Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

6.5. Аналогії з ефективністю виробництва продукції


Тепер переходимо до наступного питання - питання організації ефективного процесу виробництва споживчої вартості. При протіканні будь-якого трудового процесу, як відомо, затрачається жива праця, а також минулий працю, матеріалізований у предметах і знаряддях праці. Останній зосереджений в продукції певної якості продукції.
Безпосередню участь людини у виробництві споживної вартості абсолютно необхідно і природно, бо для цього і створюється продукція. Воно надзвичайно цікаво з теоретичної точки зору, і важливо для вирішення безлічі практичних завдань, у тому числі завдань оцінки ефективності виробництва високоякісної продукції, усунення втрат при її експлуатації або використанні.
Форми участі людини в процесі виробництва продукції та споживчої вартості різноманітні, але в своїй основі схожі. Виробництво споживної вартості так само, як і виробництво продукції, вимагає спеціального інструментального оснащення, певної послідовності дій (технології) і повинно відповідати вимогам раціональності, т.
е. бути ефективним. Таким чином, ефективність залежить від багатьох обставин, у тому числі і того, чи сам споживач організовує процес задоволення потреби або цей процес готується і здійснюється за участю і допомогою інших людей або спеціалізованих організацій.
Оцінка ефективності виробництва споживної вартості в прямій постановці як самостійний напрям досліджень в економічній літературі практично не зустрічається. Водночас все вищевикладене дозволяє висловити думку про те, що ця проблема заслуговує серйозної уваги і спеціальних зусиль вчених: економістів, фізіологів, психологів та інших фахівців. Думається, що в недалекому майбутньому сюди може переміститися центр ваги теоретичних і практичних оцінок кінцевих народногосподарських результатів виробництва. При цьому доведеться мати на увазі, що ефективність процесу виробництва споживчої вартості мінлива, має різну форму вираження, залежну від характеру потреби, якості використовуваної продукції, а також форм організації задоволення потреби.

Наближаючись до підведення підсумків справжніх роздумів, необхідно підкреслити, що назріла необхідність приділити більше уваги і вжити додаткових зусиль для більш чіткої і осмисленої організації процесів безпосереднього задоволення потреб. Спектр проблем тут широкий. Найбільш вірогідними в числі організаційно-технічних завдань тут є: класифікація процесів виробництва споживчих вартостей, якщо хочете, технології задоволення потреби, розробка на цій основі систем показників цих процесів, розширення практики стандартизації стосовно до передостанньої стадії життєвого циклу продукції - її використання.
У практиці господарської діяльності та ведення бізнесу слід спеціально займатися розробкою форм і методів організації процесів виробництва споживчих вартостей, спостереження за їх протіканням, а також економічними та психофізіологічними результатами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5. Аналогії з ефективністю виробництва продукції "
 1. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  Теорія циклічних коливань виробництва, розроблена британською грошової школою, незадовільна в двох відносинах. По-перше, вона не змогла зрозуміти, що фідуціарні кредит може надаватися шляхом не тільки випуску банкнот понад резерву готівки в банку, а й створення понад цього резерву банківських вкладів, з правом виписки чека (чекові гроші, депозитні гроші).
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Господарська діяльність. Блага і потреби
  Господарська діяльність людей являє собою процес, в якому економічна теорія виділяє чотири стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання. Виробництво - це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Розподіл - це процес визначення частки, кількості, пропорції, в якій кожен господарюючий
 4. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  Зовнішня торгівля - найважливіша форма міжнародних економічних відносин; поряд з міжнародним виробничим, науково-технічним та іншими формами (підготовка кадрів, туризм тощо) співробітництво. Основні форми міжнародного виробничого співробітництва: - спільна координація виробництва і збуту на основі спеціалізації і кооперування; - спільне володіння підприємствами
 5. Попит створює пропозицію
  Кейнс звернув увагу на те, що випадало від уваги інших економістів. Він виступив з критикою так званого закону Сея, який поділявся багатьма з них. Ж.Б. Сей вважав, що виробництво саме формує доходи, забезпечуючи відповідний попит на товари, само виключає загальне надвиробництво товарів і послуг. Порушення можуть відбуватися по окремих товарах або товарними групами в силу
 6. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  Розвиток економічних поглядів в Росії проходило в тісному зв'язку із загальним рухом науки в інших країнах. Праці і розробки російських учених багато в чому оригінальні; багато положень, обгрунтування, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами
 7. Висновки
  1. Чиста монополія припускає, що одна фірма є єдиним виробником даної продукції, що не має аналогів. Монополіст повністю контролює її ціну й обсяг випуску, 2. Причинами монополії є: а) ефект масштабу; б) законодавчі перешкоди для вступу нових фірм у галузь, патенти і ліцензії; в) нечесна поведінка та ін 3. Крива попиту на продукцію
 8. 2. Зміст бізнес-плану
  Складання бізнес-плану має переслідувати дві вищезгадані цілі: 1. Ретельно проаналізувати сучасний стан фірми і визначити її цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. 2. Представити фірму у привабливому для зовнішніх інвесторів і партнерів вигляді. Назви розділів бізнес-плану можуть змінюватися залежно від методики його складання, але в узагальненому вигляді вони
 9. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
  Податки - це обов'язкові безоплатні платежі, що стягуються державою з юридичних і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави. Від податку слід відрізняти збір, що представляє собою обов'язковий внесок, сплата якого є-ється одним
 10. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  Бюджетно-податкова (фіскальна) політика - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і на-логів, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП (ВВП). Величина валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної заня-тости продукції (товарів і послуг). Якщо валові витрати
© 2014-2022  epi.cc.ua