Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

28). Витрати втрачених можливостей (альтерна-тивні витрати) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб

28). Витрати втрачених можливостей (альтерна-тивні витрати) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб отримати бажане (гл. 1, 3). Надлишок виробника (producer surplus) - сума, яку отримує продавець, за вирахуванням його витрат (гл. 7). Імпорт (imports) - продукти та послуги, вироблена-денние за кордоном і передання на внутрішньому ринку (гл. 3, гл. 29). Імпортна квота (import quota) - количествен-не обмеження на ввезення вироблених за межі-цей товарів, які продаються на внутрішньому ринку (гл.
9). Інвестиції (капіталовкладення) (investment) - витрати на придбання капітального облад-нання, машин, нерухомості, включаючи кошти домогосподарств, спрямовані на покупку нового житла (гл. 22). Індекс споживчих цін (consumer price index (CPI)) - показник загальної вартості товарів та послуг, придбаних типовим споживачем (гл. 23). Індекс цін для виробників (producer price index) - показник, що відображає вартість набору товарів і послуг, придбаних фірма-ми (гл. 23).
Індексація (indexation) - автоматична Коригування сум за контрактами і зобов'язаннями з урахуванням ефекту інфляції (гл. 23). Интернализация зовнішніх ефектів (internalizing an externality) - вплив на стимули, що спонукає індивідів враховувати зовнішній вплив результатів діяльності як внутріш-неї (гл. 10). Інфляційний податок (inflationtax) - дохід, з-тися урядом з випуску в обертання додаткових грошей (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "28). Витрати втрачених можливостей (альтерна-тивні витрати) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб"
 1. 32). Акордний податок (lump-sum tax) - встановлення однакової суми податку для кожного платника податків - фізичної особи (гл.
  витрати (витрати втрачених можливостей) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися , щоб отримати ж-гавкотом (гл. 1). Аналіз «витрати-вигоди» (cost-benefit analysis) - дослідження, в якому порівнюються іздер-жки і вигоди суспільства, одержувані при перед-уявлення суспільного блага (гл. 11) « Втеча »капіталу (capital flight) - значитель-ве раптове зменшення
 2. За вирахуванням суми, необ-ходимой для покриття витрат, інший дохід залишається в розпорядженні Елен. Ми визначаємо прибуток
  витрати. Мета Елен - отримання максимально можливого прибутку. Для того щоб уявити собі процес максимізації прибутку, ми повинні всебічно проаналізувати способи вимірювання її валового доходу і совокуп-них витрат. Обчислення валового доходу не представляє особливих труднощів він дорівнює обсягу виробленої фірмою продукції, помноженому на ціну її реа-лізації. Якщо Елен спекла 10
 3. 20). Порівняльна перевага (comparative advan-tage) - зіставлення витрат втрачених можливостей
  витратами виробництва товару, має порівняльну перевагу перед дру-шими виробниками (гл. 3). Середні змінні витрати (average variable cost) - відношення змінних витрат до обсягів по-му випуску (гл. 13). Середні постійні витрати (average fixed cost) - відношення постійних витрат до обсягів по-му випуску (гл. 13). Середні сукупні витрати (average total cost) - відношення
 4. ДЕРЖАВА - затички НЕ ДЛЯ КОЖНОЇ БОЧКИ
  витрати на її здійснення. Необмежена політична демократія - це система влади більшості, у той час як ринковий розподіл - це система пропорційного представництва всіх. Наприклад, коли на державному рівні приймається рішення про збільшення витрат на житлове будівництво або статеве виховання дітей у державній школі, не зацікавлена в
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  витратами виробництва. Для того щоб вийти з цього утруднення, австрійська школа висунула свій осо-бий варіант пояснення витрат виробництва. Вона ста-рается примирити два положення: перше положення, яке вона вважає своїм відкриттям, що ціна знаходиться в залежно-сті від граничної корисності продукту, і друге положення, що ціна знаходиться в залежності від витрат
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  витратами виробництва, дру-Гії - корисністю. Маршалл вважав, що обидва ці пояснення не повні, оскільки взагалі не можна говорити про те, що є причиною вартості, а завдання дослідника тільки в тому, що-б показати, які існують функціональні зв'язки і залеж-ності, Які ж кількісні зв'язки він знаходив між вар-мостью і витратами виробництва, між вартістю і по-
 7. Мета таких державних програм, як гтрахованіе від безробіття або система
  втрачених можливостей - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб отримати бажане. Необхідність вибору, прийняття людиною усвідомленого рішення вимагають срав-нения витрат і благ альтернативного
 8. Згадайте, що витрати втрачених можливостей чи альтернативні витрати - щось, від чого
  витрати втрачених можливостей або альтернативні витрати - щось, від чого необхідно відмовитися, щоб напів-чить бажане (гл. 1). У нашому прикладі ми вважали, що фермер і власник ранчо працюють по 40 годин на тиждень. Час, що використовується на виробництво картоплі, не може бути віддано догляду за худобою. Так як фермер і власник ранчо, після укладення договору про торгівлю, розподіляють
 9. 3.1 (б); нахил сходячи-щей лінії дорівнює 8). Проаналізуємо альтернативні витрати фермера. На виробництво 1 кг картоплі
  витрати фермера. На виробництво 1 кг картоплі йому потрібно 10 годин. Оскільки на виробництво 1кг м'яса йому необхідно 20 годин, 1 кг картоплі коштуватиме 0,5 кг м'яса. Таким чином, витрати упущеної можливості виробництва 1 кг картоплі фермером со-ставляют 0,5 кг м'яса (графік границі виробничих можливостей фермера на рис. 3.1 (а), нахил якої становить 0,5). У табл.
 10. Зневага безповоротними витратами фірма пояснюються різні рішення, що приймаються в реальному бізнесі. Так, в
  витратами фірма пояснюються різні рішення, що приймаються в реальному бізнесі. Так, на початку 1990-х рр.. більшість крупнейшжж авіакомпаній повідомляло про величезні збитки. Наприклад,, збитки American Airlines в 1992 р. склали $ 475 мл ». Delta - $ 565 млн, a USAir - $ 601 млн. Тим не менш, не-дивлячись на втрати, авіакомпанії продовжували продавати бі-Лети і перевозити пасажирів. На перший
© 2014-2022  epi.cc.ua