Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Економічна мобільність


Якою мірою економічний статус - уровеньбогатства або бідності - зберігається за сім'єю підчасу і передається у спадок? Залишаються лібедние такими без будь-яких значітельнихшансов переміститися в середній клас або тим бо-леї у верхні шари суспільства? Кожен з нас, звісно, багато чув про історії людей низького від-ходіння, котрі домоглися величезного багатства. Новполне можливо, що набагато більше число людей, які володіють значним потенціалом, так і не змогли вирватися з бідності, в якій вони ви-росли.
Про Поняття економічної мобільностіозначает ступінь легкості, з якою людина сім'я може пересуватися вниз ілівверх по економічним сходам.
Спочатку ознайомимося з проблемами вимірювання це-го показника, а потім звернемося до конкретнимданним, що характеризує ступінь економіческоймобільності.
Вимірювання мобільності
Таблиця 20-5 пропонує наступну логіку дослі-нання економічної мобільності. Предполо-
ТАБЛИЦЯ 20-5. Гіпотетична економіческаямобільность
Ймовірність для дітей бути в групі: Якщо батьки бідних,% багатих,% БедниеБогатие 9010 1090 жим, що ми маємо дві рівні за розміром дохід-ні групи: бідних і багатих.
У першому столбцеми вказуємо статус батьків, в наступних двох-статус їхніх дітей. У кожну з клітин ми вносімдолю дітей, що мають дане походження і до-билися даного статусу. У таблиці проіллюстрі-ваний випадок низької соціальної мобільності: пото-мок бідних батьків з вірогідністю в 90% оста-нется в тій же дохідної групі і має лише 10-відсотковий шанс просунутися в групу богатих.Аналогічно діти багатих батьків у 90% случаевостанутся у своїй дохідної групі і тільки в 10% стануть бідними.
Уявімо протилежний випадок - з абсолютної мобільністю. Цього разу всі люди імеютравние шанси стати бідними або багатими незалежно від економічного статусу своїх батьків. Ветом випадку при тій же кількості людей в обеіхгруппах у всіх клітинах табл. 20-5 було б простав-лено 50%. Дитина, що народилася в бідній родині, мав би рівні шанси залишитися бідним або статьбогатим.
Показники ймовірності в таблиці економіч-ської мобільності будуть скоріше «90 проти 10», ніж «50 на 50», якщо тільки рівень доходів завісітглавним чином від успадкованого багатства і свя-зей.
Але таблиця покаже велику ступінь мобіль-ності у разі, якщо прагнення зробити кар'єру ітрудолюбіе дійсно мають значення. Какойіз наведених випадків більшою мірою відображаючи-ет реальну економічну практику в США?
Дані табл. 20-6 показують досить високійуровень мобільності, ближче до «50 на 50», ніж до «90 проти 10». Наведені дані засновані надолговременном дослідженні економічних успе-хів досить великої групи індивідуумів, на-ження за якими велося рік за роком, начинаяс 1968 Дані про доходи молоді відносяться к1981 р. У таблиці в кожному рядку вказана частка мо-лодих людей, що належать до однією з доходнихгрупп. Наприклад, 59% молодих людей з ніжніх40% сімей і самі знаходилися в нижніх 40%. Від-повідно не менше 41% дітей найбідніших 40% ро-уря виявилися в більш високих дохідних груп-пах, порівняно зі своїми батьками. З іншогобоку, 25% дітей батьків з верхніх 40% ока-залісь в нижніх 40%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Економічна мобільність "
 1. Здатність сім'ї купувати товари та послуги в значній мірі залежить від рівня постійного доходу, тобто звичайного, або
  економічної мо-стабільністю, коли індивіди переходять з групи з одним рівнем доходів в іншу. Рух вгору по сходах доходів може бути обумовлено удачею чи наполегливою роботою, а рух вниз - несприятливими змінами в кон'-юнктури або простої людської лінню. Мобільність відображає і тимчасові і постійні зміни в доходах. Високий рівень економічної мобільності
 2. Інший спосіб оцінки економічної мобільності - стійкий економіч-ський успіх, «прапор»
  економічної мобільності - стійкий економіч-ський успіх, «прапор» якого передається з покоління в покоління. Економісти, які вивчали це питання, виявили суттєву мобільність в групах з висо-ким доходом. Якщо батько заробляє на 20% більше середнього доходу свого покоління, найбільш ймовірно, що його син буде отримувати дохід, що перевищує заробітки однолітків всього на 8%.
 3. Сім'я, особисті заслуги і везіння
  економічного успіху, є-ються особисті досягнення - результат сильних мо-мотивації і працьовитості. Зрозуміло, ці достіженіятрудно виміряти і ще важче відокремити від здібностей, що передаються у спадок, і впливу се-мейн оточення. Оскільки можливостей оце-нитка індивідуальні здібності не так багато, до-сягнення в області навчання залишаються одним з най-більш часто
 4. 4. Дискримінація
  економічної мобільності як у розрізі поколе-ний, так і впродовж менших за довжиною ггро-1 Доказ факту існування високого рівня мобільності име-ет довгу історію. Робота James R. Kearl and Clayne L. Pope, «Intergene-rational Effects on the Distribution of Income and Wealth: The Utah Expe-rience, 1850-1900», National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass, Working Paper
 5. 5. Бідність
  економічна мобільність відносно чертибедності? Деякі люди стають бідними лише накоротко час, втративши роботу. Для інших це по-ложение звично, воно бере початок з народження вбедной родині і продовжується протягом всього життєвого шляху. У більш конкретних випадках сітуацііразлічни залежно від віку людини іокружающей його обстановки. Якщо бідна человекстар, та ще й не
 6. Ключові терміни
  мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 7. Завдання
  економічної мобільно-сти (табл. 20-6). Обговоріть три стратегії (що носять ха-рактер змін у законодавстві або державних програм), які дозволили б достічьпочті абсолютної мобільності. Подумайте також отрех стратегіях, мають зворотний ефект. 6. Який зв'язок, якщо вона є взагалі, табл. 20-6 з під-просом про те, чим більшою мірою - спадщині-ністю або оточенням -
 8. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  економічну ізоляцію держави будь-якими іншими аргументами, крім егоїстичних інтересів окремих виробників і проблемами готовності до війни. Формулюючи цей закон, Рікардо прагнув передусім довести неспроможність заперечень, висунутих проти свободи міжнародної торгівлі. Протекціоністи запитують: Який при свободі торгівлі доля країни, умови виробництва в якій
 9. 3. Субпредельная земля
  економічним благом. Однак кількість доступної землі настільки величезна, природа настільки щедра, що земля все ще є в надлишку. Тому використовуються тільки найбільш продуктивні ділянки землі. Є земля, яку люди вважають або зважаючи фізичної продуктивності, або через її розташування занадто бідною, щоб її варто було обробляти. В результаті гранична (маржинальна) земля, тобто
 10. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  мобільності капіталу і праці у всьому світі буде панувати тенденція вирівнювання ціни праці одного і того ж виду і однакової якості [Детальний аналіз див. с. 586587.]. Хоча навіть якби існувала вільна торгівля товарами, ця тенденція відсутня б в нашому реальному світі міграційних бар'єрів та інститутів, що ускладнюють закордонні капітальні вкладення. Гранична
© 2014-2022  epi.cc.ua