Вибір асортименту своєї
 5. 36. Метод калькулювання собівартості
  калькуляція за діючими на початок певного періоду нормам, протягом виробничого процесу виявляються відхилення від цих норм, які-небудь зміни. На підприємствах, що виділяються порівняльною стабільністю виробничих процесів, норми витрат змінюються рідко, тому замість нормативних можуть бути використані планові калькуляції. На підставі даного методу розраховуються
 6. ВИТРАТИ калькуляционное
  калькуляцій, кошторисів, складених виходячи з реальних, нормативних, планованих, прогнозованих витрат у розрахунку на одиницю виробленої продукції, і пов'язані з функціонуванням
 7. Ціна кошторисна
  калькуляції; 2) ціни, тарифи, розцінки, які використовуються для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння та розширення діючих підприємств, будівель, споруд і
 8. ВИТРАТИ МЕНЮ
  калькуляцій. Усі ці витрати і носять назву «витрати
 9. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по статтях витрат. Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі: {foto565} Вихідні дані для факторного аналізу собівартості виробу А {foto566} Використовуючи цю модель і
 10. 11.3 Структура собівартості, її планування на підприємстві
  калькуляції, а також у розрізі постійних і змінних витрат, що забезпечує ефективне управління витратами підприємства та їх опти-мізації. План по собівартості продукції є одним з найважливіших розділів плану економі-чного і соціального розвитку підприємства. Планування собівартості продукції на підпри-ємстві має дуже важливе значення, оскільки дозволяє знати, які витрати
 11. § 11.6. Планування фонду оплати праці
  калькуляціями на плановий обсяг робіт товарів і послуг. Всі ці розрахунки починаються з низових підрозділів (ділянки, виробництва, цехи, постійні бригади), що мають планові завдання з натуралу і знають свій штатний склад робітників усіх категорій. До суми планової основної заробітної плати робітників додається вся очікувана, усереднена по минулому року, додаткова заробітна плата, доплати і
 12. Метод бухгалтерського обліку
  калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль. Документація - всі операції, що здійснюються в медичній установі, оформляються документами. Інвентаризація - спосіб перевірки в натуральному вираженні основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків. Оцінка - вираз господарських операцій у грошовому вираженні.
 13. 42. ПОРЯДОК обчислення мита
  калькуляції. Формальна схема калькуляції експортних цін мало чим відрізняється від схеми, використовуваної при розрахунку внутрішніх цін. Головна відмінність експортної калькуляції від внутрішньої полягає в додаткових витратах по збуту: - комісійну винагороду продавців і представників; - імпортні митні витрати в країні покупця; - транспортні витрати; - витрати на фінансування; -
 14. Собівартість медичної послуги
  калькуляції. Основними статтями калькуляції медичного закладу є: * Оплата праці (основна і додаткова). * Нарахування на оплату праці. * Медикаменти. * Продукти харчування. * Знос м'якого інвентарю. * Амортизаційні відрахування. * Відрядні та службові роз'їзди. * Оплата транспортних послуг. * Оплата послуг зв'язку. * Оплата комунальних послуг. * Оплата
 15. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за економічними елементами використовується для визначення і підтримки оптимального співвідношення між однорідними економічними витратами, живим і
 16. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного та аналітичного обліку витрат і
 17. 2.8.5. Принципи планування
  планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також
 18. 19.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції
  калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного та аналітичного обліку витрат по основних і допоміжних виробництв і т.д. Планування і облік собівартості на підприємствах ведуть по елементах витрат і калькуляційних статтях витрат. Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і
 19. 4.2.2. Планова економіка
  планів соціально-економічного розвитку. За допомогою виконання планів досягається збалансованість економічної діяльності. Існують два види планової економіки: демократична планова економіка і командна планова економіка. Демократична планова економіка передбачає як суспільну, так і приватну власність на економічні ресурси, проте панівною формою залишається
 20. Висновки
  калькуляції за величиною покриття. Калькуляція повної собівартості не може служити основою для прийняття рішень, оскільки потрібно обов'язковий розподіл постійних витрат між окремими товарами, а результати такого розподілу багато в чому залежать від обраного принципу. Слід звернути увагу на те, що якби в розглянутому вище прикладі 13.7 постійні витрати були розподілені
© 2014-2022  epi.cc.ua