Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Позитивна і нормативна економіка

Призначення економічної теорії полягає в тому, щоб, по-перше, описати і пояснити процеси виробництва та звернення, по-друге, забезпечити належне економічну поведінку суб'єктів господарювання. В обох випадках ми спочатку маємо справу з позитивною економікою, а потім - з нормативною. Позитивна економіка описує факти, умови, відносини у сфері економіки, взаємозв'язки між ними, найбільш суттєві процеси господарської діяльності та їх взаємодія з іншими економічними та соціальними процесами.
Одним словом, позитивна економіка займається розкриттям змістовної сторони явищ і процесів господарського життя суспільства, тобто розкриттям економічних законів і закономірностей.
Нормативна економіка охоплює моральні і вартісні оцінки економічних явищ і процесів, керуючись знанням позитивної економіки. Скажімо, яким є допустимий рівень інфляції або норми відсотка? Чи слід через системи оподаткування перерозподіляти доходи на користь бідних верств суспільства? Якими темпами повинні зростати або скорочуватися витрати на оборону? Відповіді на ці питання диктуються
політичним вибором.
На закінчення можна сказати, що позитивна економіка займається пізнанням і дією економічних законів, тоді як нормативна економіка - їх використанням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Позитивна і нормативна економіка "
 1. Позитивна і нормативна економічна теорія
  позитивним, а аналітичну частину економічної теорії - позитивної економічної теорією. Так, позитивна економіка пояснює, чому в Росії обсяг виробництва товарів і послуг за 1990-1998 рр.. скоротився більш ніж на 45%. На відміну від позитивної нормативна економічна теорія дає рекомендації, рецепти дій. Природно, що це та частина економічної теорії, яка викликає
 2. В принципі ми можемо підтвердити або відкинути позитивні твердження після вивчення фактів.
  Позитивні твердження після вивчення фактів. Економіст має можливість висловити свою думку про слова Поллі, проаналізувавши дані про зміни в розмірі мінімальної заробітної плати, і рівні безробіття на певному часовому відрізку. Навпаки, оцінка нормативних тверджень вимагае обліку не тільки фактів, а й певних ціннісних орієнтирів. Затвер-дення Норми не піддається
 3. Ключові терміни
  нормативної Альтернативна вартість Вибір за граничними характеристиками Економічне зростання Ефективне виробництво Ринки Ціни Командна економіка Економіка вільного ринку Невидима рука Змішана економіка Мікроекономіка і
 4. Терміни і поняття
  економіка Макроекономіка Супермакроекономіка Мезоекономіка Теоретична економіка Прикладна економіка Первинна економіка Економіка обслуговування Позитивна (дескриптивна) економіка Нормативна економіка Економічна політика Метод економіки як науки Наукова абстракція Аналіз і синтез Індукція і дедукція Історичний і логічний
 5. Основні терміни і поняття
  позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 6. Проблемно-еврістічні питання для самотестування
  позитивний и нормативного методу Дослідження; фіскальна соціологія; еклектика; економіка добробуту; оптимум Парето, Поліпшення за Парето; суспільне благо; Суспільний вибір; free rider problem; модель Ліндаля-Вікселля. 2. В чому полягають позитивний и нормативного методу Дослідження ФІНАНСОВИХ Явища? Если позитивний метод заклікає вівчаті дійсність з метою прістосуватіся до неї, а нормативний - з
 7. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
  позитивний і нормативний. Позитивний підхід вимагає об'єктивного вивчення сущого. Нормативний підхід вимагає висловлювати оціночні судження і
 8. Висновки
  позитивну і нормативну економіки. 6. Економічна політика - цілеспрямована система заходів держави і фірми в області виробництва, розподілу, обміну та споживання благ. Вона має спиратися на економіку (економічну теорію). 7. Економіка як наука використовує широкий спектр методів наукового пізнання - це і наукова абстракція, і аналіз і синтез, індукція і дедукція,
 9. Однак еволюційна і молекулярна біологія - раз-ні області науки, кожна з яких розглядає специфічні
  позітівниміі нормативними твердженнями за-ключается в оцінці нами
 10. Висновки
  позитивним і норматив-ним твердженням? Наведіть приклад каждо-го з них. Чому економісти іноді пропонують політи-кам протилежні поради? Завдання для самостійної роботи 1. Наведіть приклади використання специфічні-ческогонаучного мови в одному з предметів, які ви
 11. 1.1.3. Метод економічної теорії
  позитивний, а позитивний, при виборі предмета дослідження, виходить з нормативного. Економічна теорія вивчає економіку, як окремих економічних одиниць, так і всього суспільства, тому слід розрізняти два рівня економічного аналізу: мікро і макро. Мікроекономіка досліджує відокремлені економічні одиниці, принципи їх ефективної поведінки. Макроекономіка
 12. Висновки
  позитивну і нормативну економіки. 6. Економічна політика - цілеспрямована система заходів держави і фірми в області виробництва, розподілу, обміну та споживання благ. Вона має спиратися на економіку (економічну теорію). 7. Економіка як наука використовує широкий спектр методів наукового пізнання - це і наукова абстракція, і аналіз і синтез, індукція і дедукція,
 13. РОЗДІЛ 2 національні Податкові СИСТЕМИ
  позитивного, нормативного , генетичного. Завдяк первом Із них опісується стан податкових систем, даються ВІДПОВІДІ на питання: "Що саме", "скільки самє", "як самє", "хто самє"? Другий передбачає етичний (позитивність чи негативність) оцінку Явища и СИТУАЦІЙ у національніх податкових системах под кутом зору їх порівняння между собою, доцільності чи недоцільності запозичення зарубіжного досвіду в Україні.
 14. Проблемні питання
  позитивна економічна теорія від нормативної? Яка з них важливіше в економічному розвитку? 6. Які економічні цілі переслідує кожна економічна політика? Чи повинно Уряд РФ прагнути досягти вищеназваної ланцюжка цілей в економічному розвитку? 7. Які ж орієнтири російської економічної політики на найближчу
 15. Контрольні питання
  нормативний документ в даний час регулює основні принципи побудови бюджетної системи? Які його основні функції? 5. У яких випадках уряд може приймати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні
 16. Законність
  нормативних актах. Закони встановлюють норми функціонування економічних систем, що відображають рівень їх розвитку у всіх сферах. Тут можна відзначити такі нормативні документи, як Конституція країни, укази президента, постанови уряду, положення, інструкції, статути і т.п. міністерств і
 17. У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2.
  Позитивними або нормативними. Поясни-ті свій вибір. а. «У короткостроковій перспективі суспільство став-кивается з вибором між інфляцією і без безробіттю». 61 б. «Зниження темпів зростання кількості грошей в обігу призведе до зменшення інф-ляції». в. «Центральний банк повинен знизити темпи рос-та кількості грошей в обігу». м. «Суспільство має запропонувати людям, живу-щим на
 18. 2.3 Методи економічного аналізу
  позитивні та нормативні методи аналізу. Позитивні твердження мають описовий характер, свідчать про те, що є в економіці, але не вказують на те, що має бути. Позитивна економіка прагне виявити відносини між економічними змінними і передбачити, що станеться, якщо та чи інша змінна зміниться. Наприклад, існує зв'язок між ставкою податку та ділової
 19. Контрольні питання і завдання
  позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти становленню ринкових відносин у Росії, б) підвищення курсу національної валюти веде до падіння курсу іноземної валюти, в) конкуренція породжує монополію; г) для подолання спаду виробництва в Росії необхідно здійснити структурну перебудову. 4. Що вивчає мікро-та макроекономіка? Яка
 20. Тема 3 Нормативне регулювання податкових відносин
  Тема 3 Нормативне регулювання податкових
© 2014-2022  epi.cc.ua