Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

35. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ПОТУЖНОСТІ

На початку аналізу необхідно виявити, наскільки повно використовуються потужності обладнання і підприємства в цілому, для цього проводиться аналіз використання потужності кожного виду обладнання, що бере участь в потоці.
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання визначається як відношення фактичної кількості вироблених в зміну (добу) виробів до сумарної потужності обладнання. Потужність обладнання визначається за технічним паспортам.
При виявленні нерівномірності навантаження на окремі види обладнання в потоці необхідно з'ясувати причини цього. При недостатній завантаженості устаткування (коефіцієнт інтенсивності <1) не забезпечується його нормативна окупність.
При перевантаженості обладнання (коефіцієнт інтенсивності> 1) можливі два варіанти: 1) якщо таке обладнання успішно справляється з роботою і перевантаження не позначається негативно на якості вироблюваної продукції, то є сенс експлуатувати його з перевантаженням.
У цьому випадку не потрібно капвкладень для придбання та встановлення додаткового обладнання з метою збільшення його потужності, 2) якщо такий шлях нереальний, то необхідно додати обладнання для ліквідації «вузьких місць» в потоці з метою збільшення потужності або замінити його новим, більш продуктивним.
Далі досліджується ступінь використання виробничих потужностей підприємства в цілому. Під виробничою потужністю підприємства мається на увазі максимально можливий випуск продукції при досягнутому або наміченому рівні техніки, технології та організації виробництва. Ступінь використання виробничих потужностей характеризується такими коефіцієнтами:
Ко=V рік / Мп,
де Ко - загальний коефіцієнт використання виробничих потужностей; V рік - плановий або фактичний обсяг виробництва за рік; Мп - середньорічна виробнича потужність підприємства.

Ки=V с / Мп.
Де Кі - інтенсивний коефіцієнт використання виробничих потужностей; V с - середньодобовий випуск продукції; Мп - середньодобова виробнича потужність.
Ке=Ф1 / Ф2,
де Ке - екстенсивний коефіцієнт використання виробничих потужностей; Ф1 - фактичний або плановий фонд робочого часу; Ф2 - розрахунковий фонд робочого часу, прийнятий при визначенні середньодобової виробничої потужності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ПОТУЖНОСТІ "
 1. Питання 42. Статистика обладнання
  У складі основних виробничих фондів особливо важливе місце належить машин і встаткування як активної частини основних фондів, безпосередньо пов'язаної з впливом на предмети праці і виробництвом продукції. У завдання статистики устаткування входить аналіз наявності, складу, стану та використання двох груп устаткування - виробничого та енергетичного. Виробничим
 2. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  Основні виробничі фонди (ВПФ) - це сукупність матеріальних цінностей, що діють у незмінній натуральній формі протягом тривалого періоду, неодноразово беруть участь у процесі виробництва і що втрачають свою вартість частинами у міру зношування . Ступінь використання ОПФ характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої
 3. Структура і аналіз основного капіталу
  Основні фонди представлені насамперед будівлями і спорудами, передавальними пристроями, машинами, обладнанням і приладами, транспортними засобами, інструментом, худобою, товарами тривалого користування домашніх господарств (домашнім майном), а також нематеріальними активами (патентами, товарними знаками, авторськими та іншими правами). Основні фонди в чому визначають
 4. 34. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ
  Застосовувані виробничі фонди, їх технічний стан і ступінь відповідності сучасному розвитку техніки у значній мірі характеризують технічний рівень підприємства і зумовлюють ефективність їх використання. Технічний стан обладнання характеризується його фізичним і моральним зносом, рівнем застосування нової техніки, а це в першу чергу залежить від віку
 5. Рівноважна ціна і фактор часу
  Для розуміння рівноважної ціни велике значення має фактор часу. І для покупців, і для продавців важливо знати, який характер носить встановлену рівновагу: миттєвий, короткостроковий або довгостроковий. Залежно від тривалості періоду або не будуть робитися ніякі зусилля, або будуть задіяні тимчасові фактори виробництва, або будуть здійснюватися великомасштабні
 6. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Мета внутрішнього аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку
 7. Особливості формування цін
  . В основі світових цін на продукцію обробної промисловості лежать експортні ціни великих компаній - виробників і експортерів продукції. Вони підраховуються за методом повних витрат або методу прямих витрат. Ціни, що встановлюються за методом повних витрат, базуються на повних витратах виробництва, на очікуваного прибутку і припускають повну реалізацію продукції і використання
 8. 60. ПОДАТКОВІ СТАВКИ з транспортного податку
  Податкові ставки встановлюються законами суб'єктів РФ в залежності від потужності двигуна, тяги реактивного двигуна або валової місткості транспортних засобів, категорії транспортних засобів у розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засобу, один кілограм сили тяги реактивного двигуна, одну реєстрову тонну транспортного засобу або одиницю транспортного
 9. 14. Резерви підвищення продуктивності праці
  Резерви зростання продуктивності праці - це можливість більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення його продуктивності за рахунок удосконалення техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці та управління. Резерви тісно пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо той чи інший фактор розглядати як можливість, то
 10. 15.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: авансованого капіталу, ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, короткостроковий і довгостроковий ПЕРІОДИ
  Щоб почати будь-яке виробництво, потрібно спочатку авансувати капітал, а потім його витрачати. Спочатку авансований капітал? витрати на придбання постійних ресурсів (купівлю будівель, споруд, обладнання) і змінних ресурсів (сировини, матеріалів, робочої сили, в тому числі і менеджерів, і маркетологів, комунальне обслуговування і т. д.) з метою організації якоїсь справи і
 11. соціотехніческогоконструювання
  Незважаючи на суто академічне звучання, цей термін на ділі означає не що інше, як проведення соціологічних експериментів в університетських містечках. Мета роботи - створити систему управління для більш активного залучення працівників, підвищення продуктивності, якості і прибутку. Можна виділити дві складові частини такої социотехнической системи. Перша - технічна підсистема -
 12. 44 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
  Розділ, що характеризує виробничо-технологічну та інноваційну політику підприємства. Головне завдання даного розділу - довести майбутнім інвесторам, що економічний потенціал підприємства високий і може забезпечити виробничу програму, передбачену бізнес-планом. Він повинен містити інформацію про місцезнаходження підприємства; відомості про обсяг випуску продукції з самого початку
 13. 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді
  Довгостроковий часовий інтервал являє собою часовий проміжок, величина якого достатня, щоб змогли відбутися зміни у виробничих потужностях підприємства. Особливість зміни витрат і витрат виробництва у довгостроковому періоді народжує необхідність аналізу цих витрат і витрат на основі довгострокових середніх і граничних витрат. Довгострокові середні витрати - це
 14. 14. Ціни і виробництво
  На вільному ринку процес встановлення цін направляє виробництво туди, де воно найкраще служить бажанням споживачів, вираженим через ринок. Тільки у випадку монопольних цін монополісти здатні в обмежених межах відхилити виробництво від заданого напрямку з вигодою для себе. Ціни визначають, який з факторів виробництва повинен бути використаний, а який повинен бути залишений
 15. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  {foto161} У тривалому періоді, як ми пам'ятаємо з розділу 8.4, підприємство може вибрати виробничу потужність (масштаб заводу) і, отже, обсяг випуску, максимізує його прибуток. Процедуру вибору ілюструє рис. 9.12. Спочатку галузевої попит і пропозицію формують рівноважну ціну Р (рис. 9.12, а). На рис. 9.12, б LATC і LMC - криві середніх та граничних витрат
 16. 24.4. ВИТРАТИ монополістичноїконкуренцією
  З попередньої теми відомо, що економічна ефективність вимагає потрійного рівності? ціни, граничних витрат і середніх витрат. І воно себе проявляє таким чином: 1) рівність ціни і граничних витрат необхідно для досягнення ефективного використання ресурсів; 2) рівність ціни з мінімальними середніми валовими витратами припускає високу виробничу ефективність.
 17. Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
  Різке зниження інвестиційної активності призвело до устарения виробничого апарату. У промисловості знос основних фондів перевищив 50%, а в електроенергетиці, нафтопереробці, металургії, лісопереробки, хімії, транспорті, інженерній інфраструктурі виробничі потужності досягли такого стану, при якому слід очікувати їх масового фізичного вибуття. Нині гостро
 18. 56. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ З урахуванням фактору часу
  Еластичність пропозиції - це ступінь зміни кількості пропонованих до продажу товарів і послуг у відповідь на зміну рівня ринкових цін. Фактор часу в еластичності пропозиції - це період, протягом якого виробник має можливість пристосовувати обсяг пропозиції до зміни ціни. Розрізняють три часових інтервали: 1) найкоротший ринковий період. Він настільки малий, що
© 2014-2022  epi.cc.ua