Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

20). Порівняльна перевага (comparative advan-tage) - зіставлення витрат втрачених можливостей

20). Порівняльна перевага (comparative advan-tage) - зіставлення витрат втрачених можливостей виробників товару. Вироб-ник, що володіє самими низькими альтерна-тивними витратами виробництва товару, має порівняльну перевагу перед дру-шими виробниками (гл. 3). Середні змінні витрати (average variable cost) - відношення змінних витрат до обсягів по-му випуску (гл. 13). Середні постійні витрати (average fixed cost) - відношення постійних витрат до обсягів по-му випуску (гл. 13). Середні сукупні витрати (average total cost) - відношення сукупних витрат до обсягів по-му випуску (гл. 13). Середній дохід (average revenue) - валовий дохід, віднесений до обсягу реалізованої продукції (гл. 14). Середня ставка податку (average tax rate) - загальна сума сплаченого податку, розділена на об-щую суму доходу (гл. 12). Засіб нагромадження (store of value) - засіб, що використовується людьми для перенесення покупець-ної здатності із сьогодення в майбутнє (гл. 27). Засіб обігу (medium of exchange) - осо-бий товар, який покупці вручають продавши-ЦАМ при купівлі товарів і послуг (гл. 27). Стагфляція (stagflation) - період зниження об'ємів виробництва і одночасного зростання цін (гл.
31). Вартість граничного продукту (value of the marginal product) - твір граничного продукту і ціни товару (гл. 18). Страхування з безробіття (unemployment in-surance) - урядова програма, установ підтримують часткове збереження доходу ли-цям, які втратили роботу. Митний тариф (tariff) - податок на товари, про-програвання за кордоном і продавані на внутрішньому ринку країни (гл. 9). Темпи інфляції (inflation rate) - процентне з-сування індексу споживчих цін що-до попереднього періоду (гл. 23). Теорема Коуза (Coase theorem) - твердження про те, що якщо приватні сторони мають можли-ність прийти до угоди, не несучи додаткових витрат за розподілом ресурсів, вони в змозі вирішити і проблему зовнішніх еф-фектов (гл. 10). Теорія ігор (game theory) - теорія, що вивчає стратегічне поведінка людей (гл. 16). Теорія паритету купівельної спроможності (purchasing-power parity) - концепція валютних курсів, згідно з якою одиниця будь-якої даної валюти повинна дозволяти придбати однаковий-ше кількість товарів у всіх країнах (гл. 29). Теорія переваги ліквідності (theory of liquidity preference) - теорія Дж.
Кейнса, ут-верждал, що процентна ставка змінюється таким чином, щоб врівноважити пропозицією-ня грошей і попит на них (гл. 32) . Технологічні знання (technological know-ledge) - розуміння суспільством найкращих спо-собов виробництва товарів і послуг (гл. 24). - «Товари Гіффена» (Giffengood) - товари, зростання ціни на які супроводжується одночасним збільшенням попиту (гл. 21). Товарні гроші (commodity money) - гроші, що володіють внутрішньої цінністю (гл. 27). Торговельний баланс (баланс зовнішньої торгівлі) (trade balance) - різниця вартості експорту і сто-имости імпорту країни, звана також чис-тим експортом (гл. 29). «Трагедія общинних земель» (tragedy of the com-mons) - притча, яка показує, чому загальні ресурси використовуються інтенсивніше, ніж це бажано з точки зору суспільства в це-лом (гл. 11). Трансакційні витрати (витрати по заклю-чению угоди) (transaction costs) - витрати, які несуть сторони в процесі досягнення і виконання угоди (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 20). Порівняльне перевагу (comparative advan-tage) - зіставлення витрат втрачених можливостей "
 1. Ви будете приділяти основну частину часу вирощуванню картоплі, а я - догляду за моїми корівками.
  Порівняльної переваги Пояснення власником ранчо вигод, які принесе сторонам торгівля, хоча і правильно, але дещо сумбурно: якщо власник ранчо однаково успішно Вира-Щіва і худобу, і картопля, яку користь він витягне з того, що фермер (неумею-ха, не здатний забезпечити їжею і самого себе) спеціалізуватиметься на виробництві картоплі? Розібратися в
 2. 3.1 (б); нахил сходячи-щей лінії дорівнює 8). Проаналізуємо альтернативні витрати фермера. На виробництво 1 кг картоплі
  порівняльну перевагу ». Виробник, що володіє самими низькими витратами втрачених можливостей виробництва товару, име-ет порівняльну перевагу перед іншими виробниками. У нашому прикладі витрати упущеної можливості фермера з виробництва картоплі нижче, ніж у власника ранчо (0,5 кг проти 8 кг м'яса). У власника ранчо витрати УПУ-щенной можливості виробництва м'яса
 3. Коментарі
  порівняльних витрат, 150-155 Грегорі Кінга, 218; економічний, утворення зв'язків, 150-155, 159 , 166 Законний платіжний засіб, 406сн., 418, 420, 440, 732, 735-737 Законодавство: комерційне, 202; ліцензування і, 346, 621-622; про законне платіжному засобі, 732, 734-737; прибутку і, 699сн .; прорабочее, 294-296, 697-701, 705-707; трудове, 298-299, 344, 698, 705-707; хлібні
 4. Історичні умови виникнення ринку
  порівняльної переваги, тобто виробляти продукцію при відносно менших витратах втрачених можливостей. Так, два виробника можуть призвести взуття та одяг. Перший за тиждень виробляє дві пари взуття і чотири блузки. Другий - три пари взуття і дев'ять блузок. Альтернативна вартість пари взуття у першого виробника дорівнює двом блуз, а у другого - трьом блуз. Щодо
 5. Таким чином, і власник ранчо виявляється в бариші, тому що купує картоплю за вигідною йому
  порівняльним переваг. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Робінзон Крузо за одну годину може або зібрати 10 кокосових горіхів, або виловити одну рибу. Його друг п'ятницю за той же час збирає 30 кокосів або вилавлі-кість 2 риби. Які витрати упущеної можливості лову однієї риби для Робінзо-на? А для П'ятниці? Хто володіє абсолют-ним перевагою в лові риби? Хто володіє
 6. На малюнку показані надлишки споживачів і виробників при рівновазі ринку сталі в відсутність міжнародної торгівлі в
  порівняльну перевагу Перше питання, яке розглядають наші економісти, - чи буде Ізоландія швидше імпортером, ніж експортером сталі. Іншими словами, якщо буде дозволена вільна торгівля, чи стануть ізоландци закуповувати або продавати сталь на світових ринках? Щоб відповісти на це питання, економісти порівнюють поточні ціни на сталь в Ізоландіі з цінами на сталь в інших
 7. Глосарій
  порівняльних переваг - відкрита Д. Рікардо закономірність розвитку міжнародної торгівлі , яка полягає в тому, що зовнішня торгівля є взаємовигідною, якщо країна експортує товари, вироблені з відносно більш низькими для неї витратами виробництва, і імпортує товари, витрати виробництва яких у неї відносно більш високі Теорія факторів виробництва Хекшера-Олина -
 8. Глосарій
  advan-tage Головний фактор, що визначає структуру зовнішньої тор-.говлі. Відповідно до цієї теорією країни експортіруюттовари, що володіють найбільш низьким рівнем относитель-них витрат. Середні змінні витрати (AVC). Average vari-able cost (AVQ. Ставлення змінних витрат до об'емувипуска. Середні постійні витрати (AFC). Average fixed cost (APQ. Відношення суми постійних
 9. Вплив МРТ на національне виробництво.
  порівняльних переваг. Концентрація якихось галузей у декількох країнах дозволяє збільшувати масштаб виробництва і підвищити його ефективність. Вона може приводити до погіршення добробуту інших країн. Ціна давнього виробника зазвичай нижче витрат починається, що блокує початок виробництва в іншій країні в умовах відкритої економіки. Цьому сприяє не тільки ефект
 10. 4. Облік витрат виробництва
  перевага великомасштабного виробництва. Економісти говорять про закон зростаючої віддачі або знижуються витрат. Розглянемо випадок А ситуацію, в якій всі фактори виробництва не є абсолютно ділимими і в якій повне використання продуктивних послуг, що надаються кожним додатковим неподільним елементом кожного фактора, вимагає повного використання додаткових
© 2014-2022  epi.cc.ua