Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Але для людей на зразок Льюїса Кеміна, бухгалтера Dante, ис-конання податкового кодексу - посто-янная головний біль. Кожні

Але для людей на зразок Льюїса Кеміна, бухгалтера Dante, ис-конання податкового кодексу - посто-янная головний біль. Кожні дві які-діли - грошові перекази для системи соціального страхування н прибутковий податок, щоквартальні звіти про сплату податків на заробітну плату та податків, що спрямовуються на виплату допомоги з безробіття, щоквартальні податки на прибуток і, звичайно, ведення різного виду звітності, включаючи відомості, по-лучанин приватно, і різні цивільні форми. А адже ми ще не згадали податки, що стягуються правитель-ством штату та місцевими адміністрація-ми, в навантаження до яких Dante зобов'язана купувати ліцензії на продаж алко-гольних напоїв для кожного з десяти ресторанів і враховувати їх окремо. Ось вона - реальність американської системи оподаткування, федеральні податки якій базуються на монументальним-тальном зводі найскладніших законів.
Двадцять років тому, коли податкові за-кони становили тільки третю частину того, що ОНН представляють зараз, пре-зидент США Джиммі Картер назвав їх «ганьбою людства». Дотримання положень кодексу контролюють 115 тис. співробітників Податкового управління США, бюджет якого складає $ 7 млрд. Але ця сума - лише незначна частина з-держек платників податків, пов'язаних з виконанням їхніх зобов'язань перед державою. За мінімальними оцінками виконання федерального подат-кового законодавства обходиться американським компаніям в сотні мил-Ліард доларів на рік ... Великі ком-панії перебувають під невсипущим надзо-ром податківців. Так, податковий звіт однієї великої компанії за 1992 р. со-ставив 30 томів, які налічують 21 тис. сторінок. Але основна тяжкість тягаря лягає на малий бізнес. Невеликим місцевих магазинах ком-пьютернойтехнікі, делікатесів або запра-вочная станціям, з активами менше $ 1 мле (до даної категорії належать 90% аме-риканских компаній) кожні 100 від-правляться до Вашингтона доларів об-ходятся в $ 390.
У 1990 р. малий бізнес заплатив уряду податки на суму $ 4,1 млрд, а тільки на заповнення основ-них корпоративних форм 1120 і 1120S було витрачено $ 15,9 млрд. Це оз-початку, що податок на прибуток корпора-цій - вкрай неефективний джерело надходжень федерального уряду. Хоча скарги на податкову систему часто зводяться до критики роботи Податко-вого управління, бізнесмени і політики вважають, що дійсна провина лежить на Конгресі, на постійних, іноді на швидку руку, зміни законодавець-ства, «вбивають» бажання чесних платника податків з'ясовувати, яку все-таки суму вони повинні заплатити.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Але для людей на зразок Льюїса Кеміна, бухгалтера Dante, ис-конання податкового кодексу - посто-янная головний біль. Кожні "
 1. СТАРІННЯ
  для оплати однієї пенсії (34) . У багатьох багатих і бідних країнах відсоток населення старше шістдесяти п'яти років до 2025 подвоїться (35). У Японії в 2025 р., як передбачається, літні становитимуть 26% населення. У Сполучених Штатах важко передбачити, яку частку населення складуть особи похилого віку, оскільки вона сильно залежить від чисельності передбачуваної імміграції - джерела молодих людей,
 2. Тіньова економіка
  для громадського перерозподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова економіка. Її основні риси - відхід від податків, втеча капіталів за кордон, подвійна бухгалтерія, «човникова» і бартерна торгівля, приховане безробіття, корупція. Тіньова економіка неоднорідна за своєю структурою. Головними фігурами тіньової економіки є
 3. Глава 28.
  Для встановлення цін і регістра-ції зобов'язань. Іншими словами, гроші являють собою міру, на основі якої здійснюються економічні угоди. Діяльність Центрального бан-ка в чомусь нагадує діяльність Бюро стандартів, оскільки обидві організа-ції повинні забезпечувати надійність використовуваних нами одиниць виміру. Ко-ли Центральний банк збільшує пропозицію грошей і
 4. Глосарій
  для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА Barter economy. Економіка, вкоторой не існує будь-якого єдиного та общепрінятогосредства обміну; товари обмінюються безпосередньо наінші товари. БАР'ЄРИ ВХОДЖЕННЯ. Barriers to entry. Стримують по-потенційних конкурентів від проникнення в ту або інуюотрасль, де вже влаштувалися продавці витягують
 5. Відповіді на запитання з залу
  для створення інших власників, для передачі майна в руки приватних власників в надії, що вони почнуть працювати ефективно. Нічого не вийшло, працювати ефективніше не стали. Власність потрапила в руки не тих, хто здатний нею ефективно управляти. Що стосується другого етапу, грошової приватизації, то ми опинилися в пастці - у пастці, пов'язаної із застосуванням жорсткої фінансової
 6. 4. Облік витрат виробництва
  для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим рівнем задоволення споживачів. Неприбутковість проекту внаслідок
 7. Коментарі
  для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, з
 8. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  для мандрівника дуже мало значення. Антитрестовські закони слід було б змінити, щоб вони рівним чином застосовувалися до всіх. Те, що це не зроблено, призводить до абсурдного становища, коли американські повітряні лінії дискримінуються на своїх внутрішніх ринках своїм власним урядом. Але світ ще більш складний: ці фірми з іноземними головними управліннями, вилучені з американських
 9. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  для валового внутрішнього продукту, впала з 2,2% в 1993 р. до 2,1% в 1994 р. У третьому кварталі 1995 р. вона дорівнювала 0,6% (3). Індекс цін виробника на готові споживчі товари, що впав протягом попереднього спаду, в грудні 1994 р. був нижче, ніж у квітні 1993 р., причому річний відсоток його зростання впав з 1,2% в 1993 до 0,6% в 1994 г . Витрати на робочу силу в 1994 р. зростали повільніше,
 10. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  для зниження імпорту до рівня експорту, може бути дуже великим. Коли знижуються доходи, зменшуються також заощадження, оскільки ці заощадження робляться з менших доходів; але так як інвестиції убувають ще швидше внаслідок падіння обсягу виробництва, то заощадження та інвестиції зрештою приходять в рівновагу, і тоді експорт стає рівним імпорту, але обидва при сильно зниженому обсязі
© 2014-2022  epi.cc.ua