Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

12.2. ФІРМА: ЇЇ ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ середу

Фірма? організація, яка використовує ресурси для виробництва товару або послуги з метою отримання прибутку, яка володіє і управляє одним або кількома підприємствами.
Головна мета фірми? максимізація прибутку. Підлеглі мети: збільшення частки ринку, лідерство в НТП, ефективне виробництво, повернення інвестицій, гідна оплата праці персоналу («щоб робітник міг жити гідно»? Ф. Тейлор), виконання соціальних обов'язків перед персоналом і т. п. У діяльності фірми виділяють умови внутрішнього і зовнішнього середовища (див. схему 12.1):

Схема 12.1. Фірма: внутрішні та зовнішні умови


Внутрішнє середовище крім цілей включає продукт, структуру управління фірмою, технології, персонал, фінанси, планування, маркетингові рішення, аналіз господарської діяльності та контроль.
Цю внутрішню середу фірма формує і розвиває сама, керуючись цілями.
Але є і зовнішнє середовище? це макроекономічні умови (система конкуренції, ринків і цін, інфляція, податки і т. д.), правові, політичні, міжнародні та соціальні умови, тобто ті умови, які фірма сама встановлювати і контролювати не може.
Через систему маркетингу фірма виходить в зовнішнє середовище і живе за її законами. До цілей маркетингу відносять: задоволення потреб і запитів клієнтів фірми, забезпечення високого обсягу продажів, зростання темпів продажів і конкурентоспроможності, завоювання певних часток і сегментів ринку, зростання норми прибутку і всіх її похідних (складових), завоювання гарного іміджу (образу) фірми, позиціонування торгових марок і багато іншого.

Якщо фірма не враховує зовнішні умови, то й результати її діяльності можуть бути не ті, на які вона розраховувала. Така невизначеність результату називається ризиком.
Впливати на внутрішнє середовище фірми, враховуючи зовнішні процеси, знаходити способи досягнення поставлених цілей? це завдання підприємця (управителя)? менеджера. Вирішувати це завдання йому допомагає система управління, або менеджменту.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 12.2. ФІРМА: ЇЇ ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ середу "
 1. Проблемні питання
  внутрішньої? 4. Як і чому розширюються фірми? 5. Що мається на увазі під оптимальним розміром
 2. Г Л А В А 6 ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  фірма, предметом аналізу даної глави є само
 3. ЧАСТИНА 1. Інноваційна та маркетингова середу
  Середа
 4. Глава 2 Освіта та розвиток світового господарства
  внутрішнього і зовнішнього порядку, географічне середовище, що зумовило нелінійний характер розвитку при загальній тенденції до підвищення рівня продуктивних сил. Історія людського суспільства і продуктивних сил характеризувалася створенням у різних районах планети стійких багатовікових соціально-економічних утворень з особливим політичним управлінням, культурою, громадської
 5. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але тоді вони будуть виступати як
 6. Контрольні питання
  Середа?
 7. 18.2. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
  внутрішніх умов виробництва, так і мінливого зовнішнього економічного середовища. Організація? відкрита система взаємодіючих і керованих частин (підрозділів), що працює з певною метою і має у своєму розпорядженні ресурси: - людські; - матеріальні (обладнання і т. п.); - фінансові; - інформаційні; - тимчасові. Управління фірмою можна порівняти з управлінням автобусом:
 8. Економічні та бухгалтерські витрати
  фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, по
 9. Терміни і поняття
  Середа
 10. Тести
  фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється; г) внутрішні витрати. 11. Зі збільшенням обсягу виробництва загальні перемінні витрати виробництва: а) рівномірно падають, б) рівномірно зростають; в) не змінюються; г) зростають різними темпами. 12. Зі збільшенням обсягу виробництва загальні постійні витрати виробництва: а) рівномірно падають, б) рівномірно зростають;
 11. Економічні та бухгалтерські витрати
  фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, по
 12. Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
  Фірма є приймаючою ціну. Іншими словами, ціна не зави-сит від обсягу продукції, який фірма збирається виробити. Ціна і дохід MC2 P=MRi=MR2 MCi 0 Qi QMAX Q2 Кількість глава 14. Фірми на конкурентних ринках 301 Для знаходження максимизирующего прибуток обсягу випуску ми використовуємо рис. 14.1. Припустимо, обсяг випуску фірми дорівнює Q1. При цьому обсязі виробниц-ства
 13. 1. Функції грошей
  фірма видає працівникам заробітну плату; в) підприємство підраховує ефективність нової техніки; г) підприємство погашає позику; д) фірма зберігає гроші на розрахунковому рахунку в
 14. 74 . Як пропонує вирішувати проблему «зовнішніх ефектів» Р. Коуз?
  Внутрішні і створюються передумови для досягнення бажаної ефективності. «Пряма урядове регулювання не завжди дає кращі результати, ніж надання проблеми на волю ринку або фірми», - стверджує Коуз. Він вважає, що сторони можуть домовитися між собою і вирішити проблему «зовнішніх ефектів» без ар-бітража ззовні. Прийти до угоди вони зможуть за наявності двох умов.
 15. Тема 14 Міжнародна торгівля
  внутрішньої торгівлі. Характеристики світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 16. 4.3. ДЕМПІНГ
  фірмам можливість будувати стратегію розвитку на отриманні внутрішньої економії на масштабі за допомогою монополії на диференційований продукт і сегментації ринку, відкриває перед ними й іншу можливість збільшення доходу і прибутків - з допомогою цінової дискримінації, т.е . шляхом встановлення різних цін на одну і ту ж продукцію, призначену для різних сегментів ринку. Коли мова йде про
 17. 3. Організаційні форми підприємництва
  фірма) є самостійним (відокремленим) суб'єктом, що в першу чергу означає свободу в прийнятті економічних рішень. Проте будь-яке рішення, що стосується діяльності підприємства, приймається з урахуванням результатів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища. Внутрішня середовище фірми - це власна економіка підприємства, що охоплює всі складові його діяльності: виробничі процеси,
 18. 28). Витрати втрачених можливостей (альтерна-тивні витрати) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб
  фірма-ми (гл. 23). Індексація (indexation) - автоматична Коригування сум за контрактами і зобов'язаннями з урахуванням ефекту інфляції (гл. 23). Интернализация зовнішніх ефектів (internalizing an externality) - вплив на стимули, що спонукає індивідів враховувати зовнішній вплив результатів діяльності як внутріш-неї (гл. 10). Інфляційний податок (inflationtax) - дохід, з-
© 2014-2022  epi.cc.ua