Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Економічна здійсненність ІПП

Оцінка фінансового стану підприємства-заявника. Основною метою аналізу фінансового стану підприємства-заявника є оцінка його здатності реалізувати ІПП, включаючи здатність нести свою частку витрат і відповідати за фінансовими зобов'язаннями, пов'язаними з використанням залучених коштів.
Для оцінки фінансової стійкості підприємства-заявника розраховуються два коефіцієнта: коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними коштами, що показують стан оборотних коштів. Залежно від того, чи задовольняють розрахункові значення цих коефіцієнтів встановленим нормам, робиться висновок про фінансову стійкість підприємства-заявника.
Коефіцієнт поточної ліквідності КТЛ характеризує загальну забезпеченість підприємства-заявника оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення зобов'язань підприємства-заявника.
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами Косс характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства-заявника, необхідних для його фінансової стійкості.
Додатково для характеристики фінансової стійкості підприємства-заявника розраховуються коефіцієнти відновлення / втрати фінансової стійкості, які характеризують наявність реальної можливості у підприємства-заявника втратити або відновити свою фінансову стійкість протягом певного періоду.
Коефіцієнт відновлення фінансової стійкості Квфу розраховується в тому випадку, якщо хоча б один із зазначених коефіцієнтів, має значення менше встановлених норм.
Коефіцієнт втрати фінансової стійкості Куфу розраховується в тому випадку, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами більше або дорівнює 0.1.
Схема розрахунку зазначених вище коефіцієнтів представлена і гол. 22 цього підручника.
Наявність у підприємства-заявника вільних коштів для фінансування своєї частки витрат по ІПП. На основі представленої підприємством-заявником інформації але фактично наявними коштами на фінансування капітальних вкладень за ІПП проводиться оцінка за бальною системою, де найбільша кількість балів отримує проект з найбільшим обсягом власних коштів (понад 80%), а мінімальна кількість балів присвоюється проекту, у якого власні вільні кошти відсутні.

Економічна ефективність ІПП. Вона визначається тільки для окупаються проектів. У разі оцінки власне природоохоронних проектів (не окупаються), показник не використовується, а проект характеризує тільки еколого-економічна ефективність.
З усіх інтегральних показників термін окупності є базисним для оцінки економічної ефективності ІПП. Термін окупності ІПП - це період часу, протягом якого інвестиції будуть повернуті за рахунок доходів, отриманих від реалізації ІПП. Іншими словами, цей наступ такого часу Т, коли сума інвестиційних витрат у формі капітальних вкладень К V дорівнює сумі доходів D

де h - термін окупності; t=0 - відповідає моменту закінчення будівництва; величина h визначається шляхом послідовного підсумовування членів ряду доходів, поки не буде отримана сума, що дорівнює обсягу інвестицій або перевищує його.
Результати і витрати, пов'язані із здійсненням ІПП, можна обчислювати з урахуванням дисконтування або без нього. Отже, можуть виходити різні терміни окупності.
Формула для розрахунку терміну окупності з урахуванням ставки дисконтування виглядає наступним чином:

де h - визначається шляхом послідовного підсумовування членів ряду дисконтованих доходів до тих пір, поки не буде отримана сума, що дорівнює обсягу інвестиції або перевищує його.
Оскільки ставка дисконтування є розрахунковою величиною, яка від ряду факторів в певний період часу і не встановленою нормативно, для порівнянності аналізу запропонованих інвестору ІПП пропонується аналізувати їх без врахування ставки дисконтування або заздалегідь повідомляти потенційним підприємствам-заявникам ставку дисконтування, розмір якої інвестор вважає реальною.
Додатково ІПП доцільно оцінити за показником "сальдо накопичених реальних грошей" в період реалізації ІПП. Якщо таке сальдо в будь-якому часовому інтервалі стає негативним, то ІПП в даному виді не може бути здійснений без залучення додаткових фінансів, які повинні бути враховані в сумі фінансових коштів для реалізації ІПП і відповідно при розрахунку показників ефективності ІПП.

Розглянемо схему розрахунку сальдо накопичених реальних грошей. Необхідною умовою економічної здійсненності ІПП є позитивність сальдо накопичених реальних грошей в будь-якому часовому інтервалі, де даний учасник здійснює витрати або отримує доходи. Якщо на деякому кроці розрахунку сальдо реальних грошей стає негативним, це означає, що ІПП в даному виді не може бути здійснений незалежно від інтегральних показників ефективності. Негативна величина сальдо накопичених реальних грошей свідчить про необхідність залучення підприємством-заявником додаткових власних і позикових засобів і відображення цих коштів у розрахунках ефективності.
Для з'ясування знака сальдо накопичених реальних грошей підприємство-заявник має подати фінансовий план по ІПП, в якому розрахована різниця між припливом готівки Р і відтоком готівки О на кожному кроці розрахунку. У приплив готівки включаються інвестиційні надходження, доходи від продажів виробленої продукції, фінансові доходи від діяльності з ІПП, амортизація та ін У відтік готівки включаються виробничі та комерційні витрати на виробництво продукції, фінансові витрати на виплату відсотків по кредиту, відшкодування кредитів, податки і збори та ін
Таким чином, форма розрахунку сальдо виглядає наступним чином:

де - різниця між припливом і відтоком готівки по першому кроку (наприклад, році) ІПП; - різниця між припливом і відтоком готівки за t-му кроці (році) ІПП.
Розрахунок сальдо накопичених реальних грошей на обраному кроці більш докладно розглядається в "Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності проектів та їх відбору для фінансування".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічна здійсненність ІПП "
 1. 10. Види угод з нерухомістю |
  здійсненною. Угода визнається здійсненною якщо дотримуються наступні умови: 1) угода укладена дієздатними громадянами; 2) угода укладена на основі свідомого волевиявлення сторін і спрямована на конкретний результат; 3) угода здійснюється у відповідності з цілями, які відповідатимуть статутної діяльності. Угоди можна поділити на декілька видів: 1) за кількістю сторін:
 2. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ В УМОВАХ рівноправності ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  економічної дійсності. Зокрема, ця модель цікава як приклад справедливого (у політекономічному сенсі) розподілу
 3. Проте практична реалізація такого сценарію навряд чи здійсненна.
  Економічний спад залишає глибокий відбиток на економіці. У всіх галузях істотно скорочуються витрати на будівництво нових заво-дів та закупівлю обладнання, а інвестиції стають самим варійованим компонентів ВВП. А після завершення періоду рецесії зменшення накопиченого ка-питала викличе зниження продуктивності праці, доходів і падіння рівня життя. Крім того,
 4. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  економічної ситуації. При управлінні інвестиційним портфелем період окупності може допомогти у визначенні часу входу в проект і часу виходу з проекту. Дисконтування нормами віддачі, скоригованими на ризик. Норми дисконтування, які враховують всі ступені ризику, можуть коригуватися для компенсації інвестору взяття на себе додаткового ризику. Аналіз
 5. Критерії відбору ІПП
  економічні критерії: загальна потреба в інвестиціях для реалізації ІПП, у тому числі коштів, одержуваних від інвестора; участь у реалізації ІПП інших інвесторів; частка власних коштів підприємства-заявника, що вкладаються в реалізацію ІПП; форма отримання інвестиційних коштів (дотація, позика, кредит); окупність проектів; маркетингові дослідження по збуту продукції ІПП (якщо
 6. Внутрішня норма прибутковості
  здійсненно тільки на комп'ютері зі спеціальною програмою або на спеціальному фінансовому калькуляторі. У звичайних умовах визначити внутрішню норму прибутковості можна серією спроб, в який NPV обчислюється при різних ставках дисконту. Наприклад, NPV позитивна при ставці дисконту 10% і негативна при ставці дисконту 20%. Це означає, що внутрішня норма прибутковості лежить між 10 і 20%.
 7. 55. Маркетингова стратегія в ціноутворенні
  економічні умови, зокрема, розмір ВНП на душу населення. На практиці з цієї причини багато фірм утримують низькі ціни в країнах, що розвиваються, збуваючи їм спрощені варіанти товарів або використовуючи місцеву дешевшу робочу силу. Одночасно ціни в економічно розвинених країнах відображають якість продукції та додані витрати на міжнародний маркетинг. Більш низькі ціни за
 8. Бюджетний дефіцит і інфляція
  здійсненно це там, де грошова система знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні виконавчої влади, а не законодавчої (парламенту). Зростання інфляції провокують і позики уряду під цінні папери та боргові зобов'язання, які воно отримує від центрального банку. Однак якщо уряд поширює позику серед населення, підприємницьких кіл, то це в значно меншому
 9. Різниця вартостей суб'єктів обміну
  здійсненності обміну (9а) або (9б): Спроізв, 1? спотр, 2; (9а) спотр, 1? Спроізв, 2. (9б) обмін відбувається за наявності позитивної (як правило) або нульовій різниці вартостей суб'єктів обміну - РСС. РСС визначається за очевидним формулами: - при віднесенні РСС до одиниці ресурсу
 10. 41 ПЛАН МАРКЕТИНГУ
  економічними показниками (обсягом продажів, масою прибутку, рівнем рентабельності, розміром ринкової частки підприємства тощо), розробляється і проводиться маркетингова політика. Її основу складають цілі маркетингової діяльності підприємства. Формулювання цілей маркетингу починають з пояснень базових критеріїв підприємства на ринку, що випускається. Для цього потрібно відповісти на
 11. 38. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
  економічно ефективними і законними. Фактори, що визначають оптимальне використання землі: 1) місце розташування - робить основний вплив на вартість земельної ділянки (враховуються перспективність місця розташування, транспортна доступність), 2) ринковий попит - даний фактор відображає співвідношення попиту і пропозиції на ринку, вивчається для обгрунтування обираного варіанту використання
 12. 2. Соціалістична доктрина
  економічні проблеми соціалістичного співтовариства як ненаукові. Ніхто не наважився переступити через цю заборону. І противниками, і прихильниками соціалізму за замовчуванням передбачалося, що соціалізм являє собою здійсненну систему економічної організації людства. Величезна література про соціалізм мала справу тільки з уявними недоліками капіталізму і з загальним культурним значенням
 13. Можливі варіанти соціалістичного способу виробництва
  економічному змаганні з капіталізмом. З точки зору синтетичної концепції вартості оптимальним є спосіб виробництва, при якому: - забезпечується дійсне рівноправність усіх факторів виробництва; - паразитичне споживання відсутня. При реалізації цієї ідеальної моделі власник кожного фактора виробництва отримує дохід, в точності відповідний затратам.
© 2014-2022  epi.cc.ua