Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту.

Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту. Оскільки низький обмінний курс стимулює чистий експорт (отже, кількість доларів, необхідну для його оплати, збільшує-ся), графік попиту має спадний характер. При одно-весна значенні обмінного курсу кількість доларів, пропонованих для покупки іноземних активів, в точності врівноважується кількістю долла-рів, потрібних для оплати чистого експорту. авіакомпанія планує придбати авіалайнер компанії Boeing, їй потрібно обміняти ієни на долари. Тому її вихід на ринок обміну іноземної валюти призведе до збільшення попиту на долари. Який же курс долара врівноважить попит і пропозицію на ринку обміну валюти? Відповідь на це питання дає нам величина реального обмінного курсу. Як ми бачили в попередньому розділі, реальний обмінний курс являє собою порівняльну ціну вітчизняних та іноземних товарів, а значить, є визначальним фактором величини чистого експорту. Коли реальний обмінний курс долара США зростає, американські товари, в порівнянні з іноземними, дорожчають, що робить їх менш привабливими як для вітчизняного, так і для закордонного покупця.
В результаті експорт з США скорочується, а їм-порт в США зростає. Обидві ці причини призводять до падіння чистого експорту. Отже, зростання обмінного курсу веде до зниження попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти. На рис. 30.2 наведені графіки попиту та пропозиції на ринку обміну іност-ранной валюти. Крива попиту має спадний характер з причини, яку ми вже з'ясували раніше: підвищення реального обмінного курсу веде до здорожуючи-нию американських товарів і зниження попиту на долари, необхідні для їх купівлі. Крива пропозиції являє собою вертикальну лінію, так як кількість доларів, пропоноване для цілей чистих іноземних інвестицій, не залежить від реального обмінного курсу. (Як ми з'ясували раніше, обсяг чистих іноземних інвестицій залежить від реальної процентної ставки. Коли ми знайомих мілісь з ринком обміну валюти, ми приймали реальну процентну ставку і чисті іноземні інвестиції в якості заданих величин.) Рівноважне значення реального обмінного курсу Рівноважне значення кількості доларів Реальний обмінний курс встановлює рівновагу попиту і пропозиції на долар точно так само, як ціна товару встановлює рівновагу попиту і запропонованого-вання товару.
Якщо реальний обмінний курс виявиться нижче рівня рівноваги, пропозиція доларів виявиться менше обсягу попиту на них. В результаті, не-хватка доларів призведе до зростання їх вартості. Навпаки, якщо реальний обмін-Глава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки 657 ниі курс виявиться вище рівня рівноваги, пропозиція доларів перевищить попит, а надлишок доларів призведе до зниження їх вартості. При рівноважному значенні реального обмінного курсу попит на долари для оплати чистого експорту в точності врівноважується пропозицією доларів для їх обміну на інші валюти з метою пріобретеніяіностранних активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту. "
 1. Оподаткування, ефективність і втрати
  Другий критерій оподаткування - ефек-тивність - стосується втрат, що виникають в результатетого, що люди намагаються ухилитися від податків. ВГЛ. 4 ми обговорювали приклад з оподаткуванням сі-гарет. Оскільки цей аналіз є суттєво-вим для розуміння впливу наслідків налоговна розподіл, ми розберемо ще один приклад, наведений на рис 21-3. На цей раз рассмотрімважную проблему впливу
 2. Мультиплікатор при пропорціональнихналогах
  Формула мультиплікатора, виведена нами в гол 25, буде використана і тут, з тією лише різницею, що тепер ми повинні прийняти в розрахунок існую-щее кількісне розходження між рівнем випус-ка продукції і величиною наявного дохода.Данное відмінність визначається показником гранично-ної схильності до споживання MPC, приймаю-щим в розрахунок існування пропорційних на-логів. Величина
 3. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 5. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 6. Глава 4
  Ось так я повернувся додому. З першого моменту повернення я твердо знав, що у мене є єдина мета - добути грошей і повернутися на Вулицю, на Уолл-стріт. Це було єдине місце в країні, де я міг торгувати на повну силу. І в один прекрасний день, коли з моєю грою нарешті все буде в порядку, мені це місце знадобиться. Коли чоловік щось може робити як треба, він хоче отримати все,
 7. Сукупний попит
  Сукупний попит (AD) - це сума попитів усіх макроекономічних агентів (домогосподарств, фірм, держави та іноземного сектора) на кінцеві товари і послуги. Компонентами сукупного попиту виступають: 1) попит домогосподарств, тобто споживчий попит (С); 2) попит фірм, тобто інвестиційний попит (I), 3) попит з боку держави, тобто державні закупівлі товарів і послуг (G); 4)
 8. Ідея перетворення відходів виробництва в товар не нова.
  Ідея перетворення відходів виробництва в товар не нова. На початку XX в. британський професор А. Пігу утверж-дав, що ринкова ціна чистого повітря і води повинна включатися у витрати фірми точно так само, як вартість тру-так і матеріалів. Однак тільки в 1975 р. американське Агентство з захисту ок-ружа середовища створило ринок прав на забруднення, дозволивши регіональним чиновниками,
 9. Ринок обміну іноземної валюти Другий розглянутий нами ринок - ринок обміну іноземної
  Ринок обміну іноземної валюти Другий розглянутий нами ринок - ринок обміну іноземної валюти. Його учасники обмінюють американські долари на грошові одиниці інших країн. Для кращого розуміння функціонування цього ринку розглянемо тотожність, отримане нами наприкінці минулого глави: NFI=NX, тобто Чисті іноземні інвестиції=Чистий експорт. Дане тотожність встановлює
 10. Тому на графіку (б) лінія чистих іноземних інвестицій має спадний характер.
  Тому на графіку (б) лінія чистих іноземних інвестицій має спадний характер. Графік (в) відображає функціонування ринку обміну іноземної валюти (рис. 30.2). Так як чисті іноземні інвестиції повинні оплачуватися в инос-Тран валюті, їх величина, отримана нами на графіку (б), визначатиме пропозиція доларів на ринку обміну іноземної валюти. Реальний обмінний курс
© 2014-2022  epi.cc.ua