Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.3 МАТЕРІАЛЬНІ продуктивні сили суспільства (МПСо)


Люди? активна рушійна сила суспільного розвитку. Потреби? вихідний фактор їх активності. Водночас мірою дії вихідного їх чинники є, перш за все, створені ними продуктивні сили суспільства, за допомогою яких вони впливають на природу і один на одного, щоб отримати кошти існування? блага для задоволення потреб. Підставою поставлення інтересів людей у відносини і відповідно чинником їх доходів, добробуту є використовувані ними речові фактори або ресурси.
Ресурси
--- + ---
природні? громадські
--- + ---
духовні? економічні
--- + ---
речові? фінансові
Вивчивши кінцеву рушійну силу суспільного розвитку? потреби людей, слід розглянути засоби їх реалізації, здійснення, поставлення інтересів в доходи? ресурси, МПСо.
- Надбудова
- + - Матеріальні відносини
- + - Продуктивні сили
Вихідною формою ресурсів є природні фактори праці. Вони існували до суспільства, і є умовою життя суспільства. Природа змінюється. Природні процеси прискорюють становлення суспільства, зростає його динамізм, що не завжди має позитивне значення. На основі природних ресурсів люди створили МПСо.
Активність людей забезпечується їх духовністю? психікою, розумом, інтелектом. З їх допомогою люди пристосовують природу до умов свого існування, перетворюють її, перетворюють на продуктивну силу створені ними засоби діяльності. Тим самим виникли економічні ресурси. Їх початкова форма? МПСо, які все більш стають визначальним фактором розвитку суспільства. Рівень суспільства відповідає рівню розвитку МПСо. В цілому, могутність інтелекту проявляється за допомогою єдності:
науки? техніки (технології)? індустрії.
Виробничі фактори характеризуються різноманіттям, постійним прискоренням розвитку. Саме їх рівень визначає те, якою мірою реалізуються потреби людей, а тому люди і суспільство в цілому постійно розвивають продуктивні сили як найважливішої умови, чинника життя. «Купуючи нові продуктивні сили, люди змінюють свій спосіб виробництва, а зі зміною способу виробництва, способу забезпечення свого життя,? вони змінюють всі свої суспільні відносини »[79, Т.4, с.133].
В основі прогресу МПСо лежить розвиток науки, а, отже, і зростання об'єктивних наукових знань про продуктивних силах. На це націлена спеціально система технічні науки. Крім них техніку вивчають і інші науки, в тому числі й економічні. Є багато роботи з даного питання, зокрема Ю. Ліпперта, Ф. Броделя. Системна трактування МПСо передбачає виділення головних їхніх елементів:
МПСо
--- + ---
«перша природа»? «Друга природа»
--- + ---
пасивні? активні
(споруди) (знаряддя)
ПРИРОДНА середу? вихідний речовинний фактор. Він історично виник першим і сьогодні є базовим. Його специфіка полягає в тому, що ці речові ресурси не втілили в себе працю, не є продуктами праці. Це? надра, земля, вода, повітря, флора і фауна, космос. Природа забезпечує життя людей, є «другим тілом» людини.
--- <---
ПРИРОДА? ТОВАРИСТВО
Використовуючи природу, суспільство в свою чергу на неї впливає : або поліпшує (облагороджує), або руйнує (погіршує) її. «... Все наше панування над нею (тобто природою? Автор) полягає в тому, що ми, на відміну від усіх інших істот, вміємо пізнавати її закони і правильно їх застосовувати »[79, Т.20, с.496]. Водночас відносність пізнання природи лежить в основі негативного впливу на неї, що народив екологічну проблему як одну з глобальних проблем сучасності.
Прогрес суспільства фактично означає прогрес «мистецтва грабувати природу» і, тим самим, підриває джерело всякого багатства: землю і працівника.
Інтенсивність споживання природної природи досягає величезних розмірів, що перевищує вже природні процеси в деякій мірі. В даний час негативний вплив суспільства на природу досягло катастрофічного рівня. Суспільству загрожує самогубство в результаті «знищення» ім природи, тобто всього того, що є безпосередньою умовою життя.
Усвідомлення глобальної проблеми взаємодії суспільства з природою сталося у формі створення науки? екології. Екологія? наука про взаємодію суспільства з природою або про те, як суспільство може вижити, як врятувати природу від негативного впливу на неї суспільства.
Виникли громадські, політичні рухи, які виступають за розумне, раціональне використання природи, відповідне ставлення суспільства до користування природою. Як врятувати природу як колиска життя суспільства? Ніхто не може стояти осторонь від цієї проблеми. Індивіди, підприємства, уряду, держави повинні робити свій внесок у порятунок природи як основи життя суспільства.
«ДРУГА ПРИРОДА» (НООСФЕРА)? продукт праці, результат життя суспільства. Це ті елементи природи, які втілили в себе працю, є результатом життя суспільства.
Споруди
--- + ---
лінійні? нелінійні
--- + ---
майданні? об'ємні
ПАСИВНІ ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА? споруди, будівлі, будинку.
Вони створюють загальні умови для життя і праці людей. Їх значимість істотно зростає в міру пересування місця проживання до полюсів землі. Вони різноманітні. До лінійним відносяться телефонні лінії, трубопроводи, дороги та інші. До майданних відносять поля зрошення, спортивні майданчики та інші. До об'ємних? будови, будівлі. В економіці всі ці засоби виробництва зазвичай є елементами основних фондів, основного капіталу, нерухомістю.
АКТИВНІ ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА? найрозвиненіша форма речового фактора. Це предмети, які люди використовують безпосередньо в праці. Вони динамічні і різноманітні.
Техніка
Інвентар г====
Начиння г=======-
====-
ПРИЛАДДЯ? предмети природи, пристосовані в якійсь мірі до їх використання в якості знаряддя праці, наприклад, камінь, палиця та інші. Наприклад, при квашенні капусти городяни використовують кам'яні гніту, спеціально підібрані камені. Утворює зазвичай створює той, хто її використовує. І її часто викидають після одноразового використання.
ІНВЕНТАР? створені людьми знаряддя праці. Інвентар піддається більшій обробці, ніж начиння і становить велику цінність для людей. Його не викидають після кожного процесу праці, а зберігають для багаторазового використання. Інвентар часто створюють досвідчені люди, фахівці.
ТЕХНІКА? вища форма знарядь праці. Техніка в перекладі на російську мову? мистецтво. Це такі знаряддя праці, які втілили інтелект, являють собою форму «мистецтва». Її виробляють професіонали. Це головна на сьогодні форма МПСо, яка визначає рівень суспільного розвитку.
«Світ техніки» обширний, різноманітний, динамічний. Щоб його пізнати, треба спочатку усвідомити відповідь на питання «що таке техніка?». Мається багато думок з цього питання. Технікою називають і всі речові фактори праці, в тому числі перший-ліпший під руку камінь. На думку автора, не всі активні знаряддя праці є технікою, а тільки високорозвинені в порівнянні з начинням та інвентарем.
- Кібернетичні системи
- + машинні комплекси
- + - одинична техніка
Технічний прогрес почався в давнину і породив велике число видів техніки. Починаючи з розвинених форм техніки, можна відзначити існування автоматичних ділянок, цехів, заводів. Сьогодні вони являють собою гнучкі виробничі системи (ГВС). Їх слід конкретніше вивчати в технічних науках. Менш розвиненою формою техніки є автоматичні і напівавтоматичні лінії. І найпростіша форма техніки? одинична техніка. Розглянемо основні форми, рівні одиничної техніки.
Одиничні технічні пристрої? історично вихідні і сьогодні базові форми техніки. Вони почали виникати в давнину і різноманітні. Розрізняють технологічні (робітники, заводські), транспортні, енергетичні, вимірювальні, що відображають та інші форми цієї техніки (дана їх послідовність представляє їх еволюційний ряд, але вимагає особливого дослідження). Особливе значення мають так звані технологічні (заводські) форми техніки? основа діяльності промислових підприємств. Слід виділити 7 основних рівнів (форм) цієї техніки.
- Електроніка
--- + - Регулятори
--- + --- Двигуни
--- + --- Оснастка
--- + --- --- Станини
--- + --- --- Передачі
--- + --- Робочі органи
======+===+=====+=====+=====+====+=======
Інстру-Меха-Агрі-Стан-Маші-Авто-Верстати
менти нізми гати ки ни мати з ЧПУ
ІНСТРУМЕНТИ? вихідна форма знарядь. Вони являють собою відокремлені вироби, які люди тримають у руках і впливають на предмети праці. Їх невід'ємною ознакою є робочий орган? ніж безпосередньо впливають на предмет праці. Частини інструменту набувають спеціалізацію: ручка для тримання, робочий орган та інші. Це кошти ручної праці. Вони однозвенной? у них немає деталей, механічно переміщаються відносно один одного в процесі їх використання, наприклад, ніж, сокира, зубило. При більш конкретному, спеціальному поясненні необхідно зрозуміти систематику інструментів.
МЕХАНІЗМИ? розвиненіша форма техніки. Вони багатоланкові, тобто складаються з ряду деталей, що переміщуються відносно один одного в процесі їх використання. Мається 5000 форм механізмів, які описані в семи томах І.І. Артоболевська (1905 - 1977). Це кошти ручної праці і елементи (деталі, вузли) складніших форм техніки.
АГРЕГАТИ МЕХАНІЗМІВ? єдність декількох механізмів, що виконують певну функцію у праці. Наприклад, ножна прядка. Їх специфічний елемент? станина, каркас, рама і т.п., який служить їх інтеграції в якості єдиного цілого. Вперше описав їх Вітрувій? інженер Стародавнього Риму.
СТАНКИ? складніші, ніж агрегати технічні пристрої. Верстати? сукупність агрегатів, що приводяться в рух людиною. Раніше їх називали «робочими машинами». Сьогодні верстатом найчастіше називають машини, заводську техніку.
У той же час і сьогодні зберігаються верстати в початковому сенсі слова, наприклад, ручна або ножна (але не електрична) швейна машинка.
МАШИНИ? це верстати, оснащені механічним двигуном. Машини виникли в ХVIII столітті, що ознаменувало промислову революцію. Машина складається з багатьох деталей, специфікою її є двигун. Поки немає теоретичного машинознавства, в якому була б представлена вся сукупність машин. Найбільш близько до неї підійшов академік Кошкін.
АВТОМАТИ? автоматичні машини. Вони виконують роботу без втручання людини. Їх специфіка? засоби жорсткої зворотного зв'язку, зазвичай механічні регулятори.
Кібернетичних ТЕХНІКА? вища форма автоматичної техніки. Це автомати з «м'якою» зворотним зв'язком, що реалізується зазвичай на основі електроніки.
Перехід до більш складних форм техніки означає зростання наукоємності виробництва і проявляється у збільшенні числа деталей. Зокрема це можна проілюструвати такими даними:
швейна машинка? 100 деталей;
телевізор? 1000 деталей;
транспортні засоби? 10000 деталей;
сучасний авіадвигун? 100 000 деталей;
ракета? 1 000 000 деталей.
Техніка визначає технологію виробництва і його організацію, продуктивність людей і рівень їх матеріального добробуту. Потрібні спеціальні пояснення технологічного та організаційного прогресу, про що далі буде сказано.
Постійний розвиток техніки? технічний прогрес. Він впливає на науковий прогрес і детермінує виробничий, економічний і соціальний прогрес.
НАУКА? ТЕХНІКА? ЕКОНОМІКА? ТОВАРИСТВО
Об'єднання всіх напрямків прогресу веде до зростання науково-технічного прогресу (НТП). НТП? історичний процес розвитку і взаємодії науки, техніки і виробництва, все більш визначальний суспільний прогрес. НТП розвивається на основі еволюційних і революційних етапів.
| Науковий прогрес НТП
| Технічний прогрес
| Виробничий прогрес
L======================================
Стрибкоподібні етапи розвитку НТП мають особливе значення в житті суспільства. У зв'язку з цим на них звертають спеціальну увагу, спеціально їх вивчають. В даний час зазвичай виділяють кілька таких етапів у розвитку НТП.
--- НТП
| НТР
---
| промислова революція
---

ХVIII століття ХХ століття
Промислова революція ХVIII століття охоплювала багато аспектів економічного розвитку: поява нової техніки (машин), промисловості, нових технологій, організації виробництва, науки як вищої форми позитивного відображення природи.
Зміст науково-технічної революції (НТР), тобто якісного стрибка НТП в ХХ столітті, полягало в перетворенні науки, техніки, технології, виробництва та економіки в цілому:
* наука все більше стає основою політики, ядром урядових ідеологій;
  * Наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу, стає базою техніки, технології, організації виробництва;
  * Технічна революція передбачає появу нових форм техніки, з яких особливе значення має електроніка, космічна техніка, ядерна техніка, лазерна техніка, комп'ютери тощо;
  * Відбувається якісна зміна людського фактора, з'являється новий тип працівників: інтелектуальних, ерудованих професіоналів;
  * Відбувається перехід від екстенсивних до інтенсивних факторів розвитку.
  ? Змістом НТР є й інші процеси: поява нових предметів праці? синтетичних, бурхливий розвиток інформатики. Все це становить головний фактор, рушійну силу сучасного розвитку в світі. У суперництві країн «бере верх той, у кого найбільша техніка, організованість, дисципліна і кращі машини ...» [68, т.36, с.116].
  Продуктивність, заробіток
¦
¦
¦
  L --- Техніка
  НТР розвиває техніку і, тим самим, зростає суспільна продуктивність праці. Відповідно повинна зростати заробітна плата. Коли цей закон не діє, то люди переходять на технічно менш розвинені форми знарядь, що забезпечують їм більший заробіток і ведучий до регресу промисловості і суспільства.
  Перехід до нової техніки веде до зростання прибутку, що ілюструють наступним графіком (СІ - середні витрати).
Ц
  | СІ старої техніки
  Ц1 | СІ нової техніки
  | Прибуток
  Ц2 | ...
¦
  L --- До
  К1 К2
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.3 матеріальні продуктивні СИЛИ ТОВАРИСТВА (МПСо) "
 1. Основний курс
    матеріальні продуктивні сили суспільства [МПСо]), і використовувані в суспільстві форми економічних відносин представляють сили (фактори), які визначають економічний розвиток. Між ними існують прямі і зворотні зв'язки, безпосередні та опосередковані взаємодії? система суспільних відносин. Філософський підхід однозначно вказує характер їх взаємодії: природа
 2. 3. Людська праця як засіб
    матеріальних чинників виробництва. Людина, враховуючи витрати своєї праці, вивчає не тільки можливість застосування цієї кількості праці для досягнення більш бажаної мети, але й не меншою мірою слід: чи не буде краще взагалі утриматися від подальших витрат праці. Ми можемо відбити цей факт, назвавши досягнення дозвілля кінцевою метою цілеспрямованої діяльності або економічним
 3. 4. Виробництво
    матеріальних благ і надання особистих послуг. Тесляр, який робить столи і стільці, називався продуктивним; але цей епітет не застосовувався до лікаря, поради якого допомагали хворому теслі відновити свою здатність виготовляти столи і стільці. Проводилося відмінність між зв'язком врачплотнік і зв'язком плотнікпортной. Стверджувалося, що лікар сам не виробляє; він заробляє на життя з того, що
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
    матеріальних чинників виробництва. Коли вони обмежують пропозицію праці без скорочення пропозиції капіталу, вони збільшують частку, призначену найманим працівникам, від сукупного чистого продукту виробничих зусиль. Але величина сукупного чистого продукту також зменшиться, і тільки від специфічних обставин кожного конкретного випадку залежить, чи буде відносно велика частина
 5. 2. Обмеження потомства
    матеріального благополуччя, яким насолоджуються західні нації. Введені в оману марксистськими, націоналістичними і мілітаристським ідеями, вони думали, що все, що їм потрібно для досягнення своїх цілей, це впровадження європейської та американської технології. Ні слов'янські більшовики і націоналісти, ні їхні прихильники в Індії, Китаї та Японії не розуміли, що їхні народи найбільше
 6. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
    матеріального благополуччя кожного [Цей спосіб міркування використовувався в основному деякими видатними поборниками християнського соціалізму. Марксисти зазвичай рекомендували соціалізм на основі того, що він багато разів збільшить продуктивність праці і принесе безпрецедентне матеріальне багатство кожному. І лише пізніше вони змінили тактику. Вони заявляли, що російський робітник щасливішими
 7. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
    матеріальних благ і насолоджуватися великим дозвіллям. Які блага будуть споживатися у великих кількостях і в якій мірі люди будуть віддавати перевагу насолоджуватися великим дозвіллям, залежить від суб'єктивних оцінок людей. Застосування більшої кількості та більш якісних інструментів можливо лише остільки, оскільки в наявності є необхідний капітал. Заощадження, тобто надлишок виробництва над
 8. Коментарі
    матеріальний. Realpolitik (нім. реальна політика) безпринципна політика моменту, тимчасових союзів; обачлива політика переговорів і компромісів, що не визнає прихильності ніяким ідеям. [51] меліорізма вчення про удосконалення світу. [52] фаланстер (фаланга) у Фур'є первинний осередок нового суспільства, що поєднує сільськогосподарське і промислове виробництво. [53] numeraire
 9. 4.6. Додаткова інформація
    матеріальний дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй практиці страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на
 10. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
    матеріальним благополуччям, знову досягнутим лише на початку індустріальної ери, у вісімнадцятому столітті. Рядові римляни ніколи не опускалися до безправ'я і приниження, колишніх долею простого європейця в Темні століття (36). Організація окупилася. Вони створили імперію зі ста мільйонів чоловік, що простягалася майже на три тисячі миль із заходу на схід і на дві тисячі двісті миль з півночі на південь (37).
© 2014-2022  epi.cc.ua