Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Економіка, природа, суспільство

Економічна система дозволяє трансформувати природні ресурси в придатні для споживання суспільством блага. Звідси випливає, що економіка служить сполучною ланкою передусім між природою і людиною. Суспільна система, хоча і виділилася з природної системи і може розглядатися відокремлено від останньої, проте базується на сприйнятті людиною законів природи. У цьому сенсі вона може розглядатися як частина природної системи. Власне, і сама людина - частка природи.
У той же час економіка - частина суспільної системи, бо, з одного боку, вона функціонує у відповідності з об'єктивними потребами, формованими суспільством, а з іншого - створює матеріальні і духовні блага, необхідні для розвитку цивілізації . Безперервно возобновляющийся процес виробництва як форма реалізації трудової діяльності повинен розглядатися і як процес відтворення фізичного існування індивідів, і як певний спосіб їх життєдіяльності.
Економічна діяльність дозволила людині зробити якісний стрибок у своєму розвитку, вирвавшись з жорсткої залежності від навколишнього середовища. На перший погляд, вся справа тут у тому, що прогресують наука і техніка. Це так, але це далеко не все. Сам прогрес науки і техніки відбувається в громадських масштабах лише в міру дії економічних механізмів. Економічні механізми - це способи і форми взаємодії людей при вирішенні завдань зростання свого добробуту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економіка, природа, суспільство "
 1. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш- менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями
 2. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є,
 3. «Земля»
  Всі теорії вартості відносять до джерел продукту, його споживної стоїмо-сті і корисності не тільки фактори виробництва, а й природу. Однак виникає закономірності питання: як ця «природа» співвідноситься з фактором виробництва під назвою «земля»? Існує не одне визначення поняття «природа», можна зупинитися на сле-ступному: природа - це навколишній світ у всьому нескінченному
 4. ЛІТЕРАТУРА
  Гелбрейт Дж. Нове індустріальне суспільство. Пер. з англ. М.: 1969. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми, політика. У 2 т. Пер. з англ. T.I. Гл.2. М.: 1992. Мілль Дж.С. Основи політичної економії. Пер. в англ. T.I. Гл.1, 11. М.: 1980. Самуельсоі П.А. Економіка. Вступний курс. Пер. з англ. T.I. Гл.1, 2. М.: 1993. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів.
 5. 90. «Тектологія» А. А. Богданова: застосування системного підходу
  . Олександр Олександрович Богданов (Малиновський) (1873-1928) розробив «тектологію» - загальну системну науку, що являла першу спробу здійснити системно-кібернетичний аналіз функціонування та управління соціальними структурами. А. Богданов висунув ідею, згідно з якою одні й ті ж закони і принципи мають місце як у різних сферах людської діяльності (виробництві,
 6. 2.3 МАТЕРІАЛЬНІ продуктивні сили суспільства (МПСо)
  Люди? активна рушійна сила суспільного розвитку. Потреби? вихідний фактор їх активності. Водночас мірою дії вихідного їх чинники є, перш за все, створені ними продуктивні сили суспільства, за допомогою яких вони впливають на природу і один на одного, щоб отримати засоби існування? блага для задоволення потреб. Підставою поставлення інтересів людей
 7. У цьому випадку з-тримки суспільства набагато перевищують вигоди компанії, що забруднює навколишнє середовище. Отже, уряд
  У цьому випадку з-тримки суспільства набагато перевищують вигоди компанії, що забруднює навколишнє середовище. Отже, уряд проводить командно-контрольну полі-тику, яка ставить поза законом подібні дії. У більшості випадків забруднення ситуація не так проста. Хоча цілі, ого-лені деякими захисниками навколишнього середовища, передбачають заборону лю-бій негативно
 8. Глава 26 Економічні дискусії 1920-х років про природу планового господарства
  Глава 26 Економічні дискусії 1920 - х років про природу планового
 9. Стаття 2. Правове становище акціонерного товариства
  1. Акціонерним товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій ... 2.
 10. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
  1. Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 11. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  1. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 12. № 205. Причини зростання інфляції в перехідній економіці Росії
  . 1.Основная причина зростання інфляції полягає в невідповідності проведених реформ соціально-політичній обстановці в країні і реального економічного стану суспільства. 2. Різке зростання імпорту товарів народного споживання з 1992р. означав посилення залежності від закордону, початок доларизації господарських відносин у країні, припускав «життя в борг», нарощування зовнішнього і внутрішнього
 13. Принцип раціональності
  Економікою дійсно управляє принцип раціональності, а все інше - право, мораль, культура - створює лише умови, обмеження, в яких ведеться пошук найбільш раціональних рішень. Однак, на жаль, раціональність обмежується виключно «голої» економічною вигодою. Остання виходить виключно з поточного моменту, короткострокової вигоди, тоді як необхідно
 14. ЛІТЕРАТУРА
  Гелбрейт Дж.К. Економічні теорії та цілі суспільства. Гл. VI -VII.M.: 1976. Долан Е.Дж., Ліндсей Д.Є. Ринок: мікроекономічному модель. Гл.2 , 3, 4. С-Пб.: 1992. Корнай Я. Шлях до вільної економіки. Гл.2. М.: 1990. Лівшиць А.Я. Введення в ринкову екноміку. Лекції 3, 4, 5. М.: 1991 . Макконіелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. Т.2. гл.22. М.: 1992. Маркс К. Капітал. TI Гл.1-3. - Маркс К.,
 15. Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
  1. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними
 16. 17. А. Сміт - родоначальник класичної школи політичної економіки
  Адам Сміт (1723-1790) - англійський вчений - економіст, утворений дослідник, який розробив і представив економічну картину суспільства як систему, а не як збірник рекомендацій з питань господарської діяльності. У цьому його заслуга і відмінність від інших авторів економічних трактатів. Концепція основної праці Сміта відрізняється від образу викладу та організації робіт інших
 17. 1. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМ
  Екологічна проблема має багатовікову історію, проте вона загострилася з другої половини XIX століття по мірі індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено близько 1/4 оброблюваної землі і близько 2/3 лісів нашої планети. Кожне десятиліття у світі губиться 7% родючих грунтів. Нині щорічно з полів виноситься 26 млрд. т родючого шару. Кризовий характер проблема
 18. Глава 2 Діалектика якості продукції
  Ознайомившись в першу чолі з першопричиною проблем, пов'язаних з якістю продукції - потребами, їх змістом і природою - можна переходити до розгляду суті явища, званого якість продукції. Для високо ефективного, сталого бізнесу потрібно якомога більше знати: - про властивості і структуру об'єкта управління, в нашому випадку - про природу якості; - про можливі способи
 19. Стаття 42 . Порядок виплати товариством дивідендів
  1 ... Суспільство зобов'язане виплатити оголошені по кожній категорії (типу) акцій дивіденди. Дивіденди виплачуються грошима, а у випадках, передбачених статутом товариства, - іншим майном. 2. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства за поточний рік. Дивіденди за привілейованими акціями певних типів можуть виплачуватися за рахунок спеціально призначених для цього фондів
 20. 9. Обрисуйте коротко істота поглядів представників школи фізіократів.
  Фізіократія (від греч.physis - природа, kratos - влада) означає владу природи. Так іменували школу французьких економістів, основна ідея яких полягала в тому, що провідну роль в економіці відіграє сільське господарство. Тільки там відбувається збільшення багатства, прирощення матерії . Фізіократи були не згодні з концепціями меркантилістів. Вони вважали, що природними законами управляє
© 2014-2022  epi.cc.ua