Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

7.3. Доходи підприємства


Подібно до того як розрізняють сукупні, середні та граничні витрати, необхідно розрізняти сукупний, середній і граничний дохід.
Сукупний дохід (валовий, сумарний, загальний дохід, виручка від реалізації) (TR) - це добуток ціни (р) на кількість проданої продукції (Q):
TR=p? Q.
Таким чином, дохід - це завжди функція від ціни і обсягу виробництва. При цьому залежно від характеру ринку (досконалої чи недосконалої конкуренції), на якому функціонує фірма, ціна являє собою або постійну величину, на яку фірма не може впливати (фірма - ценополучателем), або величину змінну, на яку фірма може вплинути (фірма - ценоделатель).
Звідси: дохід фірми, що функціонує на ринку досконалої конкуренції, цілком залежить від обраного нею обсягу виробництва і змінюється пропорційно зміні випуску продукції, в той же час дохід фірми, що реалізує свою продукцію на ринку недосконалої конкуренції, залежить від обраного обсягу виробництва і від ціни. Фірма-монополіст для того щоб продати більше продукції, змушена знижувати ціну, тому сукупний дохід фірми в міру збільшення обсягу продажів спочатку зростає, потім починає знижуватися.
Графічно сукупний дохід фірми досконалого конкурента являє собою пряму, висхідну з початку координат; фірми-монополіста - параболу, вершина якої характеризує максимальний сукупний дохід, що отримується фірмою (рис.
7.5).

Рис. 7.5. Сукупний дохід
а) конкурентної фірми; б) неконкурентною фірми
Середній дохід (AR) - це дохід, що отримується на одиницю проданої продукції:
AR=TR: Q.
Очевидно, що середній дохід фірми дорівнює ціні продукту:
AR=(p? Q): Q=p.
Нарешті, третім показником, що характеризує дохід фірми і широко використовуваним в економічному аналізі, є граничний дохід (MR). Граничний дохід характеризує приріст сукупного доходу при збільшенні обсягу виробництва на одиницю.
MR=? TR:? Q.
В умовах конкурентного ринку граничний дохід фірми дорівнює середньому доходу і ціною, тобто MR=AR=р (рис. 7.6).

0 Кількість продукції, од. Q
Рис. 7.6. Середній, граничний дохід і ціна продукції
конкурентної фірми
Граничний дохід неконкурентною фірми менше середнього доходу (ціни), тобто
MR <р.
Подібне співвідношення між граничним доходом і ціною пояснюється наступним чином. Щоб продати додаткову одиницю продукції, фірма змушена знизити на неї ціну, але фірма не може продавати однакові екземпляри продукції за різними цінами, тому вона змушена знизити ціни і на всі попередні екземпляри. В результаті за рахунок доходу, отриманого від продажу додаткової одиниці продукції, фірма повинна покрити збитки від зниження цін на попередні екземпляри.
В умовах недосконалої конкуренції граничний дохід неконкурентною фірми дорівнює ціні додаткової одиниці продукції за вирахуванням збитків, що виникають в результаті зниження ціни попередніх одиниць.
Припустимо, що фірма продає першу одиницю продукції за 124 ден. од., щоб продати другу одиницю, вона змушена знизити ціну до 114 ден. од., але знизивши ціну за другу одиницю до 114 ден. од., фірма змушена знизити ціну і на попередню (першу) одиницю. В результаті, продавши другу одиницю за 114 ден. од., фірма отримає граничний дохід, що дорівнює 104 ден. од. [114 - (124 - 114)], тобто граничний дохід менше ціни.
Таким чином, якщо для продажу більшої кількості товару фірмі необхідно знизити ціну, то крива середнього доходу буде нахилена вниз, а крива граничного доходу виявиться нижче кривої середнього доходу (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Середній, граничний дохід і ціна продукції
неконкурентною фірми
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.3. Доходи підприємства"
 1. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  дохід, що містить більше ніж просто чистий відсоток. Чистий відсоток величина, яку з валової виручки кредитора можна вичленувати тільки за допомогою аналітичного мислення. Підприємницька компонента, що міститься в валовий виручці кредитора, визначається всіма тими чинниками, які діють в будь-якому іншому підприємницькому підприємстві. Більш того, вона також визначається законодавчим
 2. 3. Виручка і прибуток фірми
  дохід від фактора підприємництво. 2. Теорії монопольного прибутку і прибутку ринкового дисбалансу стверджують, що прибуток може бути результатом удачі, везіння, конкурентних переваг, ринкового дисбалансу і (або) недостатньо енергійної конкуренції. У реальній дійсності ринки характеризуються, як правило, сформованим нерівновагою і на якийсь період одні підприємці виявляються
 3. Висновки
  доходу та граничних витрат. 9. Результатом діяльності фірми (підприємства) є виручка (валовий дохід) і прибуток. Існують три групи теорій прибутку (компенсаторні і функціональні, монопольного прибутку і ринкового дисбалансу, технологічні та інноваційні), які по-різному пояснюють природу прибутку. У господарській практиці прибуток визначають як різницю між сумарною виручкою
 4. Запитання для самоперевірки
  дохід підприємства становить 600 тис. грош. од. Підприємство платить зарплату працівникам 300 тис. ден. од. Крім того, витрати на сировину і матеріали'составляют 100 тис. ден. од., неявні витрати підприємства складають 150 тис. ден. од. Визначте бухгалтерську і чистий економічний прибуток підприємства. 9. Яке з наступних тверджень є правильним: а) Бухгалтерський прибуток - Неявні
 5. Податкова система
  доходу, податкової ставки і величини податку, зрозумілих налогосборщікам і платникам податків. Сьогодні ці принципи розширені і доповнені у відповідності з духом нового часу. Сучасні принципи оподаткування такі: 1. Рівень податкової ставки повинен встановлюватися з урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня доходів. Податок з доходу повинен бути прогресивним. Принцип цей
 6. Висновки
  доходів). Найважливіші функції держбюджету - розподільна і контрольна. Він займає центральне місце в системі державних фінансів. 3. Фінанси - це система сформованих у суспільстві відносин з формування і використання фондів грошових коштів або фінансових ресурсів через спеціальні фонди та установи. Поняття «фінанси» включає державні фінанси (державний бюджет +
 7. Спрощена схема кругообігу
  доходів в однорідні «потоки», протікають між підприємствами і домашніми господарствами, об'єднують їх в господарську систему (рис. 4.1). Рис. 4.1. Кругообіг товарів, доходів і витрат У нашій (спрощеної) схемою кругообігу всі ресурси належать домашнім господарствам. Вони надають робочу силу, капітали, природні та інші ресурси. Підприємства, коли пропонують факторні
 8. Опції кредиту
  доходи підприємств, домашніх господарств, держави акумулюються і перетворюються в позичковий капітал, який передається за плату (у вигляді відсотка) у тимчасове користування. Через кредитний механізм позичковий капітал перерозподіляється на основі повернення між галузями господарства, прямуючи в ті сфери, які забезпечують отримання більшого прибутку або яким надається перевага в
 9. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  доходу на душу населення і грамотності. Економічні потреби тісно пов'язані з виробництвом, обміном, споживанням. Необхідність їх задоволення спонукає виробників створювати потрібні життєві блага, а поява нових товарів та послуг стимулює розвиток потреб людини. Наприклад, винахід телевізора і магнітофона значно розширило коло економічних потреб
 10. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  прибутковості Економічний зміст закону попиту. Проста модель попиту і пропозиції, на думку шведського економіста К. Еклунда, існує майже 200 років, а ії більш розвинута форма впродовж останніх 100 років є ядром політичної економії. Проста модель відображає поведінку покупця і продавця, співвідношення попиту і пропозиції та динаміку цін під час купівлі-продажу одиниці
© 2014-2022  epi.cc.ua