Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОГНОЗНІ

представлений в табличній формі бухгалтерський розрахунок витрат, витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу або партії виробів, а також на здійснення робіт і послуг.
Складається на основі прогнозування розвитку ситуації на ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КАЛЬКУЛЯЦІЯ Прогнозні "
 1. КАЛЬКУЛЯЦІЯ
  прогнозної, планової, звітної, яку зводять за даними
 2. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість
 3. 2. Методи калькуляції. Вибір асортименту продукції
  калькуляції. Вибір асортименту своєї
 4. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляціями (плановим і фактичним). При аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в обсязі продукції. Значний перевитрата може бути допущений по
 5. ВИТРАТИ калькуляционное
  калькуляцій, кошторисів, складених виходячи з реальних, нормативних, планованих, прогнозованих витрат у розрахунку на одиницю виробленої продукції, і пов'язані з функціонуванням
 6. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  прогнозні значення різних факторів, наприклад, виручки від реалізації, оборотності активів, ступеня фінансової залежності та ін, можна розрахувати прогнозне значення одного з основних показників ефективності - коефіцієнта рентабельності власного
 7. Ціна кошторисна
  калькуляції; 2) ціни, тарифи, розцінки, які використовуються для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння та розширення діючих підприємств, будівель, споруд та
 8. 36. Метод калькулювання собівартості
  калькуляція за діючими на початок певного періоду нормам, протягом виробничого процесу виявляються відхилення від цих норм, які-небудь зміни. На підприємствах, що виділяються порівняльною стабільністю виробничих процесів, норми витрат змінюються рідко, тому замість нормативних можуть бути використані планові калькуляції. На підставі даного методу розраховуються
 9. ВИТРАТИ МЕНЮ
  калькуляцій. Усі ці витрати і носять назву «витрати
 10. Метод бухгалтерського обліку
  калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль. Документація - всі операції, що здійснюються в медичній установі, оформляються документами. Інвентаризація - спосіб перевірки в натуральному вираженні основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків. Оцінка - вираз господарських операцій у грошовому вираженні.
 11. 42. ПОРЯДОК обчислення мита
  калькуляції. Формальна схема калькуляції експортних цін мало чим відрізняється від схеми, використовуваної при розрахунку внутрішніх цін. Головна відмінність експортної калькуляції від внутрішньої полягає в додаткових витратах по збуту: - комісійну винагороду продавців і представників; - імпортні митні витрати в країні покупця; - транспортні витрати; - витрати на фінансування; -
 12. Собівартість медичної послуги
  калькуляції. Основними статтями калькуляції медичного закладу є: * Оплата праці (основна і додаткова). * Нарахування на оплату праці. * Медикаменти. * Продукти харчування. * Знос м'якого інвентарю. * Амортизаційні відрахування. * Відрядні та службові роз'їзди. * Оплата транспортних послуг. * Оплата послуг зв'язку. * Оплата комунальних послуг. * Оплата
 13. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за економічними елементами використовується для визначення і підтримки оптимального співвідношення між однорідними економічними витратами, живим і
© 2014-2022  epi.cc.ua