Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Зміна попиту на ресурси

Розглянемо тепер фактори, які викликають зсув кривої попиту на ресурси. Насамперед необхідно знову зазначити, що цей попит є похідним від попиту на готові товари та послуги, які виробляються або виявляються за допомогою даних ресурсів. Так, при збільшенні попиту на продукт ціна на нього підвищиться, що викличе підвищення граничної прибутковості ресурсу, а це в свою чергу підштовхне підприємство до нарощування закупівель ресурсу. У результаті відбудеться зсув кривої попиту С в положення С, тоді як скорочення попиту на продукцію призведе до зменшення попиту на ресурс і зміщення кривої попиту С в положення С (див. рис. 23.1).
Серед інших чинників, що викликають зміну з боку попиту, або зсув кривої попиту, слід назвати зміна продуктивності ресурсу. Причому зміна попиту відбувається однонаправленно з динамікою продуктивності ресурсу: чим вище його продуктивність і відповідно вище граничний дохід, тим більше на нього попит і відповідно ціна.

Підвищення продуктивності ресурсу може бути досягнуто в результаті як його вдосконалення, підвищення якості (наприклад, підвищення кваліфікації працівника), так і удосконалень інших пов'язаних з ним факторів виробництва (наприклад, використання вдосконаленої або нової технології, т . е. капіталу). Правда, треба відзначити, що використання більш досконалого реального капіталу неможливо без якісного поліпшення праці, який вступає з ним у взаємодію. Тому незмінність одного з факторів виробництва - умовність, але не реальна дійсність.
У цьому зв'язку слід зауважити, що продуктивність одного фактора в чималому ступені залежить від кількості інших пов'язаних з ним факторів. Чим більше їх, тим вища продуктивність ресурсу (наприклад, завдяки капіталовооруженності праці) і, отже, більше попит на нього.
А це викликає зміну ринкового попиту і зміщення кривої попиту вгору, вправо.
Нарешті, значне місце в зміні попиту на той чи інший фактор виробництва займають ціни на інші ресурси. При цьому необхідно розрізняти взаємозамінні і взаємодоповнюючі ресурси, хоча в різних ситуаціях одні й ті ж ресурси можуть виступати в ролі і тих, і інших. Якщо має місце ресурсозамещеніе, то на попит замінного ресурсу впливають два протилежних ефекти: ефект заміщення і ефект обсягу випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміна попиту на ресурси "
 1. 1. Попит на ресурси
  попиту на готову продукцію, то автоматично починає збільшуватися попит на ресурси. Отже, попит на ресурси є похідним від попиту на готову продукцію. Однак необхідно зауважити, що дана залежність далеко не завжди носить пропорційний характер. Іншим фактором, який зумовлює попит на ресурси, є ефективність їх використання (досягнення максимальної
 2. 6. Зрушення кривої попиту
  зміни у шкалі попиту на будь товаробусловлівают зміни рівноважної ціни і рав-новесного кількості виробленого товару. Двапрімера покажуть, яким чином можна вико-ти схему «попит - пропозиція» для аналізу це-го
 3. 4. Використання та розподіл ресурсів фірмою
  зміни ефективності їх використання. Так, у розвинених країнах попит на енергоресурси росте дуже повільно. Іншою обставиною, що впливає на попит ресурсів, є їх ціни. Засоби фірми, що направляються на покупку ресурсів, входять в її виробничі витрати, тому фірма прагне використовувати ресурси в такій кількості і поєднанні, яке дозволить їй отримувати максимальний прибуток.
 4. Запитання до теми
  зміни відбулися в структурі міжнародних ринків мінеральної сировини? 5. Чи сприяє нинішній рівень цін на мінеральну сировину впровадженню ресурсозберігаючих
 5. Попит і величина попиту
  зміни в попиті. Припустимо, люди прагнуть закупити певний товар про запас. Ринок почне відчувати тиск з боку покупців, з боку попиту. А, як ми вже знаємо, крива попиту повинна буде переміститися вгору і вправо, тим самим описуючи змінилося його стан. У нашому випадку зміна попиту викличе одночасно і підвищення цін, і зростання величини попиту. В принципі
 6. 2. Еластичність попиту
  зміни цін. Таким показником є еластичність попиту за ціною, що показує, на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1% і при незмінності інших факторів, що впливають на обсяг попиту . Даний показник для стислості досить часто називають просто еластичністю попиту. Але при цьому всі усвідомлюють, що мається на увазі реакція попиту на зміну цін (рис. 10.2).
 7. Проблемні питання
  зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям доходу? 5. Чому в ринковій економіці необхідно вивчати поведінку споживачів? 6. Що означає еластичність попиту? Як визначається цінова еластичність попиту? Чим відрізняється еластичний попит від нееластичного? 7. Який знак у показника еластичності? Чому попит на одні товари еластичний, а на інші
 8. 53. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ
  зміни величини попиту від зміни різних факторів . Фактори, що впливають на еластичність: - наявність хороших замінників товарів; - питома вага в бюджеті споживача; - розмір доходу; - якість товарів. Властивості еластичності Еластичність варіюється в залежності від обраного цінового інтервалу. Для кривих попиту звичайно еластичність виявляється більш значною у верхньому лівому кутку
 9. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  зміни в попиті, тоді як під впливом зміну ціни відбуваються зміни у величині (обсязі) попиту. Пропозиція - характеризує поведінку продавця. Це та кількість товарів і послуг, яке готовий надати продавець покупцям в даний період часу по кожній з даних цін. Пряма залежність між ціною і кількістю пропонованого товару називається законом пропозиції,
 10. Еластичність попиту
  зміни попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реакції попиту на ці чинники піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт
 11. 54. еластичності попиту за ціною
  зміни попиту на товар від зміни його ціни називається еластичністю попиту за ціною. Розрізняють три варіанти еластичності попиту: 1) еластичність попиту, коли при незначних зниженнях ціни обсяг продажів значно зростає; 2) одинична еластичність попиту, коли зміна ціни (вираженої у відсотках) дорівнює процентному зміни обсягу продажів. Величина еластичності попиту.
 12. Дугова еластичність
  зміни ціни, тобто підвищення або пониження її, використовують розрахунок дугової еластичності, яка виражає еластичність попиту між двома точками як процентне вираження зміни середньої ціни і середнього обсягу попиту. Виходячи з вищевикладеного можна записати наступну формулу: де дугова еластичність; Q - зміна обсягу попиту; Ц - зміна ціни; - середній обсяг виробництва; -
 13. 8.2. Пофакторние розподіл доходів
  попиту на ресурси безвідносно до їх конкретного виду. Взагалі єдиного ринку ресурсів немає, існує сукупність ринків різних ресурсів, кожен з яких володіє своїми
 14. Граничні витрати ресурсу
  попит фірми є лише малою часткою попиту на бухгалтерів, вона не зможе вплинути на рівень їх заробітної плати Граничні витрати на оплату праці для фірми будуть мати вигляд горизонтальної лінії (наприклад, див рис.
 15. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp- коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції за ціною;%? Р -
 16. Питання 36Отраслевой і ринковий попит на ресурси.
  зміна обсягу попиту на ресурс у відповідь на кожен відсоток зміни його ціни. Наприклад, еластичність попиту на працю по заробітній платі є: {foto116} де L - кількість людино-годин праці; w - галузева ринкова ставка годинної заробітної плати. Основними факторами еластичності попиту на ресурси в галузі є: - еластичність попиту за ціною для продукції галузі. Оскільки
© 2014-2022  epi.cc.ua