Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Які варіанти державного регулятора економіки?


У країнах Заходу перший і вдалий досвід державного регулювання макроекономіки був зроблений в США. Обраний в 1933 р. президент США Франклін Рузвельт здійснював «новий курс», спрямований на подолання руйнівних наслідків грандіозного економічної кризи та призупинення виробництва. У це «новий курс» увійшли важливі юридичні закони:
- за законом про відновлення промисловості були введені «кодекси чесної конкуренції», відповідно до яких встановлювалися ціни на продукцію і рівень виробництва, розподілялися ринки збуту і др.;
- за законом про регулювання сільського господарства були підвищені ціни на сільськогосподарську продукцію і стало видаватися грошове відшкодування фермерам за скорочення посівної площі і поголів'я худоби (з метою уникнути перевиробництва в сільському господарстві);
- був прийнятий перший в історії США Закон про соціальне страхування і допомогу безробітним (1935 р.);
- відповідно до Закону про справедливе наймі робочої сили (1938) були встановлені мінімум заробітної плати і максимум тривалості робочого дня.
«Новий курс» відрізнявся високою ефективністю і привів до нормалізації економічного становища США.
Незрівнянно менший успіх мала використана на практиці в країнах Заходу теоретична модель державного управління економікою, яку розробив відомий англійський економіст Джон Кейнс.
Моделлю державного управління економікою Дж. Кейнса стихійному ринковому процесу збільшення пропозиції товарів, яка може вести до їх перевиробництва, було протиставлено сильний вплив держави на підвищення ринкового попиту населення, підприємців і держави.
Центральної завданням держави було визнано забезпечити високий обсяг ефективного попиту, що веде до зростання доходів. Передбачалося розвивати два види попиту: а) попит населення на предмети споживання і б) попит підприємців на інвестиційні товари (засоби виробництва). У результаті ефективність попиту виражається як у збільшенні зайнятості і зростанні добробуту населення, так і в зростанні прибутків фірм. Перевищення ж сукупного попиту над пропозицією могло б запобігати кризи надвиробництва і безробіття.
У кейнсианском вченні вперше на державу, чинне в ринковій економіці, стали покладатися економічні функції. Вони були пов'язані з забезпеченням інвестицій в національне господарство і державних витрат на ці та інші соціально-економічні цілі.
При цьому уряди багатьох західних країн організували розробку рекомендаційних планів і програм соціально-економічного розвитку і, створивши великий і стійкий державний ринок, залучили великий бізнес до виконання своїх замовлень, які приносили високі прибутки.
Принципи кейнсіанської моделі державного регулювання використовували уряду США, Англії та інших західних країн. Примітно, що в 50-і-першій половині 70-х рр.. XX в. були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту населення (рівень життя зріс в 2-4 рази).
Однак «нового дихання» вистачило тільки до середини 1970-х рр.. У 1973-1974 рр.. вибухнув сильний світова економічна криза. Одночасно з кризовим потрясінням потужний удар припав і по кейнсіанської теорії.
Стало очевидно, що навіть дуже активне втручання держави в економіку не в змозі запобігати кризовим спади виробництва.
Серйозними прорахунками кейнсіанського вчення і практики його застосування були визнані такі, наприклад, помилки:
- використання методів жорсткого централізованого управління по вертикалі, що явно перешкоджало підприємницької самостійності та ініціативи ;
- для збільшення макроекономічного попиту допускалися інфляція і бюджетний дефіцит (перевищення витрат держави над доходами);
- вважалося прийнятним введення дуже великих податків та ін
Ці та інші недоліки і прорахунки кейнсіанства привели в кінцевому рахунку в 1973 - 1974 рр.. до сильного світовій економічній кризі. На батьківщині цього вчення виникла так звана «англійська хвороба» - стагфляція (поєднання кризового занепаду виробництва з інфляцією).
Проведений тут розбір недоліків стихійного ринкового регулятора, а також кейнсіанського вчення про державне управління дозволяє зробити очевидні висновки. Стихійний ринковий регулятор і державний регулятор кейнсіанського зразка не змогли впоратися із забезпеченням нормальної підтримки народно-господарської пропорційності, здатної запобігати кризи, безробіття та інфляцію.
У зв'язку з цим виникла нагальна необхідність пошуку такого макроекономічного регулятора, який позбавлений серйозних недоліків попередніх регуляторів і тому є більш ефективним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які варіанти державного регулятора економіки? "
 1. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  варіант ринкової економіки - соціально орієнтований. Які ж основні риси моделі соціально орієнтованої ринкової економіки? Як розподіляється в ній сукупний дохід суспільства? По-перше, на противагу моделі ліберальної ринкової економіки, де визнається панування приватної (одноосібної) форми власності, в соціально орієнтованій економіці нормальним вважається плюралізм форм
 2. Відповіді на запитання з залу
  яка зараз Ваша політична платформа? Чи підтримуєте Ви яку-небудь партію? Як Ви думаєте, на яку форму власності треба спиратися Росії, щоб вийти з кризи? Ваше ставлення до ситуації в країні. - Ні до якого політичного руху не належу, ні в одну партію, ні в один рух не входжу. Останні п'ять років з політикою зав'язав окончательно16. На яку власність повинна
 3. 1. Необхідність і типи державного втручання в економіку.
  Які кордону і напрями державного втручання, існує досить широкий спектр теоретичних поглядів і відповідних їм практичних підходів. Різновидом господарства, в якому існувала вкрай високий ступінь державного монополізму, була побудована в СРСР централізовано керована економіка. В її основі лежало директивне планування, тобто
 4. Інтелектуальний тренінг і практикум
  варіантів змішаного управління економікою? 1.3. Які гранично допустимі норми соціальної дії ринкового та державного регуляторів мікроекономіки? 2. Знайдіть правильну відповідь 2.1. Стихійний ринковий регулятор розподілу доходів: а) позитивно впливає на зростання купівельної спроможності населення, б) сприяє зростанню ефективності використання факторів виробництва;
 5. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
  який буде результат, якщо все гільдії будуть проводити таку ж політику? У гильдейской системі не йде мови про ринок. Не існує ніяких цін в каталлактіческом значенні цього терміна. Ні конкурентних, ні монопольних. Гільдії, які монополізували постачання предметами першої необхідності, займають диктаторське положення. Виробники життєво важливого продовольства і палива, а також
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  які необхідні умови успішної співпраці з консультантами. На думку фахівців INTERFINANCE, головне завдання консультантів - надавати допомогу клієнтам у вирішенні їх управлінських проблем. Вирішити це завдання вони можуть кількома шляхами: - Знайти проблему і запропонувати шляхи вирішення. У ситуації, коли клієнт усвідомлює, що у нього є проблема, але не може визначити, в чому
 7. МРІЯ?
  Яка має бути ця всеохоплююча мрія і
 8. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  варіантом соціально-економічного розвитку та господарської стратегії. Досвід програмування економіки мають багато країн. Виникло воно одразу після Другої світової війни у Франції, Нідерландах, Норвегії, Японії. Пізніше програмування застосовувалося також у Швеції, Фінляндії, Великобританії та інших країнах. При програмуванні здійснюється ранжування пріоритетів, між якими, як правило,
 9. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  яка зв'язок механізму встановлення заробітної плати з проблемою накопичення? Найбезпосередніший. Збільшення заробітної плати та спровокований цим зростання народжуваності збільшує попит на продукти сільського господарства, головним чином на хліб. Отже, зростає його ціна і стає доцільним залучати в оборот землі гіршої якості, де витрати виробництва вище. Таким чином,
 10. Приймаючи рішення про заполне-ванні виборчого бюлетеня, ви враховуєте і економічні погляди канди-дата і ситуацію в
  варіант Податкового кодексу? Які результати зовнішньої торгівлі вашої стра-ни. Як захистити навколишнє середовище? Як дефіцит державного бюджету впливає на економіку? Принципи економічної теорії можуть стати в нагоді вам в різних жизнен-них ситуаціях. І де б ви не опинилися в майбутньому: в кріслі-гойдалці перед телевізором, в кріслі-вертушці директора компанії або в кріслі президента
© 2014-2022  epi.cc.ua