Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В . Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Еластичність попиту на ресурси


Рис. 23.1. Криві попиту на ресурсКриві попиту на ресурси (рис. 23.1) виражають відому функціональну залежність попиту від ціни. Зміни у кількості необхідного ресурсу (величини попиту) внаслідок зміни ціни призводять до переміщення з однієї точки в іншу на одній і тій же кривій стійкого попиту на ресурс . Водночас попит на ресурси може володіти більшою чи меншою еластичністю за ціною. Найважливішими чинниками, що роблять вплив на еластичність попиту на ресурс, є динаміка граничного продукту конкретного ресурсу, ступінь можливості ресурсозамещенія, еластичність попиту на продукт, «вага» ресурсу в загальних витратах виробництва.
Якщо звернутися до граничного продукту, то чим повільніше буде зменшуватися граничний продукт від нарощування використовуваного ресурсу, тим більшою еластичністю володітиме крива попиту як вираження граничної прибутковості ресурсу (граничного продукту, вираженого в грошовій формі). Незначне зниження ціни на такий ресурс призводить до помітного збільшення попиту на нього. Прискорене падіння граничної продуктивності ресурсу (граничного продукту) викликає настільки ж швидке зниження граничної прибутковості ресурсу, представлене крутий кривої попиту.

Еластичність попиту на ресурс також залежить від такого чинника, як ступінь можливості ресурсозамещенія. Чим більше є можливостей заміщення даного ресурсу іншими, тим вище еластичність попиту на нього, так як будь-яке незначне підвищення ціни на ресурс може привести до різкого скорочення величини попиту на нього в результаті переорієнтації товаровиробників на інші ресурси. Навпаки, відсутність ресурсозамещенія робить попит на даний товар нееластичним, оскільки при підвищенні ціни його нічим замінити, і підприємства змушені купувати цей ресурс, незважаючи на збільшення ціни.
Необхідно звернути увагу і на похідний характер еластичності попиту на ресурс в залежності від еластичності попиту на вироблене з його допомогою благо. Адже незначне підвищення ціни на товар з високою еластичністю попиту викличе різке скорочення випуску продукції, що автоматично позначиться на відносно великій зменшенні попиту на даний ресурс. Тому можна зробити висновок, що чим вище еластичність попиту на продукт, тим вища еластичність попиту на ресурс.
На еластичність попиту на ресурс істотний вплив робить його частка в структурі витрат підприємства на виробництво того чи іншого товару.
Якщо припустити, що переважна частина або всі загальні витрати припадають всього лише на один ресурс (наприклад, риття канави вручну), то будь-яке підвищення ціни на нього викликало б адекватне зростання витрат підприємства. При заданій еластичності попиту на продукт таке зростання витрат привів би до різкого зниження продажів і, отже, скорочення попиту на даний ресурс. І навпаки, якщо припустити, що частка певного ресурсу в загальних витратах становить менше однієї десятої їх величини, то при тій же самій еластичності попиту на продукт підвищення ціни на даний ресурс відносно слабко позначиться на загальних витратах, скорочення продажів і попиті на ресурс. Таким чином, можна зробити висновок, що в міру скорочення «ваги» фактора виробництва в загальних витратах еластичність попиту на даний фактор знижується і, навпаки, у міру наростання «ваги» ресурсу в загальних витратах виробництва еластичність попиту на ресурс підвищується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Еластичність попиту на ресурси"
 1. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 2. Одинична еластичність
  еластичним і нееластичним попитом, приймається коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької
 3. Терміни і поняття
  еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 4. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 5. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 6. Проблемні питання
  еластичність попиту? Як визначається цінова еластичність попиту? Чим відрізняється еластичний попит від нееластичного? 7. Який знак у показника еластичності? Чому попит на одні товари еластичний , а на інші нееластичний? 8. Яка математична запис еластичного і нееластичного
 7. 54. еластичності попиту за ціною
  еластичністю попиту за ціною. Розрізняють три варіанти еластичності попиту: 1) еластичність попиту, коли при незначних зниженнях ціни обсяг продажів значно зростає; 2) одинична еластичність попиту, коли зміна ціни (вираженої у відсотках) дорівнює процентному зміни обсягу продажів. Величина еластичності попиту. Еластичність можна виміряти за допомогою коефіцієнта еластичності:
 8. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  еластичності. Попит і пропозиція залежать від зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти
 9. Дугова еластичність
  еластичності попиту, сполучених з неадекватними показниками еластичності, одержуваними для одних і тих же точок, в залежності від напрямку зміни ціни, тобто підвищення або пониження її, використовують розрахунок дугової еластичності, яка виражає еластичність попиту між двома точками як процентне вираження зміни середньої ціни і середнього обсягу попиту. Виходячи з вищевикладеного можна
 10. Еластичність попиту по доходу
  еластичність попиту по доходу. У міру збільшення доходів зростають потреби в послугах і товарах. Звідси очевидно, що дохід впливає на попит і з'являється необхідність у визначенні цієї залежності за допомогою такого показника, як еластичність попиту по доходу (Ед). Остання обчислюється як відношення процентної зміни кількості продукції, на яку пред'явлений попит, до
 11. Еластичність попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 12. Еластичність пропозиції
  еластичністю попиту, яка виражає реакцію покупців на зміну цін на товари та послуги, проявляє себе і еластичність пропозиції, яка характеризує відносні зміни між ціною та пропозицією товарів до реалізації. Коефіцієнт еластичності пропозиції виражає собою зміну виробництва і пропозиції товарів при збільшенні або зменшенні ціни товару на 1%. Якщо при збільшенні
 13. 53. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ
  еластичність: - наявність хороших замінників товарів; - питома вага в бюджеті споживача; - розмір доходу; - якість товарів. Властивості еластичності Еластичність варіюється в залежності від обраного цінового інтервалу. Для кривих попиту звичайно еластичність виявляється більш значною у верхньому лівому куті графіка в порівнянні з правим нижнім. Це арифметична властивість одиниць
 14. 2. Еластичність попиту
  еластичність попиту за ціною, що показує, на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1% і при незмінності інших факторів, що впливають на обсяг попиту. Даний показник для стислості досить часто називають просто еластичністю попиту. Але при цьому всі усвідомлюють, що мається на увазі реакція попиту на зміну цін (рис. 10.2). {Foto11} Рис. 10.2. Еластичність попиту В
© 2014-2022  epi.cc.ua