Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Проте практична реалізація такого сценарію навряд чи здійсненна.

Проте практична реалізація такого сценарію навряд чи здійсненна. Зниження рівня інфляції практично завжди супроводжується підвищенням рівня безробіття та зменшенням обсягів виробництва. Викликає великі сумніви, що Центральний банк зуміє переконати суб'єктів економіки в жорсткості антиінфляційної політи-ки і йому вдасться безболісно «погасити» пожежа неконтрольованого зростання цін. Безсумнівно, економічний спад залишає глибокий відбиток на економіці. У всіх галузях істотно скорочуються витрати на будівництво нових заво-дів та закупівлю обладнання, а інвестиції стають самим варійованим компонентів ВВП. А після завершення періоду рецесії зменшення накопиченого ка-питала викличе зниження продуктивності праці, доходів і падіння рівня життя. Крім того, індивіди, що втратили під час спаду роботу, втрачають ква-ліфікації. Навіть після відновлення економіки їх цінність як працівників зменшується. Деякі економісти стверджують, що високий рівень безработ-ці у багатьох європейських країнах - плата за відсутність інфляції в 1980-х рр..
Наскільки доцільно йти дорогою спаду і зростання несправедливості до нульової інфляції? Економіст Алан Блайндер, віце-президент ФРС, в книзі «Міцні голови» наполягає на згубності такої політики: Витрати, пов'язані з низьким і помірним темпом інфляції в США та інших промислово розвинених країнах, видаються досить розумі-реннимі - швидше «нежиттю» суспільства, але аж ніяк не «раком» ... Ми, як раціонально мислячі індивіди, не збираємося робити лоботомію при го-ловний болю, але, як спільнота, чомусь легко наказуємо економіч-ський її еквівалент (високе безробіття) як ліки від інфля-ційної застуди. Рівновага доходів і видатків державного бюджету Можливо, в останні роки питання про дефіцит бюджету федерального правитель-ства - одна з найбільш популярних тем громадських та наукових дискусій. Дефіцит бюджету - це перевищення витрат уряду над його доходами. Уряд покриває дефіцит бюджету позиками, збільшуючи державні ний борг. Розглядаючи фінансові ринки, ми проаналізували вплив Дефі-цита бюджету на заощадження, інвестиції та ставку відсотка (гл.
25). Але як оцінити значення самої проблеми дефіциту? Пріоритетно чи досягнення рівноваги доходів бюджету і державних витрат? Доводи «за» рівноважний бюджет З початку 1980-х рр.. загальна сума витрат американського уряду значно перевищила його податкові надходження. Дефіцит бюджету виявився в тому, що борг федерального уряду зріс з $ 710 млрд в 1980 р. до $ 3,6 трлн в 1995 р. Якщо ми розділимо величину державного боргу США на чисельність населення, отримаємо, що частка кожного американця в ньому становить приблизно $ 14 тис. Глава 34. Основні проблеми макроекономічної політики Значення державного боргу полягає в перекладанні тяжкості його повернення на майбутні покоління платників податків. Коли прийде година віз-обертання основної суми боргу та накопичених відсотків, громадяни зіткнуться з важким вибором: або вони повинні платити вищі податки, або злагоди-сіться із зменшенням витрат уряду, або вибрати якесь поєднання етіхмер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проте практична реалізація такого сценарію навряд чи здійсненна. "
 1. 2. Світогляд і ідеологія
  практична суть їх ідеологій, тобто навчань щодо цілей, яких необхідно домагатися в земному житті, і засоби для досягнення цих цілей мають багато спільного. Зрозуміло, існують відмінності і антагонізм як щодо цілей, так і щодо засобів. Хоча відмінності у ставленні цілей не є непримиренними, вони не заважають співпраці і дружнім угодами в сфері людської
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  однак користуються його благами, якими як з рогу достатку обсипає їх діяльність інших людей. Все, що було сказано про економіці, що розвивається, mutatis mutandis * застосовно до умов регрессирующей економіки, тобто економіки, де частка інвестованого капіталу на душу населення зменшується. У такій економіці існує перевищення загальної суми підприємницьких збитків над загальною сумою
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  практичну значимість в обох областях диференціальних рівнянь. Роздуми, що приводять у результаті до формулювання рівняння, необхідно носять нематематичного характер. Формулювання рівняння являє собою остаточне оформлення нашого знання; безпосередньо воно не збільшує нашого знання. Хоча в механіці рівняння може мати велику практичну користь. Оскільки існують
 4. 6. Монопольні ціни
  практичне значення. Як правило, сторони приходять принаймні до мовчазної взаєморозумінню щодо розподілу скорочених обсягів пропозиції. 11. Монополізований товар, шляхом часткового вилучення якого з ринку домагаються переважання монопольних цін, може бути або товаром найнижчого порядку, або товаром більш високого порядку, фактором виробництва. Він може мати
 5. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  практичному використанню досягнень численних попередників. Ці предтечі йдуть з порожніми руками, хоча їх внесок у кінцевий результат часто більш вагою, ніж внесок патентовладельца. Дослідження аргументів за і проти інститутів авторського права і патентів не входить в предмет каталлактики. Вона просто повинна підкреслити, що це проблема визначення прав власності, і з скасуванням
 6. 2. Бідність
  практичної доцільності роблять нерозумним проголошення законного права на засоби до існування. Більш того, вірити в те, що прийняття подібних законів може звільнити потребують від принизливих особливостей, властивих отриманню милостині, означає вдаватися до ілюзій. Чим щедрішими будуть ці закони, тим більше пунктуальним має бути їх застосування. Свобода дій людей,
 7. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  однак, не означає, що економічна теорія повинна вивчати надбудовні відносини в тій же мірі, що і виробничі. Людина - предмет дослідження цілого комплексу природних і суспільних наук. Економічна теорія вивчає його тільки в тій мірі, в якій кожна з підсистем суспільних відносин сприяє реалізації сутнісних сил та інтересів людини (його потреб,
 8. 12. Ризик руйнування
  практичного відношення до процесу торгівлі. Проведення розрахунків для визначення ризику розорення також є абсолютно марним заняттям. На відміну від багатьох інших програм, що містяться в цій книзі, ризик руйнування не закликає ні до яких дій. Він просто існує у вигляді статистичних даних. У світі торгівлі накопичені статистичні дані про все на світі. Велика частина цих
 9. 3. праксиологической аспект полілогізма
  практичне застосування. Не існує чистої науки і безкорисливого пошуку істини. Щоб підтримати дискусію, ми можемо прийняти, що будь-яка спроба осягнути істину викликана міркуваннями її практичного використання для досягнення певної мети. Але це не дає відповіді на питання, чому ідеологічна, тобто помилкова, теорія надасть кращу послугу, ніж вірна теорія. Той факт, що практичне
 10. 4. Виробництво
  однак, серйозною помилкою робити висновок, що науки про людську діяльність і установки, що випливають з їх навчань, лібералізм антітеістічни й ворожі релігії. Вони категорично протистоять будь системі теократії. Але вони абсолютно нейтральні відносно релігійних вірувань, які не претендують на втручання в хід суспільного, політичного та економічного життя. Теократія є
© 2014-2022  epi.cc.ua