Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета внутрішнього аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів.
По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища.
Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства.
У цьому випадку розглядаються всі сфери діяльності підприємства: організація та управління; виробництво; маркетинг; облік та фінанси; управління персоналом.

Існує безліч джерел сильних і слабких сторін діяльності підприємства, більша частина яких розглянута при аналізі галузі. Так, до числа сильних сторін внутрішнього середовища можна віднести явні споживчі переваги, можливість економії на масштабах виробництва. Слабкою стороною підприємства є залежність від внутрішнього ринку обсягу прямих продажів, нездатність задовольнити потреби нових сегментів ринку.
Ключовими питаннями діагностики можуть бути: ефективність використання потужностей, прогресивність устаткування, його технічний стан; виконання плану організаційно технічних заходів; вартість сировини та її доступність; ступінь вертикальної інтеграції, чиста продукція, прибуток; системи контролю запасів , оборот запасів; ступінь контролю за процесом приготування продукту; закупівля; дослідження та інновації; патенти; величина витрат.

Стратегія підприємства повинна враховувати головні переваги бізнесу, які створюють підприємству унікальні переваги для вирішення поставлених завдань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА "
 1. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  аналізу навколишнього середовища. У систему статистичних показників навколишнього середовища входять підсистеми показників, що застосовуються при вивченні тих компонентів природного середовища, для охорони яких потрібно здійснення природоохоронної діяльності в першу чергу. До них відносяться: 1) показники стану, забруднення та охорони атмосфери; 2) показники стану, використання і охорони водних
 2. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  середовища. Ми почнемо з обо-снования економічних аргументів на користь держав-ного регулювання забруднення-окрркающейсреди. Потім ми обговоримо те, як Управління поохране окрркающей середовища (EPA) підійшло до рі-нію стоїть перед ним завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 3. Напрями проектного аналізу
  аналіз його основних аспектів (часто їх називають напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного
 4. 1. Витрати виробництва: зовнішні і внутрішні
  аналізі господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства займає аналіз витрат і доходу в тій чи іншій формі. Вся сукупність витрат, пов'язаних з використанням ресурсів і послуг для виробництва продукції, називається витратами виробництва. Останні в залежності від їх ставлення до власності підприємства і характеру обліку підрозділяються на зовнішні, або явні і внутрішні, або
 5. Запитання для самоперевірки
  аналізу є найдовшою? 3. Яка головна задача аналізу навколишнього середовища? 4. Економічний аналіз відрізняється від фінансового аналізу насамперед: а) використанням розрахункових (тіньових) цін, б) урахуванням технічних аспектів проекту; в) урахуванням результатів маркетингових досліджень? 5. У 1992 р. роздрібні ціни в Росії виросли в 26,1 рази. Яка була 1 січня 1993 реальна
 6. Внутрішні витрати
  аналіз пошуку шляхів підвищення ефективності роботи підприємства. Ефективні заходи, спрямовані на більш повне і раціональне використання внутрішніх ресурсів, істотно підвищують продуктивність і тим самим забезпечують менший ступінь залежності підприємства від кон'юнктури ринку. Це ні в якому разі не принижує значимості обліку зовнішнього економічного середовища, але
 7. Запитання для самоперевірки
  середовища? 5. Як розвинені країни світу можуть допомогти розвиваються в боротьбі з наслідками забруднення навколишнього середовища? Чи підуть вони на це? 6. Які країни найбільшою мірою несуть відповідальність за забруднення твердої, рідкої і газоподібної оболонки
 8. Запитання до теми
  середовища? 5. Яка роль окремих підсистем у забрудненні навколишнього середовища? 6. У чому полягають особливості екологічних проблем у промислово розвинених країнах і країнах? 7. Чи відповідає інтересам країн, що розвиваються концепція «стабільного економічного
 9. 15.3. Регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища
  середовища
 10. ЧАСТИНА 1. Ревізія регіональної маркетингового середовища Макросередовище
  середовища
 11. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  аналіз.
 12. 36.6. ПРИХИЛЬНИКИ І КРИТИКИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  внутрішніх і міжнародних економічних проблем. У чому ж втілюється економічне зростання? Відповідь: економічне зростання оцінюється по приросту ВНП. Однак підвищення добробуту може виражатися не тільки (і навіть не стільки) в приращении матеріальних благ, скільки у підвищенні якості життя, зокрема, у збільшенні вільного часу, скорочення витрат на військові потреби, успішній боротьбі з
 13. 120. Поняття сталого розвитку
  середовища, але і цілий ряд інших проблем: фінансові, соціальні, демографічні. Таким чином, сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь і потребує дозволу цілого ряду взаємообумовлених проблем. Сталий розвиток може бути забезпечене тільки політичними та економічними засобами. Зміна напрямку світової економіки до
 14. 12.2. ФІРМА: ЇЇ ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ середу
  аналіз господарської діяльності та контроль. Цю внутрішню середу фірма формує і розвиває сама, керуючись цілями. Але є і зовнішнє середовище? це макроекономічні умови (система конкуренції, ринків і цін, інфляція, податки і т. д.), правові, політичні, міжнародні та соціальні умови, тобто ті умови, які фірма сама встановлювати і контролювати не може. Через систему
 15. Глава 18 Внутрішні ринки промислово розвинених країн
  внутрішніх ринків. Умови їх функціонування впливають на ефективність виробництва як окремих його видів, так і економічної системи в цілому. Внутрішній ринок, під яким мають на увазі систему обміну всередині національного господарства без експортно-імпортного сектора, виступає первинним елементом всієї системи функціонування світового господарства. Він включає внутрішні зв'язки, які
 16. 6. Витрати в довгостроковому періоді
  аналіз постійних і змінних витрат. Однак аналіз загальних середніх витрат зберігає своє значення. Особливістю кривої середніх витрат у довгостроковому періоді є те, що вона утворюється на основі інтегрування короткострокових середніх загальних витрат у міру переходу від одного масштабу виробництва до іншого. Отже, крива довгострокових середніх загальних витрат являє собою ланцюг
 17. Глобальна екологічна проблема
  середовища є вимирання лісів, тваринного і рослинного світу. Масштабність негативних наслідків забруднення природного середовища де-гавкає неможливим її рішення в рамках окремих національних економік. Потрібні міжнародні зусилля для контролю за забрудненням навко-лишнього природного середовища, визначення відповідальності відповідно до заподіяною шкодою. Разом з тим необхідно стимулювання за
 18. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 19. 24. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище
  середовища "(з ізм. Та доп. Від 26 червня 2007 р.) введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище. Негативний вплив на навколишнє середовище є платним. Форми плати за негативний вплив на навколишнє середовище визначаються федеральними законами. Про порядок визначення плати та її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види
© 2014-2022  epi.cc.ua