Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Числовий приклад


Приклад формування доходів при дійсному рівноправ'ї факторів вироб-ництва наведено в табл. 5.
Таблиця 5
Формування доходів при рівноправність факторів виробництва,
грн. / Од. товару
Фактор виробництва Вартість / ціна витрат фактора виробництва Додаткова вартість вар-тість
власника ринкова
ціна Засновник: - фундація 200 250 50 - капітал підприємства 125 150 25 - «земля» підприємства 25 35 10 Сума 350435 85 Власник робочої сили: - праця 350500150 - капітал підприємства 250 300 50 - «земля» підприємства 50 70 20 Сума 650 870 220 Власник орендованого капіталу: - власний капітал 150 200 50 - капітал підприємства 100 120 20 - «земля» підприємства 20 28 серпня Сума 270348 78 Власник орендованої "землі": - власна «земля» 45 50 5 - капітал підприємства 25 30 5 - «земля» підприємства 5 7 лютого Сума 75 87 12 Всього 1345 1740 395
Оскільки підприємство належить усім учасникам пулу, кожен з них крім власного фактора виробництва володіє також частиною капіталу і «землі» підпри-ємства. (Домовимося, що власним фактором виробництва будемо називати той, з кото-рим його власник спочатку входить в пул).
Вартості витрат власних факторів виробництва? засновництва, праці, орендованих капіталу і «землі» з боку їх власників у табл. 5 прийняті тими ж, що і в табл. 4, відповідно 200, 350, 150 і 45 грн. / Од. товару. У нашій ідеальної моделі обмін між засновником і власниками інших факторів виробництва відсутній, по-цьому категорія «договірні ціни витрат» не використовується, а засновницькі вартості витрат рівні вартостям власників.
Згідно з прийнятим допущенню, можуть бути визначені ринкові ціни витрат усіх факторів виробництва окремо цзфп, i. У табл. 5 значення ринкових цін витрат власних факторів виробництва дорівнюють 250, 500, 200 і 50 грн. / Од. товару. (В табл. 4 у відповідних осередках були проставлені "?").
Додаткової вартості розраховані як різниці ринкових цін витрати та вартості власника.
У реальній дійсності точно так само? як різниця ринкової ціни витрат і вартості власника фактора виробництва додаткова вартість розраховується тільки для засновника (див. попередню главу). Додаткова вартість для решти власників факторів виробництва дорівнює різниці ринкової ціни витрат та договірної ціни за-трат.
Як вже сказано, учасникам пулу належать частини капіталу і «землі» підпри-ємства, пропорційні внеску кожного у формування ринкової ціни товару Ц1. Ве-личина цього вкладу визначається часткою ринкової ціни витрат належить суб'єкту фактора виробництва цзфп, i в сумарній ціні витрат усіх власних факторів вироб-ництва (засновництва, праці, орендованих капіталу і «землі»). Наприклад, частка заснував-теля становить (див. табл. 5) 250 / (250 +500 +200 +50)=0,25. Відповідно до неї йому пола-гаются частини вартості капіталу і «землі» підприємства (у перерахунку на одиницю товару), рівні відповідно 0,25 - 500=125 грн. / Од. товару і 0,25 - 100=25 грн. / од. товару, де 500 і 100 - сукупні капітал і «земля» підприємства в грошовому вираженні, грн. / од. товару, їх значення взяті з табл. 4. Аналогічним чином розраховані частини капіталу і «землі» підприємства, що належать іншим учасникам пулу.
Капітал і «земля» підприємства є рівноправними факторами виробництв-ва, їх витрати також оцінюються споживачами (ринком) відповідним значенням цзфп, i і, отже, на їх частку припадає деяка додаткова вартість.
Дохід кожного учасника пулу визначається ринковою ціною витрат трьох факторів виробництва? його власного, а також належної йому частини капіталу і «землі» підприємства. Додаткова вартість привласнюється власником фактора виробництв-ва.
1. Розглянута модель показує, що справедливий розподіл теоретично можливо навіть за наявності приватної власності і приватного засновництва.
Цей факт ні про що не говорить. Навіть трудова теорія теоретично (!) Допускає відсут-ність експлуатації у разі, якщо капіталіст повертатиме всю присвоєну їм при-бавочную вартість своїм найманим робітникам.
На жаль, до цих пір не знайшлося ні од-ного ентузіаста, який захотів би, просто заради «спортивного» інтересу, реалізувати цю теоретичну можливість на практиці. Можна не сумніватися, що те ж саме можна сказати з приводу теоретичної моделі справедливого розподілу доходу, тільки що розглянутим в рамках викладу синтетичної концепції вартості.
2. Слід розглянути ще один спосіб розподілу. У табл. 1 наведені МНТ суб'єктів обміну:
? МНТ рибалки? 30 заходів зерна і 5 оленів;
? МНТ хлібороба? 60 лососів і 5 оленів;
? МНТ мисливця? 40 лососів і 20 заходів зерна.
При цьому суспільне виробництво в змозі повністю задовольнити запити кожного суб'єкта. Наприклад, хліборобові і мисливцеві в сукупності потрібно 100 Лосо-сей, і саме 100 лососів складають ресурси рибалки? див. табл. 1.
Теоретично можна уявити, що всі обміни здійснюються без визначення значення вартості кожного товару. Наприклад, рибалка просто віддає 60 лососів земле-ділку і 40 лососів мисливцеві, отримуючи натомість від них необхідні йому 30 заходів зерна і 5 оленів. (В період військового комунізму це називалося «прямий продуктообмін»). У результаті кожен суб'єкт отримує свій МНТ в повному обсязі, тобто, задовольняє свої потреби.
Цей спосіб розподілу, коли кожен отримує «по потребі» (маються на увазі розумні потреби), віддаючи суспільству «по здібності», відповідає Комуністична-ському способу виробництва.
На даний момент розвиток суспільства ще не досягло тієї стадії, коли кожен його член готовий трудитися без примусу, повністю реалізуючи свій потенціал. Існую-щий економічний механізм, заснований на визначенні вартості продукту та обмін товарів відповідно до закону вартості, покликаний виявити внесок кожного виробника в сукупний суспільний продукт. Розподіл в ідеалі має здійснюватися в со-відповідності з величиною цього вкладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Числовий приклад "
 1. , а також значення чотирьох його складаючи-чих.
  Числовий приклад. Числовий приклад Погляньте на табл. 22.2, яка відображає результати роботи гіпотетичної еко-номіки, що виробляє тільки два види товарів - хотдоги і гамбургери. У табли-це наведено дані про обсяг їх випуску та цінах продажу одиниці товару Е 2001,2002 і 2003 рр.. Глава 22. Як вимірюється національний дохід 487 ЦІНИ І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА роки ЦІНА
 2. Максимізація прибутку монополістом
  числовому прикладу. Уявімо собі, що фірма є єдиним виробником даної продукції на ринку, і зведемо дані про її витратах і доходах в табл. 12.1. Таблиця 12.1. Динаміка витрат і доходів фірми Х в умовах монополії {foto46} Ми припустили, що 1 тис. од. своєї продукції монополіст може продати за ціною 500 руб. Надалі при розширенні збуту на 1 тис. од. він
 3. Основне правило попиту на фактори
  числовий приклад, що пояснює, почім-му основне правило, тобто рівняння (6), повинно ви-конуватися. Припустимо, наприклад, що MPL / w=2и МРК / гк=1. Таким чином, додатковий дол-лар, витрачений на працю, принесе приріст випу-ска в розмірі двох одиниць, тоді як якби він 6 Подальша логіка абсолютно ідентична використаної в гол. 6, гдеми показували, що результат ділення величини
 4. Числовий приклад
  приклад, який ілюструє процес формування вартості в умовах «первісного бартеру», наведено в табл. 1. Таблиця 1 Приклад формування вартостей Показник Позначення Суб'єкт обмінного процесу Риболов Землероб Мисливець Ресурси суб'єкта Рсуб 100
 5. Числовий приклад
  Приклад формування доходів представлений в табл. 4 (чисельні значення всіх показників умовні). Таблиця 4 Формування доходів, грн. / Од. товару Фактор виробництва Вартість / ціна витрат фактора виробництва прибавоч-ная вар-тість вар-тість власника договір-ная
 6. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  числових виразів у відносини між покупцем і продавцем не робить впливу на сутність продажів; вони нейтральні по відношенню до економічної активності людей. Але поняття нейтральних грошей нездійсненно і незбагненно саме по собі [Див: нижче. С. 389 392. * Доказ від протилежного (лат.). Прим. пер.]. Якби ми побажали скористатися недоречною термінологією, що застосовується в багатьох
 7. Глава 12
  числові оцінки, мене став охоплювати страх, що моя гра базується на невірній інформації. Природно, що, як тільки це почуття зміцніло, я негайно закрив свої короткі позиції. А якщо вже я повірив Томасу, що помилявся і закрив короткі позиції, я просто зобов'язаний був відкрити довгі. Так вже я влаштований. У своєму житті я займався тільки одним - торгував акціями і всякого роду сировиною. Для мене
 8. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  числові значення. Подоб-ні вигадки використовуються для того, щоб показати, що раз закон вартості не змінюється, залишається вічним, немає і різниці між капіталізмом і соціалізмом. Таким чином принципи методології австрійської школи підпорядковані одному завданню, саме завданню боротьби з марксіз-мом. У Герцена в одній з його статей мовиться, що є такі люди, про яких можна сказати, що вони
 9. Біржові індекси
  числове значення у багато разів менше значення індексу Доу Джонса. Скажімо, коли індекс Доу Джонса дорівнює 2965,56, індекс «Стендард енд Пурс» - лише 377,75. Тому ринкові коливання, виміряні за останнім показником, не так помітні. У свою чергу американська автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів (NASDAQ) має велику частку акцій компаній сектора
 10. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  числовим програмним управлінням, промислових роботів, гнучких виробничих систем, формування працівника нового типу, модифікація пріоритетних цілей розвитку суспільства та ін У США, наприклад, у першій половині 80-х рр.. в 2,3 рази зріс обсяг продажу комп'ютерів, в 2 рази - чисельність верстатів з ЧПУ, з 22 до 170 тис. збільшилася кількість промислових роботів. Форми прояву структурних
© 2014-2022  epi.cc.ua