Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

10. ФЕОДАЛИЗМ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ


Феодальна система грунтувалася на переважанні аграрного сектора економіки та формувалася на наступних принципах: 1) панування великої земельної власності феодалів; 2) безпосередній виробник - селянин веде самостійне індивідуальне господарство на землі, отриманої від феодала в тимчасове або спадкове користування; 3) позаекономічний примус, яке є формою залежності селянина від феодала; 4) рентні відносини - селянин платив феодалу ренту за користування землею в натуральній (панщина, оброк) або у грошовій формі; 5) станове неполноправие селян (судова, поземельна, особиста залежність); 6) панування натурального господарства і дрібного виробництва; 7) примітивний рівень техніки, що застосовується у виробництві; 8) становий характер суспільства; 9) ієрархічна структура феодального стану.
Феодальна система в Західній Європі пройшла у своєму розвитку три етапи: 1) V-IX ст.
- Епоха генезису і розвитку феодалізму, час утворення великої земельної власності, перетворення вільних землеробів на залежних селян, встановлення васальної-них відносин; 2) X-XV ст. - Розквіт феодалізму в країнах Західної Європи, відзначений економічним підйомом, заснованим на освоєнні нових земель, розвитку тваринництва, відродженні міст - центрів ремісничого виробництва і торгівлі, кредитної справи, банків, впровадженням вітряних млинів, доменних печей, артилерії, книгодрукування, формуванням централізованих держав; 3) XVI-XVII ст. - Час розкладання феодальної системи і початок зародження індустріального суспільства, розвитку товарно-грошових відносин, звільнення селян з особистої залежності, розвитку мануфактурного виробництва, загострення соціальних суперечностей, переростають в буржуазні революції.
Зміни відбувалися і в політичному житті.
У ранньофеодальний період держава являла собою велике, але нетривке об'єднання (наприклад, імперія Карла Великого). У Х-XII ст. переважали дрібні політичні утворення - князівства, герцогства, графства, котрі мали значною політичною владою над своїми підданими. Іноді вони були повністю самостійними, іноді номінально об'єднувалися під владою слабкого короля. У XIII-XV ст. в багатьох країнах йшов процес централізації держави, що завершився оформленням станової монархії. У цих державах відносно сильна королівська влада поєднувалася з що існували станово-представник-ними зборами. Лише у Візантії в період Середньовіччя зберігалося сильне централізовану державу. Нарешті, в XVI-XVII ст. феодальна держава прийняло свою останню, централізовану форму абсолютної монархії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. ФЕОДАЛИЗМ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ "
 1. № 112. Особливості російського феодалізму
  феодалізм. Але Русь була далека від класичного європейського феодалізму. На відміну від Західної Європи, де селяни прикріплялися до землі, в Росії вони були прикріплені до поміщиків. Не існувало жодних норм, що регламентували відносини між поміщиками і їх кріпаками, що призводило до посилення жорстокості з боку поміщиків. Феодали, отримавши відповідно до Укладенням необмежену
 2. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 3. № 225. Чому феодалізм зумів забезпечити господарський прогрес.
  Феодалізмі був щось середнє між рабом і вільним фермером. Кожне стан точно знало свої права і обов'язки. Це давало певну соціально-економічну захищеність і психологічну стійкість. У цьому полягала дуже важлива умова того, що феодалізм зумів забезпечити господарський
 4. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  Феодалізму і формування в Західній Європі капіталістичних відносин. Процеси, пов'язані з подоланням феодальної роздробленості, розвитком буржуазних зв'язків, утворенням централізованих держав охопили не тільки країни Західної Європи, але і Північно-Східну Русь. Проте завершення процесу об'єднання Російських земель навколо Москви мало суттєві особливості порівняно з
 5. № 26. Класичний феодалізм у Франції (11 - 13 ст). Реформи Карла Великого
  феодалізму, що стосувалося не лише економіки, а й державного устрою. У Франції склалася характерна для феодалізму ієрархія у вигляді васальної сходи, економічний зміст якого полягав у перерозподілі феодальної ренти між шарами панівного стану. Французька держава стало одним з найбільших держав у Європі в часи правління Карла Великого (8 -9
 6. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії в Наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 7. 221. Чому відкриття Америки привело до економічної кризи в країнах Європи
  феодалізм. До Європи хлинув дешевий хліб, який розорив європейських селян. Це призвело до світового аграрному кризі. До Європи хлинуло велика кількість свинини , консервованого м'яса, віскі. В Америці почало розвиватися машинобудування, будуватися залізниці і т.д. Головною причиною економічних успіхів Америки було те, що капіталізм розвивався з чистого аркуша і особиста ініціатива ніким
 8. 9.1. Загальна характеристика феодалізму
  феодалізму Середні віки - це період зародження, панування і розкладання феодалізму. Слово «феодалізм» походить від позднелатінского feodum - маєток (у країнах Західної Європи в Середні століття цим словом позначали земельне володіння, пожалуване сюзереном своєму васалові в спадкове користування з умовою несення їм феодальної служби). У сучасній немарксистській історіографії
 9. Запитання для повторення
  феодалізму? 4. Визначте економічну роль феодального міста? 5. Як сформувався Ганзейського союзу? 6. Охарактеризуйте роль внутрішньої і зовнішньої торгівлі в економічному прогресі європейського суспільства? 7. Перерахуйте основні фактори, що сприяли великі географічні відкриття-ям? 8. Що таке «революція цін», і які її економічні наслідки? 9. Чому Англію
 10. Тема 3. Економічний розвиток в епоху средневе-ковья
  феодалізму. Зраді-ние структури економіки та форм господарювання. Маєток, вотчина, селянське господарство, реміснича майстерня, гільдія, цех. Межго-родская і міжнародна торгівля. Роль середземноморської торгівлі в економічному розвитку середньовічної Європи. Ганзейського союзу. Осо-сті фінансової системи. Грошовий обіг і грошова тор-Гауліт. Середньовічні банкіри та їхні операції.
 11. Тема 3. Економічний розвиток в епоху середньовіччя
  феодалізму. Зміна структури економіки та форм господарювання. Маєток, вотчина, селянське господарство, реміснича майстерня, гільдія, цех. міжміське і міжнародна торгівля. Роль середземноморської торгівлі в економічному розвитку середньовічної Європи. Ганзейського союзу. Особливості фінансової системи. Грошовий обіг і грошова торгівля. Середньовічні банкіри та їхні операції. Початок
 12. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  . Великий Новгород займав серед російських міст особливе місце, оскільки територіальна близькість до Західної Європі сприяла його відносно незалежного розвитку, особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з
 13. 9. Основні риси феодальної економіки. Типологія розвитку феодалізму
  феодалізмом, а Нового часу - з буржуазним розвитком. * Від лат medium походить термін медієвістика - область історичної науки, що вивчає історію Середніх століть. До середніх століть історики відносять V-XVII ст. Цей період, хронологічні рамки якого значно менше, ніж стародавня історія, був більш прогресивним. Це позначилося насамперед на більш високої проіеводітельності громадського
 14. § 1. Загальна характеристика та особливості феодалізму в Західній Європі
  феодалізму характерна система експлуатації особисто залежних від феодала безпосередніх виробників матеріальних благ. В умовах цього способу виробництва селяни наділялися землею і мали своє господарство , що забезпечувало поміщиків-феодалів робочою силою. Користуючись землею феодалів в якості наділу, селянин зобов'язаний був працювати на них, обробляти поміщицьку землю за допомогою своїх знарядь
 15. № 27. Особливості феодалізму в Англії
  феодалізму в процесі завоювання. Це сприяло розвитку торгівлі, формуванню внутрішнього ринку і прискорило економічний розвиток. 2. Рання спеціалізація с / г - провідною галуззю тут стало вівчарство: розведення овець на шерсть. Шерсть проводилася на продаж, тому з / х стало товарним. 3. Ранній розвиток товарно-грошових відносин прискорювало економічні
 16. № 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
  . До 1204 г центром Левантійської торгівлі був Константинополь. Торгівля відбувалася між Заходом і Сходом через Левант. У 1202 г венеціанці частково фінансували 4-й хрестовий похід з умовою, що лицарі в першу чергу завоюють Константинополь. В 1204 г Константинополь упав і центром Левантійської торгівлі стала Венеція. Через Левант з Сходу до Західної Європи йшли такі товари, як
 17. 12. Економіка Німеччини
  феодалізму, що поєднує античні і варварські елементи, а перехід до феодального способу виробництва безпосередньо від розкладання первіснообщинного ладу . Закріпачення вільних общинників було більш скрутним, ніж перетворення колишніх рабів в кріпосних, що спостерігалося в романізованих країнах. Введення німецькими завойовниками на цих територіях общинного ладу не тільки уповільнило
© 2014-2022  epi.cc.ua