Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ГРАТИ НА КРИВИЙ ДОХІДНОСТІ

отримувати прибуток від використання змін у співвідношенні короткострокових і довгострокових процентних ставок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГРАТИ НА КРИВИЙ ДОХІДНОСТІ "
 1. Обмеження в нарощуванні ресурсу
  кривої попиту на ресурс (С) і його граничної прибутковості (ПД1) в точці Б вказує на рівність граничної прибутковості від ресурсу та граничних його витрат, якому і відповідає обсяг ресурсу QБ. В умовах недосконалої конкуренції рівності граничної прибутковості від ресурсу і граничних його витрат (точка А) відповідає менша величина утягненого в процес виробництва ресурсу QА.
 2. Гранична доходність ресурсу
  прибутковістю ресурсу, або доходом від реалізації граничного продукту є приріст доходу підприємства за рахунок залучення в процес виробництва додаткової одиниці ресурсу. При спадної віддачі ресурсу приріст доходу скорочується. Це обумовлює більш швидке, інтенсивне зниження граничної прибутковості недосконалого конкурента в порівнянні з більш досконалим. Отже, масштаби
 3. Запитання для самоперевірки
  кривої Л аффера. 10. Дефіцит державного бюджету - це: а) перевищення доходів держави над його видатками; б) збільшення витрат держави; в) перевищення витрат держави над його доходами; г) зменшення податкових надходжень до бюджету. 11. Фіскальна політика - це: а) податкова політика; б) фінансово-бюджетна політика; в) кредитна політика; г) всі
 4. Запитання для самоперевірки
  кривої Л аффера. 10. Дефіцит державного бюджету - це: а) перевищення доходів держави над його видатками; б) збільшення витрат держави; в) перевищення витрат держави над його доходами; г) зменшення податкових надходжень до бюджету. 11. Фіскальна політика - це: а) податкова політика; б) фінансово-бюджетна політика; в) кредитна політика; г) всі
 5. Принцип мінімізації витрат
  кривої і дотичній ліній рівні між собою. А це означає, що поєднання кількості ресурсів, необхідних для отримання певного обсягу продукції, і наявне їх поєднання в розпорядженні підприємства збігаються. Але так як кут нахилу ізокванти відображає співвідношення граничних доходностей використовуваних факторів виробництва, а кут нахилу прямої - співвідношення цін на ці фактори, можна зробити
 6. Об'єкт оподаткування
  прибутковість - умовна місячна прибутковість у вартісному вираженні на одиницю фізичного показника, що характеризує певний вид діяльності; коригувальні коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, що показують ступінь впливу різних факторів на результат підприємницької діяльності. Податковий період з єдиного податку встановлюється в один
 7. Зсув кривої попиту
  кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або класичному (в) - перебуває економіка . Рис. 26.4. Зсув кривої сукупного попиту
 8. Запитання для самоперевірки
  прибутковість проекту? 9. Внутрішня норма прибутковості проекту дозволяє: а) порівняти рівень прибутковості даного проекту з рівнями прибутковості альтернативних проектів; б) визначити за допомогою розрахункових (тіньових) цін, яка в реальності, а не по бухгалтерській звітності прибутковість проекту; в) порівнювати прибутковість проекту з точки зору окремих підрозділів
 9. ГЛАВА Постійно зростаюча прибутковість, породжувана стійким конкурентною перевагою
  прибутковість їхніх акцій-облігацій. У 1998 році компанія «Moody's» повідомила про посленалоговой прибутку 0,41 долара на акцію. До 2007 року ця прибуток виріс до 2,58 долара на акцію. Уоррен купив акції «Moody's» по 10,38 долара, і значить, їх сьогоднішня посленалоговая прибутковість становить 24%, що відповідає прибутку до прибутковості 38%. У 1998 році компанія «American Express» мала посленалоговую
 10. Внутрішня норма прибутковості
  прибутковості інвестиційного проекту, IRR (англ. internal rate of return). Внутрішня норма прибутковості (окупності) - це розрахункова відсоткова ставка, за якої одержувані вигоди (доходи) від проекту стають рівними витратам на проект, тобто її можна визначити як розрахункову процентну ставку, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю. Можна дати ще одне визначення - це той
 11. Гранична доходність ресурсу
  прибутковістю ресурсу або доходом від граничного продукту MRP (англ. marginal revenue product). Як зазначалося вище, граничний продукт спочатку зростає, а потім починає знижуватися відповідно до закону спадної віддачі. Оскільки зростання граничного продукту відбувається на дуже короткій ділянці, можна їм знехтувати і припустити, що з самого початку він буде скорочуватися. Розглянемо граничну
 12. Таким чином, відбувається зрушення кривої про-позиції позикових коштів.
  Кривої про-позиції позикових коштів. Оскільки зміна в оподаткуванні доходів від Ощад-жений не робить безпосереднього впливу на кількість позичальників при будь-якій даній процентній ставці, воно ніяк не відбивається на попиті на позикові кошти. По-друге, визначимо, яким чином зміниться положення кривої запропонованого-вання? Оскільки при ослабленні податків домашні господарства будуть
 13. Одна з характеристик нашої кривої - її постійний нахил.
  Кривої - її постійний нахил. Це не відноситься до інших типів кривих, нахил яких може змінюватися. Ціна романів $ 11 30 жовтня Кількість куплених романів 0 5 10 13 15 2021 25 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Рис. 2п.5 РОЗРАХУНОК НАХИЛУ ЛІНІЇ Щоб обчислити нахил кривої попиту, необхідно розрахувати зміну значень координат х і у при переміще-ванні з однієї
 14. Зміна попиту на ресурси
  кривої попиту на ресурси. Насамперед необхідно знову зазначити, що цей попит є похідним від попиту на готові товари та послуги, які виробляються або виявляються за допомогою даних ресурсів. Так, при збільшенні попиту на продукт ціна на нього підвищиться, що викличе підвищення граничної прибутковості ресурсу, а це в свою чергу підштовхне підприємство до нарощування закупівель ресурсу. В
 15. РІВНОВАЖНИЙ РІВЕНЬ ЦІН І рівноважний обсяг національного ВИРОБНИЦТВА
  кривої AD дає три випадки: 1) зміщення (на кейнсіанської відрізку) кривої AD призводить до збільшення обсягів при стабільних цінах ; 2) зміщення (на класичному відрізку) кривої AD призводить до зміни цін при незмінних обсягах; 3) зміщення (на проміжному відрізку) змінює і ціни та обсяги. При зміщенні кривої AD вліво виникає феномен «ефекту храповика» (храповик - це фіксатор, що дозволяє
 16. Критерій максимізації прибутку
  кривої граничного доходу (у даному випадку - кривої попиту) , кожна додаткова одиниця продукції, що випускається збільшує прибуток. І навпаки, як тільки крива граничних витрат перетне криву граничного доходу і розташується над нею, кожна наступна випущена одиниця продукції зменшує прибуток. Максимальної абсолютної величини прибуток досягає при такому обсязі випуску продукції,
 17. 23.4. Аналіз ефективності довгострокових фінансових вкладень
  прибутковості кожного виду фінансових вкладень і середнього їх рівня. Порівняльний аналіз прибутковості інвестиційного портфеля з альтернативними варіантами. Оцінка ефективності довгострокових фінансових вкладень проводиться зіставленням суми отриманого доходу від даного виду інвестицій із середньорічною сумою даного виду активів. Середній рівень дохідності (ДВК) може змінитися за рахунок:
 18. Крива пропозиції підприємства
  кривої пропозиції окремо взятого підприємства. Звернімося ще раз до вже знайомих нам кривим, представленим на рис. 20.7. Рис. 20.7. Крива пропозиції окремо взятого підприємства {foto93} При ціні, рівній 250 руб., підприємство виробляє 9 од. виробів. Обсяг випуску визначається граничними витратами, співпадаючими з граничним доходом (ціною) в точці К1. Якщо ціна починає
 19. 2. Гранична дохідність і граничні витрати ресурсу
  прибутковості
 20. 36. Застосування дохідного підходу при фінансуванні нерухомості
  дохідного підходу, є значущими при оцінці об'єктів, що приносять дохід: складських та офісних приміщень, торгових площ, виробничих будівель і готелів. Застосування дохідного підходу має велике значення при аналізі інвестиційних та фінансових рішень у сфері нерухомого майна. Однак існують проблеми, пов'язані з його застосуванням: 1) необхідність прогнозування
© 2014-2022  epi.cc.ua