Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

На графіку (б) процентна ставка визначає чисті іноземні інвес-тиции, які забезпечують

На графіку (б) процентна ставка визначає чисті іноземні інвес-тиции, які забезпечують перед-ложение доларів на ринку обміну іност-ранной валюти. На графіку (в) попит і пропозиція долла-рів на ринку обміну іноземної валюти встановлюють реаль-ний обмінний курс. Кількість позикових коштів Реальний обмінний курс Ei Кількість доларів (в) Ринок обміну іноземної валюти досліджень, намічену нами в гол. 4. По-перше, ми з'ясовуємо, на яку кри-ву - попиту або пропозиції впливає та чи інша подія. По-друге, ми визначаємо напрям зміни положення кривих. По-третє, ми використовуємо графіки попиту та пропозиції для з'ясування того, як зміна положення кривих вплинуло на економічну рівновагу. Дефіцит державного бюджету В одній з попередніх розділів ми розглядали проблему попиту та пропозиції позикових засобів і впливу на неї дефіциту державного бюджету.
Оскіль-ку бюджетний дефіцит, що виникає при перевищенні витрат держави готівка його доходами, являє собою негативні суспільні заощадження, він | ЕАА 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки 661 Вузлик на пам'ять ЩЕ РАЗ ПРО КЛАСИЧНОЇ дихотомії. Кроекономіческая теорія відкритої економіки, яку ми тільки що познайомилися, стала свого ла класикою. Таке визначення має два взаємо-гязанних значення. По-перше, теорія звертається до тоблемам, що займав розуми вчених минулих століть. -Друге, що набагато важливіше, вона використовує нятие класичної дихотомії і припущення нейтральності грошей. Згадаймо, що класична ді-: томия являє собою теоретичне поділ гальних і номінальних економічних величин. нашої моделі відкритої економіки використовуються толь-: реальні змінні, що включають в себе як колі-перервною параметри (заощадження, інвестиції, чис-ь: е іноземні інвестиції і чистий експорт), так і тносітельно ціни (реальна процентна ставка та Реальний обмінний курс).
Модель пояснює поведінку: лько реальних величин, незалежно від ролі грошей. Як вплине на економіку зміна пропозиції енег? Відповідь на це питання буде таким же, як і попередніх розділах. Класична теорія стверджуючи-:, що рівень цін призводить попит і пропозицію де-ег в стан рівноваги. КогдаЦентральний банк подвоює пропозицію грошей, рівень цін також увели-чивается в два рази.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " На графіку (б) процентна ставка визначає чисті іноземні інвес-тиции, які забезпечують "
 1. Процентна ставка
  графік дозволяє нам зрозуміти категорію відсотка як своєрідну рівноважну ціну (RE) . Точка Е - точка перетину кривих попиту на капітал (D) і пропозиції капіталу (5). Тут відбувається збіг граничної прибутковості капіталу та граничних витрат втрачених можливостей, попит на позичковий капітал і його пропозицію збігаються. Необхідно розрізняти середню ставку відсотка, яка визначається
 2. Ринок позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми.
  Процентна ставка, що представляє собою як дохід від зберігання сберелсеній, так і плату за користування позикою. Відправна точка нашого знайомства з ринком позикових коштів відкритої еко-номіки - тотожність, розглянуте нами в попередньому розділі: 5=7 + NFI, тобто Заощадження=Внутрішні інвестиції + Чисті іноземні інвестиції. 654 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої
 3. Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту.
  Графік попиту має спадний характер. При одно-весна значенні обмінного курсу кількість доларів, пропонованих для покупки іноземних активів, в точності врівноважується кількістю долла-рів, потрібних для оплати чистого експорту. авіакомпанія планує придбати авіалайнер компанії Boeing, їй потрібно обміняти ієни на долари. Тому її вихід на ринок обміну
 4. На ринку обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а
  графік попиту на обмін іноземної валюти є не похилій , а горизонтальною лінією, що проходить на рівні реального обмінного курсу, кото-рий забезпечує паритет купівельної спроможності на-циональной валюти всередині країни і за її рубежами. угоди саме на цьому ринку. На ринку обміну іноземної валюти чисті іноземні інвестиції є джерелом пропозиції, тому що
 5. Рис.
  Графік (а)) визначає уро-вень чистих іноземних інвестицій. Високе значення процентної ставки по-вишает привабливість внутрішніх інвестицій, що, в свою чергу, веде до сніженіюоб'емов чистих іноземних
 6. Реальна процентна ставка, значення якої ми встановили на графіку (а), являє собою відносну
  графіку (а), являє собою відносну вартість товарів і послуг в сьогоденні і буду-щем. Реальний обмінний курс, величину якого ми визначили на графіку (в), - відносна ціна вітчизняних та іноземних товарів і послуг. Ці относитель-ні ціни, діючи одночасно, викликають рівновагу попит і пропозиція на розглядатися нами ринках. Крім цього, вони встановлюють
 7. Глосарій
  процентних ставок і, як результат, збільшують уровеньінвестіціонних витрат. ВИТІСНЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. Crowding outВознікает як результат зростання державних витрат ілісокращенія податків, що викликають зниження рівня частнихінвестіцій. Гіперінфляцію. Hyperinflation, Період, протягом кото-рого річні темпи інфляції перевищують рівень у 1000%. ГІПОТЕЗА ЗАХВАТЛ Capture
 8. 4.6. Додаткова інформація
  графіка платежу; джерела фінансування контракту; банківської гарантії на виконання інофірмою або російської будівельної організацією робіт відповідно до представленої офертою у разі виграшу нею торгів. На розсуд тендерного комітету в комерційну частину тендерної документації може бути включено вимогу, що стосується окремих видів страхування відповідальності підрядника
 9. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  графік характеризує криву сукупної пропозиції, що об'єднала всі три розглянуті вище ситуації. Ця крива нелінійна, вона складається з трьох відрізків: горизонтального, висхідного і вертикального. Функціонування економіки в короткостроковому періоді при збереженні стабільних цін розглядається в кейнсіанської теорії, горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції називають кейнсианским
 10. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  процентна зміна ВНП). Вираз (17.7) - це спрощена форма відомого рівняння з теорії економічного зростання Харрода - Домара. Воно означає, що темп зростання ВНП (& Y / Y) визначається одночасно нормою заощаджень і коефіцієнтом капіталу. Тим самим з цього рівняння випливає, що темп зростання національного доходу прямо залежить від норми заощаджень (при даному ВНП, чим більше в економіці
© 2014-2022  epi.cc.ua