Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Одна з характеристик нашої кривої - її постійний нахил.

Одна з характеристик нашої кривої - її постійний нахил. Це не відноситься до інших типів кривих, нахил яких може змінюватися. Ціна романів $ 11 30 жовтня Кількість куплених романів 0 5 10 13 15 2021 25 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Рис. 2п.5 РОЗРАХУНОК НАХИЛУ ЛІНІЇ Щоб обчислити нахил кривої попиту, необхідно розрахувати зміну значень координат х і у при переміще-ванні з однієї точки (21 роман за ціною $ 6) до іншої (13 романів за ціною $ 8).
Нахил лінії - це ставлення-ня зміни значення координати у (-2) до зміни значення координати х (+8), рівне -1 / +4. Частина 1. Введення Нахил кривої попиту Емми на книги говорить нам про те, як змінюється кількість її покупок із зміною ціни. Невеликий нахил (число, близьке до нуля) означає, що крива попиту щодо полога; в цьому випадку кількість додатково купувати-екпортувати у відповідь на зміну ціни товарів досить значно.
Більше значення нахилу кривої (число, значно більший чи меньшеенуля) - атрибут крутий кривий спро-са; в цьому випадку кількість додатково придбаних товарів у відповідь на зміну ціни невелике.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Одна з характеристик нашої кривої - її постійний нахил. "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. Види конкуренції
  Розрізняють конкуренцію: 1) функціональну (це конкуренція певного товару), 2) видову (за ціною і якістю); 3) межфирменную (серед окремих підприємств, фірм), 4) внутрігалузеву і міжгалузеву, механізм яких досить докладно досліджено К. Марксом в томі III «Капіталу». Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють
 3. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  Центральна проблема макроекономіки для кейнсіанської теорії - фактори, що визначають рівень і динаміку національного доходу, його розподіл. Ці фактори кейнсіанство розглядає з позиції реалізації в умовах формування ефективного попиту. У зв'язку з цим він зосередив зусилля на вивченні основних складових частин сукупного попиту, тобто споживання і заощадження, а також факторів, від
 4. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  Під пропозицією грошей звичайно розуміють грошову масу в обігу, тобто сукупність платіжних засобів, що звертаються в країні в даний момент. Пропозиція грошей в економіці регулюється в основному центральним банком, а також у певних випадках в незначній мірі залежить і від поведінки населення і від поведінки великих комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів,
 5. 31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів
  31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 увеличива - ет обсяг товарів і послуг, на які пред'являється попит, від V1 до Y2. Є три причини такого зворотного залежно-сті. Зниження загального рівня цін веде до збільшення реального багатства, зменшенню норми відсотка і знеці-нению національної валюти. Ці ефекти стимулюють відвели-чення витрат на
 6. Вимірювання еластичності попиту
  Як виміряти еластичність попиту за ціною? Для цього необхідно підрахувати процентні зміни величини попиту та ціни і співвіднести їх:, (9.2) З цієї формули видно, що показник еластичності залежить не тільки від співвідношення приростів ціни і об'єму або від нахилу кривої попиту (див. рис. 9.1), а й від їх фактичних значень. Навіть якщо нахил кривої попиту є постійним,
 7. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  _ Економічні відносини: типи та види. Історія економічних вчень дозволяє прийти до важливого висновку. Усі школи в тій чи іншій мірі досліджували по суті один загальний предмет. Їм є економічні відносини, що складаються у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Правда, деякі течії більше уваги приділяли окремим сферам
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 9. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  Особливості сучасного накопичення. У другій половині XX в. у високорозвинених країнах почався якісно новий етап у процесі накопичення і в цілому в розширеному відтворенні. Спонукальними причинами змін послужили різке прискорення науково-технічного прогресу і посилення нецінової конкуренції. Остання диктує свої правила - щоб "утриматися на плаву", треба весь час
 10. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  Сутність і роль бюджету. Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна на різних періодах історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в
© 2014-2022  epi.cc.ua